maandag 5 december 2022

Werkgroep Haven - 17 november infoavond

Artikelindex

Aan alle inwoners van Heijen, Gennep, Milsbeek, Ottersum en Ven-zelderheide.

voorlichtingsavond in d’n Toomp in Heijen,

woensdag 17 november, aanvang: 18.30 uur.

 

Als inwoners van de ‘Gemeente Gennep’ moeten wij ons realiseren wat het voornemen tot het uitbreiden van de haven van Heijen tot ‘industriehaven’ voor ieder van ons kan gaan betekenen. Aangezien wij in een streek wonen die omsloten ligt door, als ‘Natura 2000’ aangewezen gebied, gelden voor deze omgeving strikte Europese normen en wetgeving t.a.v. de stikstof uitstoot. Volgens de Europese richtlijnen (bindend) zijn deze gebieden nu al overbelast en mag er op geen enkele manier nog extra uitstoot plaatsvinden.

De initiatiefnemers schermen bewust met onjuiste berekeningen die achterhaald en niet-relevant zijn, gebaseerd op onvolledige of te positieve aannames. Het gemeentebestuur neemt dit bewust over (mogelijk 6 schepen p/dag meer = 1200 extra vrachtwagens!).

Nut en noodzaak van de uitbreiding in relatie tot de mogelijke groei van AVG en Teunesen zand en grind staat in geen enkele verhouding tot de  grootte van de uitbreidingsplannen. ( 3x de bestaande oppervlakte van beide bedrijven samen!)

Er wordt dus gezocht naar nieuwe industrie, dat is het verdienmodel van de initiatiefnemers. Maar als er al nieuwe industrie moet komen hoort die thuis op het nieuwe industrieterrein De Grens en niet in onze uiterwaarden. Met het oog op het waterbergend vermogen t.b.v. onze bescherming tegen het water is dit onaanvaardbaar. 

UITBREIDING VAN DE HAVEN BETEKENT EEN EXTRA STIKSTOF UITSTOOT DIE GELIJK STAAT AAN DE UITSTOOT DIE VRIJKOMT BIJ DE BOUW VAN

190.000 WONINGEN PER JAAR!

De Gemeenteraad is hier van op de hoogte. 

Dat betekent in de praktijk, dat wanneer u bv. een nieuwe dakkapel wilt plaatsen,  dit door iedereen tegengehouden kan worden verwijzend naar Europese wetgeving. Verbouwingen, tuinbemesting, autorijden etc, iedere vergunningsplichtige handeling die extra stikstof uitstoot tot gevolg heeft, kan geweigerd worden. Voor de natuur betekent dit verschraling van het landschap, minder diversiteit van bomen planten struiken, dieren en insecten.

Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, VVD, CDA en SP vormen nu het college. Zij gaan in december een definitief besluit nemen.

Het is belangrijk te weten wat UW vertegenwoordiger uit UW naam gaat doen!Kijk bij deze verkiezingen dus vooral naar het standpunt tav. de haven en minder naar de politieke kleur. Besturen is vooral geen politiek bedrijven maar kijken naar het algemeen belang.

 

In verband met de geldende Coronoa-maatregelen wordt aan de deur uw Cronapas gecontroleerd.

Vergeet u ook niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.