Regionaal overslagcentrum Heijen in huidige samenwerking van de baan (06-07-2010)

De ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum in Heijen door de gemeente Gennep in samenwerking met ROC Haven Gennep
B.V. is niet langer haalbaar. Ondanks langdurige en intensieve onderhandelingen blijkt dat de betrokken aandeelhouders het niet
met elkaar eens kunnen worden. Daarmee vervalt de basis voor de verdere ontwikkeling van de binnenhaven.

Gemeente Gennep en ROC Haven Gennep B.V., met als aandeelhouders de ondernemers Teunesen Zand en Grint B.V.,
Emons Recycling Logistics B.V. en AVG Holding Heijen B.V., zijn jarenlang met elkaar in gesprek geweest over de ontwikkeling
van een regionaal overslagcentrum in de kop van Noord-Limburg.
De partijen tekenden in september 2009 een vaststellingsovereenkomst, gevolgd door een tussentijdse overeenkomst
in januari 2010, waarmee de weg vrij leek om de binnenhaven gezamenlijk mogelijk te maken.
In de afgelopen periode is echter gebleken dat het de ondernemers niet lukt om het onderling eens te worden overde verdere uitwerking.

Afgelopen maandag is de gemeenteraad geïnformeerd door burgemeester M. de Loo.
Zij betreurt het zeer dat de plannen voor de binnenhaven in samenwerking met ROC Haven Gennep B.V. nu van de baan zijn.
“De ontwikkeling van een overslagcentrum had een enorme impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid
en de economische sector in Gennep en omgeving. We hebben er alles aan gedaan om er met elkaar uit te komen.
Nu duidelijk is geworden dat de ondernemers het onderling niet eens worden, rest ons maar één conclusie: de realisatie
van het overslagcentrum is in de huidige samenwerking niet langer haalbaar.
De gemeente gaat zich nu beraden op de toekomst van een binnenhaven, mogelijkerwijs in een andere vorm.”

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2010