donderdag 2 februari 2023

Onthulling nieuw dorpsblad Hèjs Nèjs

Voor foto's van de onthulling, klik op: link
HEIJEN – Met bijzonder veel trots kondigt de vereniging Hèjje Mojjer de geboorte van het nieuwe dorpsblad voor Heijen aan.
Hèjs Nèjs is een dorpsblad waarmee de vereniging Hèjje Mojjer hoopt Heijen en de Heijenaren meer met elkaar te verbinden,
te laten zien dat Heijen bruist en om ruimte te bieden aan verengingen, instanties, bedrijven etc om van zich te laten horen.
Op woensdag 19 mei 2010 wordt de geboorte van dit blad gevierd en zal Paul Rongen tevens zijn nieuwe boek aanbieden
aan de vereniging Hèjje Mojjer.
De bijeenkomst is in het café van D’n Toomp te Heijen en begint om 19.30 uur, iedereen is welkom.
In maart 2009 is het Dorps Ontwikkelingsplan Heijen gepresenteerd.
Hierin werd aangegeven dat het wenselijk was om de leefbaarheid, de woonomgeving en de woonkwaliteit van Heijen te verbeteren.
Eén van de voorgestelde acties in dit Dorps Ontwikkelingsplan was het opzetten van een dorpsblad.
In september 2009 is een aantal mensen hier actief mee aan de slag gegaan, met als resultaat een dorpsblad
dat in elk geval dit jaar gratis huis aan huis verspreid wordt in Heijen.
Op 20 mei zal het eerste nummer bij de Heijenaren in de brievenbus liggen.