woensdag 30 november 2022

Uitslag kernplan 16-10-12

Het bestuur van Hèjje Mojjer heeft de inwoners van Heijen opgeroepen om hun stem te laten horen over het kernplan Heijen.
Aan deze oproep is door vele Heijenaren gehoor gegeven.
Er zijn 472 stemmen uitgebracht.
Het aantal voorstemmers:          383 (81,14,%)
Het aantal tegenstemmers:         82  (17,37 %)
Het aantal ongeldige stemmen:    7  (  1,48 %)
M.b.t. de ongeldige stemmen: 4 personen hebben voor én tegen aangekruist.
Drie personen meenden op het formulier in onderdelen/deelplannen te kunnen stemmen.
Er waren zes commentaren/opmerkingen over de wijze van bevragen (keuze voor of tegen het hele plan);
enkele mensen wilden delen wel, andere delen niet.
De uitslag zal aan de gemeente worden doorgegeven, waarna de gemeenteraad zich verder over de voortgang van het kernplan zal beraden.
Met dank aan alle Heijenaren, het bestuur van Hèjje Mojjer.

 

Terug naar Hejje Mojjer Bestuursverslagen 2012