zaterdag 4 februari 2023

VOORLOPIG!!!!


Op 20 april jl. is er een vergadering  van HÈJJE MOJJER geweest in Schuttershof.
Dit was de eerste officiële vergadering  van de vereniging na de oprichting.

Negentien personen zijn  tot nu toe zeer actief zijn geweest met het oprichten  van de vereniging en het uitvoeren van projecten als ;

-          Het dorpsfeest HEISA  op 13 juni ……

-          Het nieuwe dorpsblad  HÈJJES NEJS  dat in mei uitkomt……

-          De reeds draaiende website www.heijen.info …..

-          En  de projectgroep ROC  welke nauwgezet de ontwikkelingen  rond het ROC en DE BREM volgt  en hierover  kritische vragen stelt aan de betreffende instanties.

De voortgang van bovenstaande onderwerpen is op de vergadering de revue  gepasseerd,  maar het belangrijkste van de avond was toch wel dat er een VOORLOPIG BESTUUR  van 7 personen conform de statuten is samengesteld uit deze negentien personen. Dit is een voorlopig bestuur omdat de leden van de vereniging op de eerste algemene ledenvergadering van HÈJJE MOJJER , die aan het eind van het jaar gaat plaats vinden, dan zelf uit de vergadering een bestuur kiezen.

Het voorlopig bestuur bestaat uit:

Pierre Hendriks  voorzitter ,

Frans Storms secretaris ,

Harry Graat penningmeester,

Rene van Velthoven lid namens de projectgroep Hoofdstraat,

Henk Kerkhoff en Jan Teerling namens projectgroep Dorpsblad,

Harry Brons namens projectgroep ROC.

 

De belangrijkste acties voor de komende tijd:

19 mei a.s. de officiele presentatie Dorpsblad,
met daaraan gekoppeld het aanbieden van Heijen in Limmerickvorm door Paul Rongen

-          Brieven naar de gemeente m.b.t. de Brem en het ROC

-          13 juni feestelijke opening Hoofdstraat

-          oktober 2010: algemene ledenvergadering