donderdag 2 februari 2023

Kerkplein in Heijen wordt vernieuwd

De gemeente Gennep stelde in 2014 het centrumplan voor Heijen vast. In deze visie is de herinrichting van het kerkplein opgenomen. Het ontwerp dat nu op tafel ligt voor het plein, kwam tot stand met betrokkenheid van direct omwonenden, het kerkbestuur en Hèije Moijer. Onlangs stemde het college van burgemeester en wethouders in met dat ontwerp. Op 15 december 2015 was er een inloopavond over de plannen bij D’n Toomp. Het dorp was uitgenodigd om de tekeningen van het nieuwe kerkplein te bekijken en gemeentemedewerkers gaven daarbij een toelichting.
De plannen worden nu technisch verder uitgewerkt en er moet een aannemer gekozen worden. De verwachting is dat de herinrichting van het kerkplein in de zomer van 2016 plaats zal vinden. Tegen die tijd volgt er informatie over de werkzaamheden.  (Foto's, link).

Terug naar bestuursverslagen 2015