donderdag 1 december 2022

Vergadering 10-05-07

Laot Heijen moier worre    algemene vergadering do. 10 mei 2007

Aanwezig: + 80 personen.
Ook enkele afgevaardigden van politieke partijen:
Cel: Chris Nellen, Bart Langhorst, Chris van Dinther,
D66:  Berry van Druten,
CDA: Truus Janssen,

N.a.v. de powerpointpresentatie:
Stelling:
Bij de stelling “ Heijen is verzadigd wat betreft industrieterreinen…..” was de vergadering het unaniem eens met deze stelling.
Bij de discussie hierna werden nog enkele belangrijke uitspraken gedaan:
1.    zorg niet voor uitbreiding industrieterreinen maar zorg voor inbreiding
2.    laat meer hoogwaardige industrie/bedrijven toe voor hoger geschoolden.
3.    Trek bedrijven aan die meer werkplekken bieden per bedrijf, arbeidsintensiever
4.    Bedrijven proberen te verplaatsen, niet tussen Heijen en Gennep
5.    De grote hal wegwerken achter beplanting/bomen

In groepen zijn de aanwezigen aan de slag gegaan met 2 vragen:

N.B. de hierna genoemde punten zijn al samenvattingen van groep van 6 tot 8 personen.
Een item wat 1 genoemd wordt is in feite dus al de mening van minimaal 1 groep (dus 7,5 % - 10 % van de aanwezigen).
Als een item meerdere keren wordt genoemd is de factor dus

1.    Wat is van belang voor de woonkwaliteit/leefbaarheid/veiligheid
Aankleding
•    45-60% Meer groen + rust         (opschoning, zitjes) 6x
•    30-- 40% Duidelijke kern met sfeer – bij kerk (beplanting/bestrating)     4x
•    37,5-50% Reconstructie Hoofdstraat  5x (lager, goede trottoirs, 2x fietspad ,
      oversteek naar   Zorgcentrum), Zorgcentrum bij dorp betrekken
•    15-20% Pleinen verfraaien/vriendelijker uitstraling pleinen 2X    
•    7,5 -10 % Openbare verlichting

Wonen
•    15-20% Woonomgeving (voor senioren 2, starters 1) 2X
•    7,5 -10 % Locaties voor wonen in kern
•    7,5 -10 % Woningen multifunctioneel
•    7,5 -10 % Woningen divers karakter

Omgeving
•    45-60%Verkeer (30 km. Zones + parkeergelegenheden, Veiligheid handhaven!) 6x
•    30-40% Geen nieuwe industrie/ROC 4x
•    30-40% Aankleding/inrichting industrie Normen uitvoering gebouwen industrie/geen hoogbouw    Handhaving milieunormen! 4x
•    30-40% Geluidswerende voorzieningen  (ook i.v.m. ovelast/activ. ROC + terreinen) 4x
•    15-20% Van Bommel naar industrieterrein 2x
•    7,5 -10 % Parkeeroverlast D’n Toomp aanpakken
•    7,5 -10 % Kasteel authentiek

2. Wat is van belang wat betreft de voorzieningen
Horeca:
•    45-60% behoud horeca, terras 6x
•    30-40%  leuk restaurant met terras 4x

Winkelaanbod :
•    45-60% Behoud winkels (betaalbaar…. 2x tip: subsidie gemeente) 6x
•    7,5 -10 % Bakker
•    7,5 -10 % inventariseren winkelvoorzieningen

Andere voorzieningen:
•    15-20% arbeidsintensieve hoogwaardige bedrijven 2x
•    15-20% speelgelegenheid/ geschikt maken wandelgelegenheid2x
•    7,5 -10 % kiosk
•    7,5 -10 % bankvoorziening
•    7,5 -10 % postkantoor
•    7,5 -10 % gezondheids dependance
•    7,5 -10 % activiteitenblad alle verenigingen
•    7,5 -10 % vertier voor jeugd
•    7,5 -10 % jeux de boules banen
•    7,5 -10 % Dorpspolitie/sociale veiligheid
•    7,5 -10 % Biebbus

Tip:
•    meer aansluiting aanliggende gemeenten, ook Duits

 Leden van de Klankbordgroep:
Pierre Hendriks    513217    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frans Storms    516063    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen Kusters    518663    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frits Basten    513231    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jo Janssen        513995    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.