dinsdag 7 december 2021

Werkgroep Haven

Artikelindex

werkgroep haven logo

Werkgroep Haven bestaat uit een groep van bezorgde inwoners van Heijen aangaande de plannen en ontwikkelingen rond de voorgenomen uitbreiding van de haven te Heijen. De leefbaarheid en woongenot worden door deze uitbreiding ernstig geschaad. De initiatiefnemers, AVG en Teunesen Zand & Grint, zowel als de gemeente doen het voorkomen dat er met de wensen van de bevolking rekening gehouden wordt maar niets is minder waar.
De werkgroep verzet zich tegen uitbreiding waarbij belangen van de inwoners van Heijen ontkend en genegeerd worden.
 In de Werkgroep Haven hebben onderstaande personen zitting:
Harry Brons
Bas van Drunen
Richard Smeets
Ysbrandt Rovers
Frits Basten 
Joost ter Laak
Peter van der Linden
Jan Koppes
Geert Klaassen
Monique Kepser