donderdag 1 december 2022

Verslag Algemene Ledenvergadering Hèjje Mojjer 27 maart 2012.

logo Hejje MoierPDF van de Powerpointpresentatie, klik op link

De laatste ledenvergadering was op 26 november 2010.
In eerste instantie was de jaarvergadering 2011 gepland op 15 december 2011,
na de presentatie van het kernplan Heijen van de gemeente.
Omdat deze presentatie van het plan uitliep, is de jaarvergadering toen niet door gegaan.
Het bestuur heeft toen, in overleg met de gemeente, besloten de jaarvergadering voor de volgende presentatie
van het verder uitgewerkte kernplan Heijen van de gemeente te houden op 27 maart 2012 in de zaal Schuttershof.

Opening.

Om 19.30 uur opent vicevoorzitter Frans Storms de vergadering voor een zaal met ongeveer 50 leden
(op de presentielijst hebben zich 44 personen ingeschreven).
Frans begint met de huishoudelijke mededeling dat tijdens de jaarvergadering alleen zaken
die de vereniging aangaan besproken zullen worden.
Ook geeft hij aan dat het gedeelte na de pauze, waar alleen zaken besproken worden die plan kern Heijen betreffen,
voor rekening van de gemeente is.
Hierna neemt voorzitter Pierre Hendriks het woord.
M.b.v. een power-pont presentatie neemt hij ontwikkelingen en de stand van zaken van de vereniging door.
Allereerst worden de activiteiten van het bestuur gepresenteerd. Het bestuur heeft in 2011 en het begin van 2012 o.a.
veel contacten gelegd en onderhouden met diverse instanties zoals gemeente, Destion, Rijkswaterstaat.
Ook heeft het bestuur deelgenomen aan intergemeentelijk en gemeentelijk overleg van dorps- en wijkraden,
en uiteraard leden geworven.
Zie ook ‘ Bericht van het bestuur’ in de Hejs Nejs van maart jl.
Aangezien er geen bestuursleden aftredend zijn, is er geen bestuursverkiezingen.
Hierna wordt de voortgang van de projectgroepen besproken.
-      Heisa:
Van de Heisagroep vertelt Renè van Velthoven over de plannen voor het Heisafeest op 26 en 27 mei.
Naar aanleiding van opmerkingen over voorgaande jaren is er besloten een extra avond voor de jeugd te organiseren
op de zaterdag avond.
De zondag word ook in een nieuw jasje gestoken met een heel nieuwe indeling van de dag.
In een tent wordt er ’s morgens begonnen met een brunch, gevolgd door ouderwets Frühshoppen.
Vervolgens kan iedereen meedoen aan “HEIJEN’S GOT TALENT” en buiten is er voor de kleintjes van alles te beleven.
De dag word afgesloten door een optreden van New Leaf.
-      Hejs Nejs:
Henk Kerkhoff bespreekt de ontwikkelingen van het blad. De eerste uitgave van Hejs Nejs had 24 bladzijdes,
maar momenteel bestaat het blad uit 36 bladzijdes en heeft het een een oplage van 900 stuks.
Jan Teerling vult aan dat alles gesmeerd loopt en dat ze momenteel bijna kostendekkend draaien.
Het jaar is afgesloten met een klein tekort van ongeveer €150,00.
-      Website:
Piet Manders vertelt dat alles momenteel goed loopt, maar dat hij zich zorgen maakt voor de toekomst, het voortbestaan.
Hij geeft aan de website nu maar met twee man (Piet en Jan) in de lucht wordt gehouden,
waarbij het grootste deel van het werk door Piet gedaan wordt.
Hij vraagt of er nog iemand in Heijen is die als back-up wil fungeren en samen met hem tijd wil steken
in het zich eigen maken in het bijhouden van de site.
Ook vraagt hij of er iemand is die wil helpen met foto’s maken bij evenementen in Heijen.
Uit de zaal komen nog geen aanmeldingen.
Piet geeft verder aan dat hij aan het werken is aan een nieuwe kolom ‘Heijen vroeger’.
-      Brohm:
(bewaking ruimtelijke omgeving Hèjje Mojjer):
Pierre legt uit waar de projectgroep Brohm voor staat en welke acties zijn ondernomen,
o.a. met het verbeteren van de communicatie met de gemeente. Frits Basten vult aan dat de groep
binnenkort weer een overleg heeft met wethouder Voncken over dit laatste onderwerp.
-      Ommetjes:
Martha Toonen geeft informatie over de stand van zaken. Momenteel zijn zij en Paul volop bezig met het uitwerken van alle
plannen en ideeën. Dankzij het opzetten van een goed plan hebben ze een aanzienlijke subsidie ontvangen en zijn ze samen met
de gemeente en de IVN groep bezig om alles uit te werken. Zoals het er nu uitziet zal het ‘ Ommetje’ eind juni geopend worden.
Martha roept iedereen al op om het nieuwe pad bij de drie vijvers in te komen lopen.
-      Financiën:
Als laatste wordt het financiële verslag van de vereniging besproken.
Hieruit blijkt dat de vereniging er financieel goed bij zit, maar dat dit geld gereserveerd is
voor eventueel tegenvallende financiën bij de Heisa of het Hejs Nejs.
Om de contributie makkelijker te kunnen innen, vraagt Pierre of de aanwezigen iets zien in een automatische incasso.
Middels hand opsteken blijkt dat niemand hier problemen mee heeft en er wordt besloten dit het nieuwe seizoen 2013 in te voeren.
Verder zijn er geen opmerkingen.
Rondvraag:
Vooraf aan de rondvraag geeft Pierre aan dat de vereniging wel wat te besteden heeft en dit wil doen in de vorm van aankleding
van het dorp. Frans vertelt over het idee om een groep samen te stellen waarbij een groep mensen zich gaat bezig houden
met dingen zoals versiering met Kerstmis of vaste aankleding zoals b.v. bankjes of mooie aankleding bij binnenkomst van het dorp.
Na de vraag wie hier wel in zou willen zitten geven Renè van Velthoven en Patrick Deenen zich op. Ook Frans Storms zelf
zal in deze groep plaatsnemen. In de volgende Hejs Nejs zal nog een oproep komen voor meer mensen voor deze werkgroep.
Om 20.25 uur sluit Pierre de vergadering.

 

Terug naar Hejje Mojjer Bestuursverslagen 2012