Beste mensen uit Heijen, (27-02-2010)

Zoals na de zomervakantie is aangegeven, is er een vervolg gekomen van de Klankbordgroep ‘Laot Heijen moier worre’.
Op de vergadering van 29 september 2009 heeft zich een groep van 20 personen aangesloten bij de voormalige Klankbordgroep leden.
De werkgroep “Hèjje mojjer” is toen opgericht. Met enorm veel enthousiasme zijn vijf projectgroepen aan de slag gegaan
en we kunnen nu melden dat er voor Heijen veelbelovende zaken op stapel staan.
- De projectgroep Hoofdstraat is bezig om op 13 juni 2010 ter gelegenheid van de opening van de heringerichte Hoofdstraat
een geweldig dorpsfeest te organiseren. Het festijn vindt uiteraard plaats op de Hoofdstraat.
Er is muziek op diverse podia, een grote tent, mogelijk zelfs een jamsessie. ..
Er zijn uitgebreide horeca-activiteiten en van allerlei activiteiten voor de kinderen. Gedacht wordt aan een treintje,
een kindermarkt, schminken, een klimtoren, een ballonnenwedstrijd, een vliegershow , streetdance, een grabbel-container,
een poffertjeskraam, pony rijden, ....
De verenigingen in Heijen zijn al allemaal benaderd om een aandeel te leveren.
-  De projectgroep Dorpsblad streeft ernaar in mei 2010 het 1e blad Hèjs nèjs uit te brengen. Het wordt een
goed verzorgd dorpsblad met allerlei nieuws en vele wetenswaardigheden over Heijen. Ook de Heisa vormt een onderdeel.
Het blad verschijnt maandelijks, mede dankzij subsidie van de gemeente en andere sponsoren, het eerste jaar gratis.
- De projectgroep website (www.heijen.info) heeft al een mooie website van Heijen in de lucht.
Binnenkort wordt deze aangevuld met links van de Heijense verenigingen.
De site is bedoeld voor iedereen die wil weten wat er zoal in Heijen te doen is, welke verenigingen er zijn,
welke activiteiten er gepland staan….
- De projectgroep ROC (Regionaal Overslag Centrum) is zich aan het verdiepen in de problematieken rond het ROC.
Is het ROC wel nodig? Welke effecten heeft het ROC op Heijen?
- De stuur/contactgroep heeft op 5 februari 2010 de statuten bij de notaris laten passeren.
De werkgroep “Hèjje mojjer” is nu vereniging “Hèjje mojjer”.
Omdat we de mensen uit Heijen direct inspraak willen laten hebben, is er gekozen voor een verenigingsvorm.
Een vereniging heeft immers leden en deze zijn lid omdat zij het doel steunen.
Vereniging “Hèjje mojjer”stelt zich ten doel:
(zoals omschreven in de statuten)
Het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Heijen zonder zich expliciet te bekennen
als aanhangster van enige politieke groepering.
- Het stimuleren van initiatieven die de mogelijkheid vergroten om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden.
- De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden en hebben invloed op het beleid van de vereniging
via de algemene (leden)vergadering (ALV).
- In een gemeente, en zeker in een nog te vormen grote gemeente, is het van belang dat de bevolking van Heijen een
krachtig geluid kan laten horen. Niet alleen naar buiten zijn we dan sterk, maar ook in ons dorp kunnen we meer bereiken!!
Hoe meer mensen, des te sterker!.
Wij roepen u daarom hierbij op:
meld u aan als lid van vereniging “Hèjje mojjer”!!
Indien u lid wilt worden, vul dan a.u.b. het bijgevoegd strookje in, of stort onder vermelding van
voorletters, naam, adres en geboortedatum de € 10,- contributie op rekening van de vereniging.

Met vriendelijke groet, namens de vereniging Hèjje mojjer”,
Pierre Hendriks, Frans Storms, René van Velthoven.
Betreft personen* uit Heijen vanaf 16 jaar.
Ik ondersteun de vereniging “Hèjje mojjer” en wil graag lid worden.
Ik betaal €10 contributie per jaar, bedoeld voor het op langere termijn organiseren van de in de brief genoemde activiteiten.
Naam:            ……………………………………………..
Adres:            ………………..……………………….
Geboortedatum: .........................................
Telefoonnummer: ………………………………
Email: ……………………………..

A.u.b. inleveren bij: Frans Storms, Hoofdstraat 26, of René van Velthoven, Hoofdstraat 43, of Pierre Hendriks, Berkenstraat 11.
0  Ik betaal de contributie contant en lever dit formulier in. (In een envelop in de brievenbus deponeren
   bij één van de bovengenoemde  personen is al voldoende).
0  Ik betaal de contributie op rekeningnummer 1018.03.974. t.n.v. vereniging “Hèjje mojjer”.   
(A.u.b. onder vermelding van voorletters, naam, adres en geboortedatum). Hiermee bent u meteen aangemeld als lid.
* Ook rechtspersonen zoals winkels en bedrijven uit Heijen kunnen lid worden.
Uiteraard kunnen meer personen per gezin lid worden.

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging info 2010