donderdag 2 februari 2023

Contributie en lid worden van vereniging Hèjje Mojjer

Buiten de mensen met automatische incasso hebben de bestaande leden een betalingsformulier voor de contributie in de bus gehad.    
Bent U nog geen lid dan kunt U onderstaand formulier invullen.

Bij    1   kunt U het inschrijfformulier invullen en kiezen of u de contributie overmaakt of de contant betaalt.

Bij    2   kunt u het formulier voor automatische incasso invullen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfformulier: ondergetekende wil lid worden van vereniging Hèjje Mojjer en

1   betaalt de contributie voor ........

Naam                  :...................................................................................

Adres                  :...................................................................................

Geboortedatum :...................................................................................

E-mailadres       :...................................................................................

O maak €10.00 over op rekeningnummer NL 65 RABO 0101803974 t.n.v.vereniging Hèjje Mojjer onder vermelding van mijn naam en adres.

O Ik betaal contant en voeg €10,00 bij dit inschrijfformulier.

A.u.b. formulier inleveren bij Edwin Jans, Meidoornstraat 22, Heijen.

----------------------------------<------------------------------------------------------------------------

2
 
Automatische incasso Vereniging Hèjje Mojjer.

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging de vereniging Hèjje Mojjer om van zijn/haar onder genoemde bank-of girorekening per 1 maart de contributie van €10,00 te incasseren voor dat kalenderjaar.

Indien u het niet eens bent met de afschrijving van de contributie kunt u uw bank opdracht geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken.
U heeft hiervoor 56 werkdagen de tijd.

Bank-of Girorekeningnummer:.…………………………………………………………………………….........
Naam en voorletters:……………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en plaats:…………………………………….…………………………………………………………………….
E-mailadres:……………………………………………………….………….…………………………………………………

Vanwege de nieuwe incasso voorschriften informeren wij u dat ons Incassant IDNL 49 ZZZ 141291600000 is.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven beschreven.

Datum………………………….      
Handtekening……………………………………………………………………..

A.u.b. formulier inleveren bij Edwin Jans, Meidoornstraat 22, Heijen

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging