66 heijen 01 

Geel is de kleur van de zon, van de vroege lentebloeiers zoals paardenbloem, narcis en speenkruid. Maar geel is ook de kleur van de vlinder die je in het voorjaar vaak voorbij ziet fladderen. Al van een afstand zie je deze heldergele vlinder vliegen. Natuurlijk hebben we het hier over de mooie citroenvlinder.

Uiterlijk

De vlinders zijn vrij groot, tot ongeveer 6 centimeter. De kleur aan de bovenkant van het mannetje is citroengeel en bij het vrouwtje lichtgroen tot bijna wit. De onderkant van de vleugel is bij beide geslachten groenachtig met in het midden een roodbruine stip. Het is bijna onmogelijk om deze vlinder van de bovenkant te fotograferen, want als ze gaan zitten doen ze meteen hun vleugels dicht en gaan schuin op het blad zitten.

Dit doen ze om zoveel mogelijk zon op te vangen om op te warmen. Een vlinder is immers koudbloedig en moet dus profiteren van elk zonnestraaltje om op te warmen zodat hij kan vliegen. Op een van de foto’s zie je een vliegende citroenvlinder (vrouwtje). Hier is goed te zien hoe fragiel het diertje is.

Levenswijze en voortplanting

De citroenvlinder is een van de langstlevende soorten die als volwassen vlinder meer dan een jaar oud kan worden. Ze vliegen in de periode van februari t/m mei en van juli t/m oktober. Ze overwinteren tijdens een slaapperiode in holten van bomen, onder bladeren, tussen takkenbossen of in lage struiken. De volwassen vlinder die in juni uit de pop komt gaat zelfs een zomerslaap houden. Deze vlinder kan lange afstanden afleggen en is vaak op zoek naar planten om nectar te vinden. Het is een slimme vlinder die de eitjes op het blad van sporkehout (ook wel vuilboom genoemd) of wegedoorn legt. Ze kan wel tot ca. 600 eitjes leggen, maar zorgt er altijd voor de eieren over een groot gebied te verspreiden. Zo hebben de rups de foto’s zie je een vliegende citroenvlinder (vrouwtje). Hier is goed te zien hoe fragiel het diertje is.

66 heijen 02

Levenswijze en voortplanting

De citroenvlinder is een van de langstlevende soorten die als volwassen vlinder meer dan een jaar oud kan worden. Ze vliegen in de periode van februari t/m mei en van juli t/m oktober. Ze overwinteren tijdens een slaapperiode in holten van bomen, onder bladeren, tussen takkenbossen of in lage struiken. De volwassen vlinder die in juni uit de pop komt gaat zelfs een zomerslaap houden. Deze vlinder kan lange afstanden afleggen en is vaak op zoek naar planten om nectar te vinden. Het is een slimme vlinder die de eitjes op het blad van sporkehout (ook wel vuilboom genoemd) of wegedoorn legt. Ze kan wel tot ca. 600 eitjes leggen, maar zorgt er altijd voor de eieren over een groot gebied te verspreiden. Zo hebben de rupsjes die na een paar weken uitkomen meer kans om te overleven. Het rupsje leeft van het blad van de sporkehout, is groen van kleur en valt bijna niet op omdat hij vaak op de nerf van het blad ligt; zo lijkt het of hij er deel van uitmaakt. Vogels worden zo een beetje voor de gek gehouden. De rups groeit behoorlijk snel (24-36 dagen) waarna hij zich verpopt en na enkele weken als vlinder wegvliegt.

Voorkomen

De vlinders komen overal in Nederland voor. In parken, tuinen, bossen en langs het water. In de zomer trekken ze vaak naar plaatsen met veel nectar zoals tuinen en ruige bloemige bermen.

In het voorjaar, als er nog niet zoveel bloeiende bloemen zijn, voeden ze zich vooral met nectar van wilgen.

66 heijen 03

Enkele wijsheden over vlinders

• Als algemeen symbool symboliseert de vlinder de kortstondigheid van het leven, dit vanwege zijn teerheid en korte levensduur.

• Vlinders lijken te dansen als ze op bloemen neerstrijken. Ze herinneren ons eraan dat je de dingen in het leven niet altijd zo serieus moet nemen. Ze wekken een gevoel van vreugde op en houden ons voor dat het leven een dans is die vreugde schenkt.

• Voor Christenen is de dood de overgang naar een beter leven. De vlinder symboliseert hierbij: bij het sterven van de mens ontstijgt de ziel haar stoffelijk omhulsel net als de vlinder die haar pop verlaat.

• Voor de Noord-Amerikaanse indianen is de vlinder een symbool van verandering, vreugde en kleur. Elk nieuw idee en elke stap in ons leven spiegelt zich in de ontwikkeling van de vlinder. De geboorte van de vlinder wordt gezien als de geboorte van een nieuwe werkelijkheid.

Veel levensvreugde toegewenst Martha en Paul