10 Heijen 01 10 Heijen 02

 

Bufo bufo

De gewone pad (bufo bufo) is als volwassen dier meestal tussen de 6 en 13 cm lang, met uitschieters tot 15 centimeter. Het mannetje is vaak bijna de helft kleiner dan het vrouwtje. De kleur is bruinig tot grijzig, ook wel eens wat groenig, met een droge, wrattige huid. Ze bewegen zicht voort door te lopen ze kunnen niet springen zoals kikkers. Kikkers hebben een gladde, natte huid en brengen meer tijd door in het water. De groene kikker leeft zelfs altijd in en om het water.

Padden leven van insecten, spinnen, slakken en regenwormen, die gedurende de schemering en de nacht worden bejaagd; overdag schuilt de pad onder objecten als stenen en houtstronken en in struiken.

Als het in het voorjaar overdag weer warmer wordt, ontwaken de padden uit hun winterslaap en gaan ze op zoek naar voedsel. Blijft de omgevingstemperatuur ‘s avonds boven de zeven à negen graden en is het bij voorkeur een beetje vochtig, dan verlaten de paddenmannetjes en -vrouwtjes massaal hun overwinteringsplaats. De padden trekken van de plek waar ze overwinteren naar een plaats waar ze met elkaar kunnen paren.
Dat is meestal een ondiep water waar ze vaak zelf geboren zijn. Het mannetje lift soms mee met een vrouwtje dat zit met eitjes om er zeker van te zijn dat de eitjes zijn kinderen worden. De eieren worden in lange doorzichtige snoeren in het water gelegd en aan ondergedoken waterplanten vastgemaakt. Uit de eieren komen donderkopjes die het water verlaten als ze eenmaal pootjes hebben, net als kikkers. Padden worden in de natuur gemiddeld een jaar of 6 oud. Ze zijn pas na 3 à 4 jaar geslachtsrijp.

10 Heijen 03

Als de padden uit Heijen vanuit het bos wegtrekken om te gaan paren moeten ze de weg oversteken om bij het Langeven of het Suikerven te komen. Als de zon overdag op het asfalt geschenen heeft is de weg ’s avonds ook nog wat warmer. De padden, die in de avond en nacht trekken, vinden die warmte wel lekker en blijven graag even op het warme asfalt zitten, met als gevolg dat ze kunnen worden doodgereden.

Daarom staan er in Heijen bij het Langeven en het Suikerven borden met daarop de tekst “Let op! Paddentrek. Matig uw snelheid”.

En zijn er ’s avonds toevallig vrijwilligers bezig met het overzetten van padden dan is het natuurlijk ook de bedoeling om uw snelheid aan te passen. We willen immers niemand pijn doen toch?

Martha en Paul