zaterdag 4 februari 2023

Verslag ledenvergadering 24 mei 2017

- Pierre opent de vergadering in de vernieuwde zaal van zalen Jan en verwelkomt de circa 32 aanwezigen.
- Allereerst feliciteert hij de voetbalclub en de slagwerkgroep met het winnen van het kampioenschap, ook dat is Hèjje Mojjer!
- Afmeldingen: Gert i.v.m. het herstel van een hartinfarct. Frits i.v.m. een vakantie.
 
Verslag jaarvergadering 26-02-2016
Op zich geen opmerkingen over dit verslag, sommige zaken zijn al uitgevoerd, sommige lopen nog. De lopende zaken komen nog naar voren op de agenda.
- Het DB heeft regelmatig overleg met de gemeente over uiteenlopende zaken. Sommige zaken lopen wat stroef maar met de huidige wethouder is het prettig overleggen.
- De A77 is al deels gerenoveerd en momenteel wordt er gewerkt aan de laatste stukken. Te danken ook aan overleg vorige jaren met Rijkswaterstaat door HM en ook de gemeente die meegewerkt heeft aan het versnellen van het proces.
- Pastoor Jaspersplein is gerenoveerd en op 1 april 2017 officieel geopend. Plein is mooi geworden en werkzaamheden zijn goed verlopen. Ook is de opening goed bezocht.
- Momenteel zijn de tekeningen uitgewerkt voor de renovatie van de Nieuwwijkstraat en is de verwachting dat er eind september, begin oktober mee begonnen wordt.
- Voor het terrein aan de Hoofdstraat loopt een bestemmingsplan wijziging om bouwen door Destion mogelijk te maken. Er is tot 24-05 mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, dit bepaalt grotendeels wanneer er begonnen kan worden met de bouw.
- Om bepaalde reden heeft de gemeente bepaald dat de vernieuwing van het fietspad vanaf de tramhalte tot aan de stoplichten aan beide zijde uitgevoerd gaat worden, wanneer is nog onduidelijk.
- Bestemmingsplan Hoogveld is afgesloten, de nieuwe plannen voor de haven vereisen wel weer een nieuw bestemmingsplan.
- Er zijn al verschillende informatie avonden geweest over de uitbreiding van de haven. Ook is er al gesproken met de klankbordgroep. Er lopen momenteel verschillende onderzoeken en de verwachting is dat er eind dit jaar begonnen gaat worden met de realisatie.
- Een belangrijk punt vanuit Hèjje Mojjer is de kruising ter hoogte van de Hoofdstraat en de Groote Heeze.
- Het DB is naar een workshop Coöperatieve inkoop van energie geweest. Is dit een kans of laten we dat voorbij gaan? Aan de aanwezigen
wordt gevraagd door middel van handopsteken aan te geven wat ermee te doen. 7 mensen zeggen het een kans moet krijgen, 2 mensen zeggen nee, 10 mensen zeggen geen mening. De vraag is om welke reden hieraan mee te doen, dubbele winst, bewust wording voor de mensen zelf maar ook de kinderen, financieel reden? Besloten wordt te gaan informeren bij andere dorpen die hier al mee bezig zijn en zo
nodig een extra informatie avond beleggen.
 
Dorps ontwikkeling plan
Het huidige DOP moet herzien worden naar de huidige situatie en wensen. Het oude is voor een groot deel uitgevoerd en sommige zaken lopen nog. De bewoners avond kunnen we gebruiken om te vernemen wat er speelt in Heijen.
 
Werkgroepen
Heisa
- Rene geeft aan dat aan de vooravond van het feest alles goed loopt. Het programma staat en alles is geregeld. Ook dit jaar weer voor ieder wat wils maar iedereen mag vrijdag komen en zondag weer naar huis gaan. Het goede doel deze keer is het project MYSA van Erwin Jansen.
 
Héjs Nejs
- Henk vertelt dat de input van artikeltjes nog steeds geen probleem is, in principe kunnen er meer bladzijdes gevuld worden maar
dat is financieel niet verstandig. Momenteel is het niet kosten dekkend. Meer leden zou meer inkomsten betekenen.
 
Website
- Piet wordt sinds kort ondersteund door Gerda en dat werkt goed. Door het verhuizen van Piet naar Afferden is het lastiger de site actueel te houden. Momenteel is Piet bezig met het digitaal uitbreiden, dit omdat de huidige ruimte vol zit. Door de uitbreiding kan alles wat er nu op staat blijven staan.
 
BROHM
- De BROHM houdt momenteel alleen de ontwikkelingen van de uitbreiding van de haven in de gaten. Gezien de snelheid waarmee dat gebeurt is het belangrijk daar bovenop te zitten. Aan Frits goed toevertrouwd.
 
