donderdag 2 februari 2023

02-11-2019: Rapport enquete woningbouw Heijen dd 30 oktober

enquete woning behoefteOm beter inzicht te krijgen in de woningbehoefte in Heijen, heeft het dorp zelf een enquête onder de bewoners uitgezet.  Aan de hand van een aantal vragen is er een inzicht verkregen in de woningbehoefte op korte en op langere termijn. De resultaten zijn per leeftijdsgroep weergegeven. In het voorliggende verslag zijn per leeftijdsgroep de conclusies weergegeven. De algemene conclusie staat weergegeven. Het resultaat van de enquête wil de werkgroep voorzieningenplan en het bestuur van Heije Moijer graag met de gemeente bespreken.

llnk naar enquête woningbehoefte resultaten en conclusies