werkgroep haven logo

Door de zich snel opvolgende veranderingen in het dossier Haven kijkt u voor  "De huidige stand van zaken" het beste even op onze Facebook-pagina.
 
 Over ons.
Werkgroep Haven bestaat uit een groep van bezorgde inwoners van Heijen aangaande de plannen en ontwikkelingen rond de voorgenomen uitbreiding van de haven te Heijen. De leefbaarheid en woongenot worden door deze uitbreiding ernstig geschaad. De initiatiefnemers, AVG en Teunesen Zand & Grint, zowel als de gemeente doen het voorkomen dat er met de wensen van de bevolking rekening gehouden wordt maar niets is minder waar.

De werkgroep verzet zich tegen uitbreiding waarbij belangen van de inwoners van Heijen ontkend en genegeerd worden.

Klik in het menu rechts voor info over andere onderwerpen.

 
 In de Werkgroep Haven hebben onderstaande personen zitting:
Harry Brons
Bas van Drunen
Ysbrandt Roovers
Frits Basten 
Joost ter Laak
Peter van der Linden
Geert Klaassen
Monique Kepser