woensdag 30 november 2022

Verslag 18-12-2007

Verslag van de bespreking Synthese en de Klankbordgroep Laot Heijen moier worre. Dinsdag 18-12-2007
Aanwezig: Alle (Synthese), Ellen, Frans, Frits, Pierre. (Jo vergadering van de voetbalclub)

N.a.v. de afspraken van 04-12-2007:

Frans heeft met de school contact gehad. In januari 2008 zal de school wensen hebben geformuleerd.
Alle heeft op het gemeenthuis zich verdiept in enkele stukken

Besproken punten:
Eerste thema wat nu op de agenda staat: inrichting Hoofdstraat
D66 en Cel gebruiken toch het thema Heijen om zich te profileren/elkaar de loef af te steken.
Uitgangspunt om groepen te vragen t.b.v. DOP is het feit dat de bewoners centraal dienen te staan. Bedrijven hebben bv. al andere ingangen en overleg met de Gemeente.
Klankbordgroep kiest voor 2 projecten tegelijkertijd:
- Aanpak/realisatie herinrichting Hoofdstraat
- Ontwikkeling Dorps Ontwikkelingsplan

Afspraken:
 De volgende bewonersgroepen worden gevraagd voor een februari: Jongeren.. Nog af te spreken datum!
Alle neemt contact op met de Jeugdsoos (leeftijd tot ong. 13 jaar), plan een avond.
Ellen en Pierre benaderen sleutelfiguren van de jeugd van de fanfare, Jo de jeugd van de voetbalclub. Deze krijgen een uitnodiging
op schrift (Alle) en worden ingezet om ook de andere jeugd via msn/sms op te roepen om de door alle geplande avond te komen.

20 februari
Horeca/verenigingen/Toomp

Alle vraagt bij de gemeente de digitale bestanden op van verenigingen, horeca, Toomp, Campings, maakt daar 1 adresblok/totaalbestand van en mailt dat ook door.   

Buitengebied/platteland
Ellen verzorgt de contacten met het buitengebied
Alle heeft een format en maakt de uitnodigingen.

Pierre zal de politieke partijen via een mail laten weten dat de Klankbordgroep verschoond wens te blijven van politiek steekspel.
Oproep om daar geen energie in stoppen, maar energie in de ontwikkeling van Heijen te stoppen.
Klankbordgroep wenst boven de partijen te staan.

Info-avond 9 januari.
PR Gemeente..dagbladen en weekbladen..
Klankbordgroep verzorgt 10 affiches, actie Ellen

Opzet avond:
Eerste half uur:
Pierre verzorgt een power point inleiding m.b.t. een schets van de ontwikkeling vanaf mei 2007
Alle wordt geïntroduceerd: Dorps Ontwikkelingsplan
Rest avond: gemeente. Wij maken ons wel zorgen over de plenaire aanpak.