donderdag 1 december 2022

Sluiting pinautomaat Heijen.

Logo Hjje Mojjer-kleiner

Tot grote en onprettige verrassing van de Heijenaren bleek het afgelopen weekend op de pinautomaat in het pand van de voormalige Rabobank in Heijen een brief te zijn bevestigd met de mededeling dat de automaat definitief, uit veiligheidsoverwegingen, is gesloten. Deze zeer vervelende mededeling kwam voor Heijen totaal uit de lucht vallen.

Uiteraard heeft Hèjje Mojjer meteen afgelopen maandag met de Rabobank contact opgenomen en de volgende klachten neergelegd:

1. De communicatie naar de inwoners van Heijen is totaal in gebreke gebleven. Heijen is door deze actie overvallen. Ook klanten zijn niet op de hoogte gesteld. Zeer klantonvriendelijk.

2. In het kader van de leefbaarheid van Heijen is de sluiting een zeer kwalijke zaak. Uit de recente enquête (december 2013) onder de ouderen van Heijen bleek dat juist deze groep mensen deze voorziening heel erg nodig heeft.

Hejje Mojjer vroeg om een gesprek om toelichting en om de mogelijkheid van deze sluiting te heroverwegen of alternatieven te bespreken.

Dat gesprek is woensdag 22 januari jl. geweest. Het DB van Hèjje Mojjer, Pierre Hendriks, Frans Storms en Edwin Jans verwoordde samen met Theo Lamers (KBO Heijen) de grieven en de boosheid van Heijen. Dhr. Vossen(directeur Particulieren & Private Banking) benoemde nogmaals de argumenten die afgelopen vrijdag (!) de Rabobank deed besluiten de pinautomaten van Heijen en Beugen per direct te sluiten.

De drie argumenten waren: verhoogd risico op ram- en plofkraken, in Heijen en Beugen extra gevaarlijk i.v.m de combinatie met een woonpand, het geringe aantal pintransacties, de trend dat mensen steeds meer direct in winkels pinnen.

Op de argumenten van Hèjje Mojjer en KBO dat nu toch met name de ouderen getroffen worden, werd niet echt gereageerd. Dhr. Vossen kwam met drie alternatieven: gewoon ergens anders pinnen, ouderen kunnen kinderen of buren laten pinnen, mogelijk kunnen ouderen of minder validen in de toekomst geld bestellen en laten komen brengen.

De delegatie Heijen zag hier weinig heil in en benoemde dat de maatschappelijke functie en het beeld van de Rabobank toch nu een grote deuk oploopt. Een alternatief van Hèjje Mojjer om een pinvoorziening in een ander, mogelijk nog te bouwen, pand in Heijen onder te brengen werd ook afgewezen.

Uiteindelijk bleef dhr. Vossen bij het besluit, zodat Heijen nu helaas voor een voldongen feit staat. Wij als HM en KBO denken dat alleen het baten/lasten-plaatje van de bank de doorslag heeft gegeven bij het nemen van dit besluit.

Het enige waarin dhr. Vossen toegaf dat e.e.a. niet goed was gelopen was op het gebied van de slechte communicatie.

Hèjje Mojjer en KBO beraden zich op vervolgacties.

Verdere berichtgeving volgt.

Het DB van Hèjje Mojjer 

 

Terug naar Hejje Mojjer bestuursverslagen 2014