ROC.

Zoals in de kranten al is bericht, zijn er nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het ROC en de Brem.

Op 13 en 14 juli jl. is bericht dat de ontwikkeling van het Regionaal Overslag Centrum (ROC) Heijen niet langer haalbaar is.
De drie aandeelhouders konden het onderling toch niet eens worden.
Nu zijn de ontwikkelingen rond het ROC al langere tijd een bijzonder punt van zorg voor de Heijenaren, voor onze vereniging
en met name voor de projectgroep ROC, bestaande uit Harry Brons, Frits Basten, Yvonne Driessen, Gert Cuypers en Edwin Jans.
De ontwikkeling van een ROC heeft namelijk verstrekkende consequenties voor het dorp Heijen.
Niet alleen waren er plannen en tekeningen om de haven verder uit uit te baggeren tegen Heijen aan (bij de Boxmeerseweg),
maar er zijn veel vragen en zorgen over de milieubelasting voor de omgeving en over de verdere effecten op de leefbaarheid
van ons dorp. Te denken valt bijvoorbeeld aan de enorme toename van het vrachtverkeer, wat ook nog via het kruispunt
vlak voor de kom van Heijen zal worden geleid.
De projectgroep heeft zich afgelopen maanden enorm in de problematiek verdiept en heeft, na een onbevredigend gesprek met de
projectontwikkelaar, steeds opnieuw brieven met zeer kritische vragen naar de gemeente en de projectontwikkelaar gestuurd.
Vergaderingen over dit thema, ook met de betrokken wethouders, de burgmeester en de projectontwikkelaar waren zeer ‘stevig’.
De werkgroep weigerde steeds om zaken “voor zoete koek “ aan te nemen en heeft steeds de houding aangenomen van:
“Ook al rijdt de trein, moet die dan wel rijden, of moet die niet gewoon gestopt worden, of van richting veranderd...?”
Alle vragen zijn ook steeds aan de politieke partijen gestuurd.
Door deze zeer scherpe en  kritische opstelling zijn ook de politieke partijen meer op scherp gezet.
Ook al is de ontwikkeling  van het ROC (voorlopig) van de baan, dat wil niet zeggen dat de projectgroep nu radiostilte houdt.
Integendeel.
De gemeente (bij monde van de burgemeester) heeft al te kennen gegeven zich te willen beraden
over een andere vorm van de haven.
Dat betekent dat nu de tijd is om in deze nieuwe situatie het dorp Heijen via de vereniging,
maar zeker ook via de projectgroep ROC bij de (nieuwe) plannenmakerij te betrekken.

De Brem.

Donderdag 15 juli jl. is in de raadsvegadering van gemeente Gennep groen licht gegeven voor de ontwikkeling
van bedrijventerrein De Brem.
Alle partijen (CEL, PvdA, CDA, D66) stemden voor, alleen de eenmansfractie van de VVD (Wiel Timmermans) stemde tegen.
De werkgroep ROC heeft zich de laatste maanden ook opgeworpen om het project De Brem
met dezelfde kritische blik te beschouwen.
Naast een ingezonden brief aan alle kranten en politieke partijen (“ Zet de rem op De Brem” ), met ook daarin weer hele kritische
vragen over het nut en de haalbaarheid van De Brem in deze tijd van recessie, heeft met name Harry Brons zich heel veel tijd
en moeite getroost om te lobbyen bij alle politieke partijen. Hij heeft de diverse partijvoorzitters meermaals gebeld,
heeft partijvergaderingen bezocht en op krachtige wijze het dubieuze karakter van De Brem aangetoond.
Helaas heeft de gemeenteraad toch niet de moed getoond om nu op zijn minst te besluiten het besluit rond De Brem uit te stellen.
Er is medegedeeld dat de procedure al te ver in ontwikkeling was.en dat er al onherroepelijke besluiten genomen waren.

Maar ..... grote complimenten werkgroep ROC!!
Jullie zeer kritische houding en vasthoudendheid zijn van onschatbare waarde, zeker nu het ROC weer herzien moet worden.
Heijen kan zich gelukkig prijzen met deze groep bewakers van het woonklimaat van ons dorp!
Bestuur Hèjje Mojjer.

Noot van de projectgroep:
Bij het ROC mag duidelijk gesteld worden dat voor ons nog steeds allerminst de maatschappelijke noodzaak is aangetoond.
Bestaande bedrijven kunnen ook uit de voeten met de aanwe-zige havencapaciteit. Uitbreiding is niet nodig.
Daar hebben de buurthavens Nijmegen, Cuijk, Venlo, Wanssum en Emmerich al voor gezorgd.
Wat betreft de BREM: Op de valreep hebben we stevige bijval van de SP in oprichting, afdeling Gennep gekregen.
Zij hebben voor ons gebruik gemaakt van het 5 minuten spreekrecht voor de gemeenteraadsvergadering.
Daarin gaven zij duidelijke aan dat een heroverweging van de BREM gezien de economische ontwikkelingen
nu zeker op zijn plaats is.
Wij danken de fractie Timmermans en de SP voor hun steun.

 

Terug naar Hejje Mojjer Vereniging bestuursverslagen 2010