zaterdag 4 februari 2023

Ontwikkeling DOP Heijen. 20-02-2008

Ontwikkeling DOP Heijen.   Bijeenkomst 20 februari 2008   

Groep: verenigingen/school
Aanwezig: Fanfare E.M.M. 2 pers., Stichting Jeugdraad 2 pers., Oranjecomité 1 per., Iduna 1 pers., Voetbalver. Heijen 2 pers.,
Basisschool De  Heggerank 2 pers.

Gespreksleider: Sjaak Sluiters

Stellingen: Alles onder 1 dak…

De ouderen hebben de toekomst

Vaststelling:
Heijen heeft een heel breed aanbod van verenigingen.

Problemen/bedreigingen van de verenigingen:
1.    Dorp vergrijst, vergrijzing werkt door in ledenbestand.
2.    Trend samenleving: individualisme, afname gemeenschapszin- binding aan verenigingen, gezamenlijke verantwoordelijkheden 3.    Studerende/wegtrekkende jongeren (14-18 jaar)
4.    Spreken de verenigingen nog de aan bij de kinderen/sluiten deze aan bij behoeften
5.    Aantrekken van vrijwilligers is soms een probleem
6.    (Beleid van de gemeente: Iduna te veel huur voor bv. huur bij grotere activiteiten, Voetbalclub: poging club uit Heijen te halen)

Verenigingen:
Het aantrekken van jeugd kost veel energie, maar het behouden van de jeugd kost net zo veel energie.
- Een sportclub zoals de voetbalclub heeft een voorsprong: sport/spel ( met een bal) is  veel meer laagdrempelig/
vanzelfsprekender dan andere, culturele activiteiten.
Voor de voetbalclub was wel het gemeentebeleid een bedreiging.  
Gemeente/burgemeester wilde vereniging onderbrengen in Gennep.
Zou zeer slechte zaak zijn voor de leefbaarheid van Heijen: dorp zou sociaal armer worden.
- Culturele verenigingen (fanfare EMM, dansvereniging Iduna) moeten meer moeite doen om kinderen bij de vereniging te betrekken.
Voor Iduna is dat het moeilijkst; zit in een neerwaartse trend.
Stichting Jeugdraad: aanbod voor 12- 16 jarigen.
Voor jeugd van 15 – 18 jaar zijn geen voorzieningen!!

Vraag: blijft het dorp aantrekkelijk voor jonge ouders?
Het dorp is onaantrekkelijk, zit op slot door ruimtelijk beleid… te weinig ruimte voor woningbouw.
Hoe kunnen we het dorp beter aankleden/aantrekkelijker maken.
Werkgelegenheid is ook van belang om mensen economisch te binden.
Maar er moet een goede balans komen: bedrijventreinen met juiste werkgelegenheid.
Dorp sfeervol karakter geven en aantrekkelijk maken voor mensen met jonge kinderen.

Accommodaties verenigingen:
Elke vereniging heeft een vast onderkomen. Voetbalclub een eigen, geprivatiseerd park.
Gemeenschapshuis van levensbelang voor Stichting Lokale Jeugdraad, Iduna, fanfare EMM
Mogelijk een onderzoek starten:
Is het aanbod van accommodaties voldoende voor de toekomst?

Samenwerking verenigingen
Is nu minimaal. Er is momenteel ook geen bindende factor zoals in vroeger jaren het Internationaal Volksdansfestival. Gemeentebeleid was contraproductief (verplaatsen naar Gennep + belastingclaims)

Kans:
School
1.    Prognose: leerlingaantal is nu wel stabiel.
2.    School wil verbreed aanbod
Verenigingen.
3.    Verenigingen willen zich promoten en meer samenwerken
Samenwerking met de basisschool + verenigingen = gezamenlijk belang. Jeugd/aanwas in van vitaal belang voor de verenigingen. School wil verbreed aanbod realiseren.
-    basisschool: tijdbesteding meer verankeren in de gemeenschap + zorgarrangement - verbreed aanbod in kader van gezonde vrije tijdsbesteding.
-    Verenigingen: promoten, instroom jeugd.
De aanwezige verenigingen komen tot het voorstel:
1.    Naar voorbeeld van de voetbalclub het aanbod van verenigingen zichtbaar maken voor alle ouders + nieuwkomers.
Ook via school.
2.    Idee directeur school: 4 tot 5 maal per jaar een kennismakings- promotieronde organiseren op woensdag.
Wat is er allemaal.
3.    Wellicht behoefte aan overleg… afstemmen agenda’s verenigingen
4.    Afvaardigen in op te richten Dorpsraad (Van belang in de nieuwe grote gemeente
      Mook/Middelaar/Gennep/Bergen in het kader van herkenbaarheid en korte lijnen).

Stickerronde Kaart Heijen.
GROEN
1 kerkplein    
2 sportgebied    
3 bossen om Heijen heen   
4 maasweiden    
5 kasteel  Heijen
6  woningbouw  Smele 

ROOD
1  grote hal van AVG      
2   van Bommel bouwmaterialenhandel    
3  ROC    
4    Brem     
5    Geluid snelweg
 
GROEN/ROOD
WOZO centrum (rood vwb eventuele hoogbouw)
 
P.S  het schoot me te binnen dat we eigenlijk in het dop moeten laten opnemen dat het een wens/noodzaak is dat de in/uitgang
van het ROC zover mogelijk van het dorp af moet komen te liggen.
Dan staat dat op papier in mei, zodat we er daarna ook reeds naar kunnen verwijzen.

 

 

Terug naar Hejje Mojjer Veeniging bestuursverslagen 2008