dinsdag 7 december 2021

Keurmerk Veilig Buitengebied

logo Veilig Buitengebied

Veilig Buitengebied Heijen

 

De gedachte om de veiligheid in het buitengebied van Noord-Limburg in kaart te brengen en met een plan van aanpak te komen heeft geresulteerd in een pilot Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied die werd gehouden in Heijen

 In de pilot van het KVO Buitengebied gingen bewoners, bedrijven, gemeente, politie en brandweer samen aan de slag om het buitengebied van Heijen veiliger te maken. Onderstaande personen maken deel uiy van deze werkgroep:

 

Paul van der Weiden, - Procesbegeleider CCV (Centrum criminaliteitspreventie en Veiligheid)
Anthony van Baal, - wijkagent
Maikel Brouwers, - wijkagent
Frank Wulms, - Brandweer
Harm van Braak, - Gemeente Gennep
Johan Ronnes, - Heijen namens LLTB
Hans van den Ham, - Heijen namens dorpsraad
Marc Nabuurs, - Ven-Zelderheide dorpsraad
Harm Weijers, - Ven-Zelderheide namens LLTB
Jan Nas, - Ottersum en Milsbeek namens LLTB
Ronald Starrenburg, - Milsbeek dorpsraad
Sjaak Smits, - Ottersum namens dorpsraad
Sam Hendriks, - Ottersum namens dorpsraad

 


 

In 2019 heeft Heijen in de gemeente Gennep het Keurmerk Veilig Buitengebied certificaat behaald, waarna de aanpak uitgebreid is naar de dorpen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Op 27 mei 2021 ontving de gemeente het keurmerk Veilig Buitengebied van testinstituut Kiwa voor de uitbreiding van de samenwerking.“We zien dat de samenwerking tussen inwoners, (agrarische) ondernemers en publieke partijen in het buitengebied goed werkt”, aldus Pieter Lucassen, voorzitter van het regiobestuur Noord-Limburg van de LLTB. “Door alle ogen en oren in te zetten van iedereen die in het buitengebied actief is, komen criminele activiteiten sneller aan het licht en kan direct actie worden ondernomen.” In navolging van Gennep gaan de andere Noord-Limburgse gemeenten Mook en Middelaar, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel nu ook aan de slag.

(Boeren)bedrijven en bewoners in buitengebieden krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals inbraken en diefstal. Het buitengebied is bijvoorbeeld vaak in trek voor het dumpen van chemisch afval of het huisvesten van hennepkwekerijen in leegstaande schuren. 

Het keurmerk Veilig Buitengebied staat voor een structurele samenwerking tussen publieke en particuliere partijen in de aanpak van dit soort criminaliteit in het buitengebied. In de gemeente Gennep werken onder andere de gemeente, politie, brandweer, dorpsraden, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) samen.

 

 

Noord-Limburgse gemeenten starten met Keurmerk Veilig Buitengebied

Publieke en private partijen trekken samen de kar

 gemeente foto

Op vrijdag 15 oktober 2021, in de Week van de Veiligheid, gaven de Noord-Limburgse gemeenten met de ondertekening van een intentieverklaring gezamenlijk het startsein voor het Keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied om daarmee de veiligheid in het Noord-Limburgse buitengebied te vergroten. Centraal staat de samenwerking tussen publieke en private partijen, waaronder de acht Noord-Limburgse gemeenten en hun inwoners, de politie, de provincie Limburg, de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Stichting Limburgs Landschap. Zij gaan gezamenlijk de kar trekken om de criminaliteit in de buitengebieden terug te dringen. Uniek is dat de gemeenten gelijktijdig aan de slag zijn met de aanpak van criminaliteit in het buitengebied en zo één front vormen tegen criminelen. Het project wordt begeleid door het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

“Een goede zaak”, vindt ook burgemeester Palmen (Horst aan de Maas) als bestuurlijk portefeuillehouder voor het programma veiligheid binnen de Regiodeal Noord-Limburg. “Het is belangrijk dat we krachten bundelen en dat de alertheid en bewustwording omhoog gaat. Het gaat om een enorm uitgestrekt buitengebied in Noord-Limburg en als je niet weet waar je op moet letten, kan het zomaar gebeuren dat er ergens een opslagplaats voor gestolen spullen, een XTC-lab of hennepkwekerij opduikt. Dat moeten we voorkomen”.

Ook gedeputeerde Madeleine van Toorenburg onderstreept het belang van samenwerking: “Een van de speerpunten van de provincie is een vitaal en veilig platteland en de aanpak van ondermijning past hierbinnen. Dit is iets dat we samen moeten doen.” Het PVO Limburg is er klaar voor. “Laten we zorgen dat criminelen geen poot aan de grond krijgen in het Noord-Limburgse buitengebied”, aldus PVO voorzitter Paul Verhoeven.