donderdag 1 december 2022

Grote opkomst bij B & W bezoek Heijen

De diapresentatie in pdf: klik hier
Dinsdag 20 september 2011
bezocht het college Heijen, om te horen wat er leeft in deze kern.
’s Middags wandelden burgemeester en wethouders samen met het bestuur van Hèjje Mojjer langs een aantal markante plaatsen.
’s Avonds kwamen ruim honderd inwoners van Heijen naar D’n Toomp om in gesprek te gaan met het college.

In gesprek
Het college sprak met inwoners over onderwerpen die belangrijk zijn om prettig te kunnen wonen in Heijen.
Wat de gemeente hierin kan betekenen en wat bewoners zelf kunnen bijdragen.
Veel besproken onderwerpen waren de inrichting van het centrum en toekomstige woningbouw, overlast van hangjongeren,
veilig verkeer, recreatiewoningen, de bedrijvigheid in Heijen en de ontwikkelingen bij De Brem.
Kernenwethouder Harry van den Bogaert signaleert: “Er staan een hoop ontwikkelingen voor Heijen op stapel.
Inwoners willen hierbij graag betrokken worden in een vroeg stadium en daarvoor zullen wij ook zorgen.”
Burgemeester de Loo sloot de avond af met een positief gevoel:
“Inwoners waren in grote getale aanwezig. Je kunt goed merken dat er een intensieve betrokkenheid is bij het dorp.”
Voorzitter van Hèjje Mojjer Pierre Hendriks over het bezoek: “Wij zijn content over de wijze waarop de gemeente haar oor
te luisteren heeft gelegd. De sfeer was vriendelijk en laagdrempelig.”

Vervolg
De problemen, opmerkingen en ideeën die tijdens het bezoek op tafel kwamen worden in kaart gebracht.
Hier worden acties aan gekoppeld, zodat de gemeente er de komende tijd mee aan de slag kan.
We houden u op de hoogte van de resultaten via het dorpsblad Hejs Nejs en via www.gennep.nl.

Bezoek aan alle kernen
Het college van burgemeester en wethouder gaat alle kernen en wijken van Gennep bezoeken.
Met deze bezoeken nodigt het college bewoners uit om mee te denken over de kwaliteit van de eigen woonomgeving.
Gennep-zuid heeft in mei het spits afgebeten.
Later dit jaar volgt Milsbeek.

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging info 2011