woensdag 30 november 2022

Verslag visievergadering kern Heijen

Succesvolle inloopavond Heijen
Tijdens een inloopavond op 15 december 2011 presenteerde het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Gennep de plannen voor het centrum van Heijen.
De gemeente is voornemens onder andere het Pastoor Jaspersplein en de Hoefstraat voor de kerk
worden voorzien van nieuw straatwerk.
Daarnaast wordt het huidige kermisterrein aan de Nieuwwijkstraat onderworpen aan een metamorfose.
Download hieronder de presentatie van de inloopavond waarin de plannen worden toegelicht:
Presentatie inloopavond Heijen.pdf   (+/- 7 mb) (Bron: www.gennep.nl)

Verslag visievergadering kern Heijen

 

logo Hejje MoierOp 15 december 2011 heeft de gemeente een avond georganiseerd om de ideeën te presenteren
m.b.t. kern van Heijen en de suggesties en visie van de Heijenaren hierin mee te nemen.
Hieronder een kort verslag van hetgeen die avond besproken is,
aangevuld met  opmerkingen van de mensen in de zaal.

Kerkplein/Nieuwwijkstraat.
De ideeën over het kerkplein (opnieuw inrichten als groot plein, geschikt als kermisplein, herbestraten) vallen goed,
eigenlijk zijn er geen opmerkingen. Achteraf wordt er nog wel gezegd dat er goed gekeken moet worden hoe het verschil
gemaakt kan worden tussen een kerkplein en een doorgaande weg tussen de Hoefstraat en de Nieuwwijkstraat.
Het plan moet nu nog kritisch bekeken worden m.b.t.de bestrating en beplanting. Hierbij moet b.v. ook gedacht worden
aan stroomaansluitingen tijdens de kerstdagen. Ook stroomvoorzieningen voor kermissen of andere festiviteiten.
De aansluiting van de Meidoornstraat naar de Nieuwwijkstraat zou met een bocht kunnen om meer plein te creëren
en de veiligheid wat te vergroten. Buurtonderzoek?

Plein aan de Hoofdstraat.
De plannen van de gemeente omvatten niet alleen een dorpskern maar ook een evenemententerrein
aan de Hoofdstraat waar al 2 keer de Heisa is gehouden.
Ook hier zal de bekeken worden welke voorzieningen van stroom en water er moeten komen.
Ook wordt bekeken of er (half)bestrating of gras moet komen.
Op de avond werd aangegeven dat dit ook meer een goede speelplek moet worden voor de grotere jeugd.
(Wensen groep 8 van de basisschool: soort centraal speelterrein met allerlei attributen voor klein en groot en een trapveldlje).
Er zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn wat betreft bebouwing van het achterste gedeelte tegenover d’n Huyberg.
Mogelijk een goede locatie voor levensloopbestendige woningen. Buurtonderzoek?

Kermisterrein.
Het aantal 75-plussers is momenteel 70 en wordt in 2025 geschat op 140.
Verder wordt verwacht dat dan de bevolking in Heijen met 14% terugloopt (280 personen).
Het aantal kinderen tot en met 12 jaar loopt terug van 200 naar 125 (zie regiovisie).
De aanwonenden van het kermisplein hebben bezwaren tegen de bouw van mogelijke seniorenwoningen.
De argumenten:
1. de ligging t.o.v. de winkel en de busverbinding te ver is.
2. het verlies van het speelveldje voor de jeugd. De noodzaak van extra seniorenwoningen wordt betwijfeld.
Er wordt geopperd door de aanwezigen om een deel van de woningen te bouwen op het kermisterrein
en een deel achter d’n Toomp.
3. Het idee om een huiskamer-project te creëren bij het nieuwe plan valt over het algemeen slecht.
Reden is dat het nieuwe plan en de huidige seniorenwoningen op een steenworp afstand van de Toomp liggen
waar alle faciliteiten zijn voor activiteiten. Een huiskamerproject zou ook aan d’n Toomp kunnen worden gekoppeld.

Algemeen.
-Verschillende mensen geven aan dat er naast seniorenwoningen ook veel behoefte is aan woningen of appartementen
voor starters en jongeren. De gemeente geeft aan dat uit cijfers blijkt dat er behoefte is aan seniorenwoningen.
Destion is een bedrijf wat bouwt naar behoefte en heeft hetzelfde idee als de gemeente.
Wel vraagt Destion naar onderzoek over de behoefte aan starterswoningen en wensen/mogelijkheden
m.b.t. met doorstroming.(Jongeren die bestaande woningen over zouden nemen.)
Of dit laatste voor jongeren mogelijk is, wordt door enkele Heijenaren betwijfeld. Men vindt het beter om te kijken
naar levensloopbestendige woningen. Huurwoningen die te koop aangeboden worden, worden vlot verkocht aan starters,
volgens Destion.
-Wat voor mogelijkheden zijn er buiten Destion om starters een kans op een woning te geven.
Welke locaties zijn daarvoor geschikt? Het terrein bij de Hoofdstraat, achter de Toomp, Kermisterrein? (Is Heijen vol?).
-Welke mogelijkheden zijn er om de Toomp meer als huiskamerproject van de senioren woningen te gebruiken.
Momenteel is het lastig om beheerders voor de Toomp te vinden.
Is er interesse vanuit de senioren voor activiteiten in de Toomp?
De kosten zullen waarschijnlijk hoger liggen dan bij een huiskamerproject van Destion zelf (huur zaal/ lokaal, consumpties.
Misschien een keer gaan kijken in Ven-Zelderheide waar zoiets al bestaat).
Destion geeft aan in overleg te willen met Hèjje Mojjer en het bestuur van d’n Toomp.
-Hoe wordt er nu omgegaan met het toewijzen van woningen aan mensen die niet in de categorie senioren vallen?
Volgens omwonenden zijn verschillende woningen verhuurd aan mensen die geen recht hebben op een seniorenwoning.
-Het parkeren achter bij de Toomp moet ook aangepakt worden. Vrijwel iedereen is het erover eens dat er geen gebruik wordt gemaakt
van het huidige kermisterrein als parkeerterrein. Een eventuele makkelijkere verbinding zal dit ook niet beter maken.
Wel zouden er vakken moeten komen langs de weg achter de Toomp.
-Ruimte achter de school/Toomp meer inrichten voor kleinere kinderen.
Daarvoor moet het JOP weg omdat veel kinderen (en ouderen) zich niet veilig voelen met de huidige hangjeugd.
Ook storen mensen zich aan de rommel die wordt achtergelaten.
Vanuit school wordt aangegeven dat dit een ideaal stukje is voor speelactiviteiten vanuit school en tijdens bso uren.
-Welke mogelijkheden zijn er voor de panden van de voormalige Rabobank en slagerij Martens?
Welke bestemming zou voor deze panden het kerkplein ten goede te komen? Ondernemers?

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging info 2011