Op woensdag 20 en donderdag 21 april hebben ruim 40 collectanten tussen 18.00 en 20.00 uur in heel Heijen gecollecteerd voor de Stichting Goede DoelenWeek Heijen. Ook dit jaar was de opbrengst van de collecte voor de 9 fondsen die in het verleden apart in Heijen collecteerden.Op deze twee avonden werd er maar liefst € 6811,50 door de collectanten opgehaald. Dat is bijna € 400 meer dan vorig jaar.

Aan de hand van de invulformulieren konden we mooi zien hoe u, inwoners van Heijen, uw donatie over de verschillende fondsen had verdeeld.
Dat ziet er als volgt uit:
Brandwondenstichting :€  634,68
Hartstichting:                € 1048,03
Jantje Beton:                 €   533,83
Kinderhulp:                   €   407,83
KWF:                            € 1329,98
Longfonds:                    €   744,18
Nierstichting:                 €   854,03
Rode Kruis                    €   581,23
Pr. Beatrix Spierfonds: €   677,71

Na aftrek van de gemaakte kosten voor o.a. enveloppen, drukwerk etc. kan dit jaar het mooie bedrag van € 6640,13 aan de goede doelen overgemaakt worden.
Namens deze fondsen heel, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Ook is een “dank je wel” op zijn plaats voor de collectanten van de verschillende fondsen, die dit mooie bedrag toch maar eventjes in twee avonden hebben opgehaald. Als tegenprestatie mogen ze nu een jaartje uitrusten. Ook de inwoners van Heijen krijgen een jaartje rust: zij krijgen in ieder geval tot april 2017 geen collectanten van de deelnemende fondsen meer aan de deur.

 Terug naar bestuursverslagen 2016