Voor de pdf, klik op: link:

Aan Provincie Limburg,

de servicedesk van de Provincie Limburg

Dames en Heren,

Hierbij willen wij, vereniging Hèjje Mojjer, namens het dorp Heijen een klacht indienen m.b.t. de uitvoering van de verkeersmaatregelen op de rondweg Gennep, de N271.

Onduidelijke en verwarrende aanpassing

Na een dodelijk ongeval vorig jaar zijn vangrails tussen de rijstroken geplaatst om de weg veiliger te maken. Met borden wordt aangegeven dat tractoren rechts moeten houden, en overig gemotoriseerd verkeer links. Op zich een aardige poging om de onveilige situatie aan te passen, ware het niet dat de huidige situatie met betonblokken op de rijbaan bijzonder onduidelijk en verwarrend is. Mensen twijfelen welke strook er genomen moet worden, zeker als er een afslag moet worden genomen. Er worden allerlei manoeuvres door bestuurders uitgevoerd om op de goede baan te komen. Voor hulpverleners ook een lastige situatie aangezien er door de betonblokken geen uitwijkmogelijkheid is om deze hulpverleners voorrang te geven.

Oorspronkelijke plannen

In het kader van de etalagefunctie van de N271 zijn rotondes gepland en zou de N271 een weg worden met twee keer twee rijstroken. De maximumsnelheid zou omlaag worden gebracht van 100 naar 80 kilometer per uur.

Geluidsoverlast Heijen

Het dorp Heijen ervaart al jaren geluidsoverlast, hetgeen in 2012 ook is vermeld bij gemeente Gennep en Rijkswaterstaat. (Zie bijlage).

Goede en spoedige aanpak

In het belang van ieders veiligheid en in het belang van de terugdringing van de geluidsoverlast voor het dorp Heijen willen wij aandringen op een spoedige en veilige en duidelijke inrichting met voor Heijen ook geluidsarm asfalt.

Wij gaan er van uit dat de huidige inrichting tijdelijk is en dat onderstaande berichten bewaarheid worden.

  • Volgens laatste berichten van gemeente Gennep begint het werk eind 2016.
  • De Gelderlander van (22 okt. 2015): “ De vernieuwde provinciale weg N271 bij Gennep moet in 2017 klaar zijn. Dan mogen er ook tractoren rijden, dat mag nu niet omdat het aan autoweg is. De maximumsnelheid gaat omlaag: van 100 naar 80 kilometer per uur.”

Graag hierop uw antwoord met daarin de concrete planning van de herinrichting.

Met vriendelijke groet,

Pierre Hendriks,

namens het dorp Heijen en leden en bestuur van vereniging Hèjje Mojjer

 

Terug naar bestuursverslagen 2016