donderdag 1 december 2022

Uitslag Enquête mei 2020 m.b.t. uitbreiding haven

Op de eerste plaats dank aan alle deelnemers! 

Van de 851 huis-aan-huis verspreide uitnodigingen in de kern en de buitengebieden hebben maar liefst 410 huisgezinnen* de enquêtes ingevuld, 102 op papier en 308 digitaal. 
Helaas waren deze niet allemaal geldig (foute code, meerdere keren ingevuld, te laat), maar er waren 363 geldige enquêtes. Een uitstekende respons van 42,7 %!
*N.B. dit zijn huishoudens. Het getal dient te worden vermenigvuldigd met 2,3 om dit om te rekenen naar het aantal inwoners.
 
De resultaten geven een duidelijk beeld.
Nogmaals dank voor uw deelname!
 

De projectgroep Hou Heijen Gezond