Promotiegroep
- De promotiegroep heeft afgelopen jaar weer de vaste activiteiten georganiseerd. Verder hebben ze in de Hoofdstraat en een deel van de Nieuwwijkstraat vlaggenmast houders geplaatst. Deze zijn bij de opening van het kerkplein voor het eerst geplaatst. De vlaggetjes brengen een feestelijke sfeer en bij het inrijden van het dorp zie je meteen dat er iets te doen is. Verder kunnen ze nog altijd handjes gebruiken tijdens  activiteiten.
 
Historisch Heijen
- De nieuwe werkgroep heeft als doel om van de oude woningen die in Heijen stonden zoveel mogelijk informatie terug te vinden. Het gaat in Heijen om zo’n 50 tot 60 woningen. Momenteel bestaat de werkgroep uit 7 personen.
 
Financieel
De vaste terug kerende kosten zijn iedere maand het Héjs Nejs. Ook de Heisa 2016 was maar net kosten dekkend. Aan zich is dat geen probleem omdat de vereniging financieel gezond is. Er staat een redelijk saldo op de rekening welke deels gereserveerd is voor de te ontwikkelen huiskamer. Alle werkgroepen merken dat sponsoring vinden steeds lastiger is. Josette Helmond en Ton van Wissing hebben de kascontrole uitgevoerd en alles in orde bevonden. Voor de kascontrole 2017 hebben zich Angeline van Tankeren en Harrie Brons aangemeld. Harrie Graat wordt bedankt voor zijn accuraat werk.
 
Leden vereniging Hèjje Mojjer
Het aantal leden staat op dit moment op 421, dit zijn en 55 minder dan vorig jaar toen er een huis aan huis actie werd gehouden. Hiervan zijn 272 leden die gebruik maken van de automatische incasso.
Het aantal automatische incasso’s neemt wel toe. Goede ontwikkeling!
 
Bestuur
Jan Helmond stopt als bestuurslid namens de website. Hij is vanaf het begin betrokken bij de opzet en de groei van een simpele site
met informatie later samen met Piet professioneler en grootser met veel succes wat betreft bezoekers. Jan blijft wel actief voor de vereniging op plekken waar nodig. Hij gaat bijvoorbeeld de vlaggenmast aan de Hoofdstraat beheren en kan altijd aangesproken worden voor klusjes.
René van Veldhoven stopt als bestuurslid namens de Heisa groep. René is ook vanaf het begin betrokken en was buiten zijn werkzaamheden voor de Heisa groep ook nog secretaris van de vereniging. Vanaf het begin ging hij samen met Pierre en Frans overleggen met de gemeente namens het dagelijks bestuur. René doet een stapje terug maar blijft wel actief bij de Heisa groep. Beide heren worden door Pierre namens de vereniging en heel Heijen bedankt met een korte toespraak en een attentie. Voor Jan is Gerda Franken aangedragen als nieuw bestuurslid namens de website, door de promotiegroep is Josette van Helmond aangedragen als bestuurslid namens de promotiegroep. Door stemming via handopsteken stemmen alle aanwezige leden in met de benoeming van de genoemde personen. Voor de Heisa groep is nog geen vervanging voor René, hier wordt nog naar uitgekeken.
 
Rondvraag
- Rondom Heijen (en ook in de rest van de gemeente) wordt gewerkt in de bossen. Na de werkzaamheden blijft er veel rommel achter in de vorm van takken, stammen enz. reden blijkt het beleid van de natuur de natuur laten voor insecten en andere beesten maar dat ziet er wel slordig uit. Ook wordt een deel gedaan en dan ligt het werk weer stil, daardoor ontstaan er gaten in de bossen. Een voorbeeld is het stuk na het viaduct onder de A77 richting de stoplichten. Pierre geeft aan dat mensen dit ook zelf een de gemeente kunnen melden. Vaak effectief.
- In het bos wordt regelmatig gecrost met motoren die de rust verstoren. Vooral op zondagmorgen is dit het geval. Ook hier geeft Pierre de tip dit ook vooral zelf te melden.
- Verschillende mensen geven aan de pinautomaat te missen. HM geeft aan verschillende gesprekken te hebben gehad met verschillende banken. Het enigste haalbare was een soort service centrum bij de supermarkt, maar dan moest de gemeenschap mee betalen aan de kosten. Een extra service punt van een andere bank bij de supermarkt wordt om veiligheid redenen niet gedragen door de uitbater van de winkel.
- Er wordt aangegeven dat er op de Hoofdstraat veel harder wordt gereden dan de toegestane 30kmh. De vraag is of er iets gedaan kan worden aan de handhaving hiervan.
- Er wordt een idee geopperd om een pakket samen te stellen voor nieuwe inwoners van Heijen. Hierin zou allerlei praktische informatie moeten staan die interessant zijn voor de nieuwe inwoner. Pierre geeft aan dat dit een goed idee is. Uit te werken door de Hejs Nejs groep + ...?