De gemeente Gennep heeft een bestemmingsplan voor het agrarische perceel dat ingeklemd ligt tussen de Kasteelstraat en de Hoofdstraat te Heijen. Het perceel wordt bouwrijp gemaakt voor de realisatie van nieuwbouwwoningen. Bouwen in een gebied waarvan vaststaat dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden vereist een bijzonder bodemonderzoek