woensdag 8 februari 2023

Werkgroep Haven - Archief Havenberichten

Artikelindex

 D66 Haven Heijen18-08-2021: De fractie van D66 volgt de plannen voor de uitbreiding van de haven in Heijen kritisch. De fractie van D66 leest de door gemeente als positief  beoordeelde rapportage van Commissie MER niet terug in het kritische rapport van deze onafhankelijke commissie. Dit is de tweede maal dat er vanuit deze commissie Milieueffectrapportage kritiek komt op de plannen voor de uitbreiding van de Haven Heijen.. (Bron: site D66). D66 heeft de gemeente over de gang van zaken schriftelijke vragen gesteld. Vragen inzien? klik hier (Bron: site D66).
 

 

 

 
 
 

haven heijen website 03-08-2021: Website Haven Heijen

AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint willen de bestaande haven in Heijen uitbreiden.  Op deze website leest u hoe dit plan eruit ziet, welke procedures er worden gevolgd en welke vragen er bij omwonenden en andere belanghebbenden leven

 

zienswijze aanbieding gemeente 27 07 202127-07-2021: Overhandiging Zienswijze gemeentehuis

 

hejje mojjer logo 20x2526-07-2021: Zienswijze Heijje Mojjer

Tekst van:  Zienswijze met betrekking tot ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding
van de haven Heijen / Gennep met kenmerk (NL.IMRO.0907.BP20325-ON01)...... klik en lees de tekst

 

zienswijze17-07-2021: Zienswijze voorgenomen uitbreiding Haven

Alle huisgezinnen in Heijen hebben een (aan de gemeente geadresseerde) envelop ontvangen met als inhoud: een flyer met info, een begeleide brief en een voorbeeld van een zienswijze m.b.t. de uitbreidingsplannen van de industriehaven. Wij roepen u op om de informatie door te lezen en een ......klik en lees verder

 

hejje mojjer logo 20x2504-07-2021: Nieuwsbrief juli 2021

Beste inwoners van Heijen, middels deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over een aantal ontwikkelingen in ons dorp en het
contact met de gemeente.
Verhouding met gemeente bekoeld.....klik en lees verder

 

oh zit dat zo13-06-2021: Oh zit dat zo!

Gennep News: Ontwerpbestemmingsplan Haven Heijen

 

Recreatieve routes afbeelding bij persbericht ontwerpbestemmingsplan uitbreiding haven Heijen 208-06-2021: Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding haven ter inzage.

Het college van B&W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van de haven in Heijen ter inzage te leggen. Het plan van de initiatiefnemers Teunesen Zand en Grint B.V. en AVG Beheer voor uitbreiding, omvat een nieuw watergebonden .....klik en lees verder

 

hejje mojjer logo 20x2523-02-2021: Haven: 3 brieven ingestuurd door Hejje Mojjer:
 
 

hou heijen gezond r16-12-2020: Nieuwsbrief Hou Hejje Gezond. Klik en lees de eerste nieuwsbrief m.b.t. de ontwikkelingen haven.

 

hejje mojjer logo 20x2516-10-2020: Ledenvergadering Hejje Mojjer: uitnodiging, afgelasting en verslag.

.....klik en lees verder

 


hejje mojjer logo 20x2506-08-2020: Voorwaarden Zienswijze Hèjje Mojjer van 2016 niet vervuld

Klik hier en lees het verslag

 

MER uitbreiding Haven Toetsingsadvies 06 08 202006-08-2020: Rapport commissie MER op voorontwerp uitbreiding haven Heijen

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2020 / projectnummer: 316

 

botman advocatuur21-07-2020: Inspraak voorontwerp Bp Haven Heijen

 

hejje mojjer logo 20x2512-07-2020: Stikstof depositie berekening Haven Heijen . Inspraak reactie op de Stikstof berekening zoals gebruikt in de
MER voor het voorontwerp bestemmingsplan uitbreiding
haven Heijen Héjje Mojjer
Drs. ir. J.W.F. ter Laan

 

 

notities E Basten Uitbreiding Haven 08 07 202008-07-2020: Notitie E Basten over uitbreidingsplannen haven Heijen, presentatie aan gemeenteraad, college van B&W e.a.

 

hou heijen gezond presentatie 08 07 202008-07-2020: Enquête Heijen presentatie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hejje Mojjer heeft een brief gestuurd naar alle fractievoorzitters van de gemeente, betreft de geplande uitbreiding van de haven Heijen door firma's Teunesen en AVG – effecten op de leefbaarheid van Heijen m.n. de verkeersveiligheid door de ontsluiting.

Link naar verstuurde brief.    Link naar zienswijze Heijen en vereniging HM m.b.t. ontwikkeling haven Heijen