donderdag 1 juni 2023

De Hulst

18 Heijen 01

Als dit nummer verschijnt, is het bijna Kerst en staan onze huizen vol met kerststukken. De bladeren met bessen van de hulst worden hiervoor graag gebruikt.

Kenmerken en voorkomen

De hulst is de enige groenblijvende loofboom die van nature voorkomt in het westen en zuiden van Europa en dus ook in Nederland. Je ziet deze plant vooral in beuken- en eikenbossen: de boom verdraagt een enigszins zure grond. De langzaam groeiende boom kan tot 10 m hoog worden en wordt gemiddeld 100 jaar oud. De leerachtige bladeren van de hulst zijn getand en voorzien van stekels. De hulst is een tweehuizige plant dat wil zeggen dat de mannelijke en de vrouwelijke bloem voorkomen op verschillende planten. Op de foto zie je boven de mannelijke en beneden de vrouwelijke bloemen.

18 Heijen 02

De hulst wordt door insecten bestoven. Voor mensen zijn de bessen giftig, maar voor vogels niet. De larven van de bladmineerder Phytomyza ilicis voeden zich in en met de bladeren van de hulst. Ook de bladluis Aphis ilicis voedt zich met de bladeren van deze plant.

Wil je zelf hulst planten om zijn mooie rode bessen dan kun je het beste enkele vrouwelijk exemplaren planten en daarbij één mannelijke plant. Heb je een kleine tuin dan kun je bij een kweker ook zelf bestuivende planten kopen, maar ook van deze variëteiten zal het aantal bessen groter zijn als er een mannelijke hulst in de buurt staat.

Gebruik

De hulst wordt gebruikt in hagen. De plant kan schaduw goed verdragen. Van de hulst zijn vele cultivars ontwikkeld, die vermeerderd worden door middel van stekken. Hout van de hulst wordt gebruikt voor meubilair en inlegwerk. De jonge bladeren kunnen in juni worden geplukt en gedroogd. Thee die hiervan wordt getrokken, werkt koortsverlagend en urinedrijvend.

Oud bijgeloof

De hulst, die met Kerstmis zoveel huiskamers siert, ontleent zijn naam aan het woord ‘heilig’. De altijd groene bladeren symboliseren het eeuwige even, de rode bessen de kruisiging en de stekels vormen een afweer tegen boze geesten. Vandaar dat men hulst akken boven en aan de deur hangt en er met Kerstmis kamers mee versiert. Dat garandeert een gelukkig kerstfeest. De hulst moet echter wel vóór de avond van de 24e zijn geplukt, anders staat hij in de tastbare en de geestelijke wereld open voor alle kwade invloeden en kunnen uw vijanden u kwaad doen.

Wij hopen dus dat u de hulstversiering op tijd heeft opgehangen…

Fijne kerst en veel mooie natuurmomenten in het nieuwe jaar toegewenst.

Martha en Paul