vrijdag 31 maart 2023

Het wordt druk in en rond Heijen!!

A77

N.a.v. de enquête i.v.m. de geluidsoverlast in 2012(!) die is aangeboden aan Rijks Waterstaat, het aanhoudend bevragen van RWS door Hèjje Mojjer, het blijven lobbyen en betrekken van de gemeente is het gelukt om de later geplande reconstructie naar voren te halen! Dus nu komt het er echt van!! De A77 wordt aangepakt!
In de periode 3 november 2016 tot en met 19 december 2016 vindt er groot onderhoud plaats aan de A77.

Vervanging betonbaan bij de grens door ZOAB (geluidsarm: eind augustus en eind oktober 2016;

 1. Groot onderhoud brug: alle weekenden van oktober 2016;
 2. Groot onderhoud A77:
  1. Wegdek wordt gerenoveerd
  2. Op- en afritten worden meegenomen
  3. De voegovergangen worden aangepakt.

Realisatie Kerkplein

 1. Infoavond werkwijze en planning aanwonenden, kerkbestuur en Hejje Mojjer a.s. woensdag 13 juli
 2. Uitvoering in september: kerkplein moet voor Allerzielen 2016 klaar zijn;
 3. Nieuwwijkstraat is definitief in de Voorjaarsnota opgenomen. Reconstructie wordt gepland.

Fietspad- aansluiting op fietspad Bergen

Er worden deze maand 3 varianten uitgewerkt. In september 2016 presentatie in Heijen.

Hommersumseweg en Boxmeerseweg

Gunning is komende week. Verbetering/aanpassing moet eind september 2016 klaar zijn.

Rondweg N271

In augustus 2016 wordt de inrichting geavaleerd. Na onderzoeken wordt in 2017 herinrichting gekozen. Realisatie in 2018.

Woningbouw

In september verdere gesprekken Destion, gemeente en Hèjje Mojjer. Zo gauw de planning duidelijk is, wil HM alvast starten met het oprichten van een stichting Huuskamer Heijen en fondsen gaan (laten) werven voor de inrichting.

Subsidieaanvraag m.b.t. aanschaf lantaarnhouders en vlaggen door projectgroep Heisa en Promotiegroep is gehonoreerd.

Het doel is om de Hoofdstraat en de Nieuwwijkstraat tot aan de kerk bij diverse gelegenheden aan te kleden met vlaggen en feestelijke versiering, passend bij diverse evenementen zoals Kerst, Carnaval, Lentefeest, Kermis, Heisafeesten, maar ook evenementen die georganiseerd worden door de Heijense verenigingen.