Dinsdag 28 september 2010.
In zaal Kubbus in Afferden waren politici, leden van werkgroepen en andere burgers van Mook t/m Wellerlooi
bijeengekomen om een inbreng te leveren aan het vervolg van de strategische-regiovisie.
Volgens Riek Bakker, samensteller van de visie, moet de regio juist inzetten op het eigen karakter van de regio,
de hoogwaardige landschappelijke en culturele elementen en de uniciteit van het Noord-Limburgse gebied.
Ze benadrukte opnieuw het belang om niet in te zetten op de ontwikkeling van bedrijventerreinen,
want daar zijn de centra rond Nijmegen en Venlo al sterk genoeg in. De kern van de boodschap van Riek Bakker:
“Maak je sterk waar je goed en onderscheidend in bent. Trek samen als geheel op en verzand niet in verdeeldheid.”
Inmiddels hebben alle raden van de gemeentes Bergen, Gennep, Mook-Middelaar de visie onderschreven.
De strategische regiovisie onderstreept, met Riek Bakker voorop, precies de doelstellingen waar het  “Hèjje Mojjer”
ook om gaat: het verbeteren van de leefbaarheid, van de woonomgeving.
Zie Hèjs nèjs’ van november 2010 voor een uitgebreider verslag

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2010