donderdag 2 februari 2023

Goede doelen week Heijen

In het januari nummer van Heijs Neijs hebben we een eerste informatie gegeven over het opstarten van de “Goede Doelen Week Heijen”. Inmiddels zijn we al weer een stapje verder met de organisatie. Bij de notaris in Bergen hebben we de stichtingsakte geregeld en ons laten inschrijven in de Kamer van Koophandel. Handelingen die nodig zijn om wettelijk veilig te kunnen werken. Nadat de coördinatoren van de verschillende fondsen hadden ingestemd met het afzien van het collecteren in de week, zoals door de landelijke collecte kalender is vastgesteld, hebben we de vergunning aangevraagd bij de gemeente Gennep.

Dit houdt in dat de 9 fondsen die al jaren in Heijen actief zijn, niet meer afzonderlijk langs de deur komen. De acties van o.a. de fanfare, het gilde en de Sinterklaas acties vallen hier buiten.

In deze informatie willen wij in grote lijnen aangeven hoe de Goede Doelen Week gaat werken. In de week voor de collecte worden door de collectanten op alle adressen in Heijen een enveloppe met informatie afgegeven of in de brievenbus gestopt. Daarin zit o.a. een brief waarop alle deelnemende fondsen vermeld staan, met daarachter een kolom waarin een geldbedrag kan worden ingevuld.

Het is aan u te (over)wegen aan welke fondsen en hoeveel u per fonds wilt doneren. De ingevulde brief met het daarbij behorende bedrag stopt u in een bijgevoegde enveloppe. Deze enveloppe wordt in de collecte week op een vaste dag en tijd door de collectanten, die twee aan twee collecteren, bij u opgehaald. Eventueel gevolgd door een tweede ronde voor de mensen die niet thuis waren of vergeten waren de brief in te vullen. De collectanten zullen allemaal een legitimatie badge dragen en een collecte emmer met daarop het logo van de collecteweek Heijen. In de kerkdorpen van de gemeente Bergen blijkt deze manier van collecteren heel goed te werken. Dus dat moet ook in Heijen lukken.

Op de avonden van het collecteren, worden de collecte emmers geopend; de opbrengst geteld en wordt, zoals u dat zelf hebt aangeven op de formulieren, over de verschillende fondsen verdeeld. De penningmeester zal daarna in het bijzijn van de respectievelijke coördinator het opgehaalde bedrag overmaken aan het landelijke fonds.

Zoals uit bovenstaande blijkt, bepaalt u zelf aan welke fondsen en hoeveel per fonds u wilt doneren. We willen nu al aangeven welke fondsen deelnemen.

De Hartstichting, KWF kankerbestrijding, Jantje Beton, ANGO, Nederlandse Brandwondenstichting, Longfonds, Nier stichting, Het Rode Kruis, en het Prinses Beatrix Spierfonds

Voor al deze fondsen wordt straks dus een grote collecte gehouden. Natuurlijk rekent ieder fonds dan op een gulle bijdrage.

Terug naar Hejje Mojjer info 2015