01 mei 2007

Voorafgaand:

19-03-2006 Brief Cel t.a.v. Chris Nellen waarin zorgen m.b.t. Heijen werden verwoord:
* Industrieterreinen De Brem
* Aankleding Heijen: geen kern, geen hart: betere uitstraling
    - kans voor Cel om zich te profileren: enquête onder de bevolking
* woningbouw zeer beperkt mogelijk: vertraging plan Smele 2

28-03-2006 Gesprek met Chris Nellen en wethouder Gerrie Ehren.

Gesprek met afgevaardigden dorpen en Cel o.l.v. Bart Lankfort

01-03-2007 Vergadering Cel op gemeentehuis bijgewoond.
•    tips ontvangen
•    gedragenheid onder de bevolking
•    Via Chris van Dinther tips en later materiaal Vereniging Kleine Kernen ( Sjaak Sluiters)
•    31 mei: achterbanvergadering Cel

Woe. 14 maart 2007. Ingezonden brief Maas- en Niersbode:  Spontane reacties, bijval

Naar aanleiding daarvan: 2 weekenden (24 maart en 31 maart 2007)  intekenlijsten op 5 plaatsen

Van CDA (Jo Opsteeg) adres gekregen van voorzitter Mark Nabuurs, bezig met DOP Ven Zelderheide

Overleg actie Loat Heijen moier worre- gemeente: Gesprek 23-03-2007 voorafgaand aan posteractie
.Dhr. Fred van Driel: beleidsmedewerker, projectleider
Richard Kinderdijk, grondexploitatie

Vraag van mij: is hetgeen op de poster staat onzin. Kloppen mijn argumenten.
Antw. Argumenten kloppen.
ROC-haven.
 Nog niet bekend wat de invloed zal zijn op de kern Heijen. Wordt nog onderzocht door bureau m.b.v. quickscan
(ook landschappelijke inpassing)

Herstructurering staat bij gemeende nu wel op de agenda, dus de tijd van deze actie komt goed uit.
Gemeente wil ook graag soort DOP vergelijkbaar met Ven Zelderheide.
Op mijn vraag: zijn er plannen m.b.t. aankleding Heijen, dorpskarakter Hoofdstraat e.d.
Geen plannen bekend. Ook geen landschapsarchitect.

Actie levert per 07-04-2007 ruim 500 handtekeningen op in 2 weekenden.
Mensen zijn niet huis aan huis benaders, maar hebben zelf de moeite moeten nemen om op een lijst hun naam te zetten.
Is niet opgedrongen.

Via internet: 7 reacties.
Per 06-04-2007 501 handtekeningen/steunbetuigingen op de intekenlijsten
Totaal 514

Contact gehad met Mark Nabuurs, DOP Ven Zelderheide. 06-20003557
 Uitnodiging om woensdag 18 april als toehoorder aanwezig te zijn bij afsluitende vergadering om 20.00 u. in de Uitkomst.
Mark benadrukt het belang van hulp via Synthese (Bergen) en de Vereniging kleine Kernen (Sjaak Sluiters).
Dorpsraad: verplicht als gesprekspartner. Breed georiënteerd, breed gedragen.
Op gemeente € 20.000 ter beschikking/te verdelen over de kernen.
Is nu, samen met € 20.000 van de provincie naar Ven Zelderheide gegaan.. Ambtenaar onzorgvuldig geweest.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle Postmus (077-3976500) van Synthese belt: toch niet zo’n goed idee om 18 april er bij te zijn.
De wethouder zou afgeleid kunnen worden.
Nu uitnodiging voor de presentatie van DOP Ven Zelderheide op maandag 7 mei.

Krijgen ook het nummer van Mat Willems Synthese Bergen 348080

Gesprek met dhr. Fred van Driel 09-04-2007
Vragen:
1.    Zijn er wellicht binnen de gemeente toch al plannen voor de aanpak Hoofdstraat?
Dhr. Van Driel: Er zijn geen concrete tekeningen, er is geen budget. De plannen zoals 7 jaren gelden beloofd zijn
(o.a. door ander management) achter op de agenda gekomen en niet meer terug te vinden.
Maar in de voorjaarsnota van mei 2007 zijn wel al de opknapbeurt Lijsterbesstraat (nieuw riool over 10 jaren,
daarna pas grondige aanpassing mogelijk) en een complete reconstructie van de Dionisiusstraat begroot.
Op de vraag of dit past binnen een groter plan antwoordt dhr. Van Driel dat hier toch een soort kokervisie is,
n.l. een plan per klein project, geen onderdeel van een grotere aanpak.
Frans en Pierre benadrukken het belang van een totaalplan, een grotere visie op herinrichting van het dorp.
M.b.t. het zuiden van de Hoofdstraat: het fietspad gaat er uit, komt later op de aan te leggen dijk.

2.    Ruimtelijke ordening: wat is de bestemming van het gebied ten oosten van het viaduct richting Hommersum?
Waar mogelijk nog meer industrie geprojecteerd?
 Dhr. Van Driel: Er bestaan vooralsnog geen plannen voor verdere industrie gebieden. Maar wat over 10 jaar speelt is nog af te wachten.
De Brem kan mogelijk nog oostelijker worden uitgebreid, hoewel daar een wildstrook moet blijven.
Het gebied bij het viaduct is mogelijk bedoeld voor agrarische bedrijven.
Industrie zal daar niet kunnen i.v.m. milieuwetgeving, woningbouw niet i.v.m. ligging bij A77.

Visie Maasduinen: Gennep wordt gezien als woon-werk spilcentrum, Bergen heeft recratiefunctie.
Heijen wordt na grootschalige onderzoeken door Provincie gekenmerkt als minst slechte locatie voor industrie.
Milsbeek kan niet, Ottersum kan niet, Gennep en Ven Zelderheide kunnen niet.
Op de vraag of in de uitgebreide onderzoeken van Provincie ook het element leefbaarheid en woonkwaliteit
is meegenomen blijft dhr. Van Driel het antwoord schuldig.

De vraag aan de gemeente is dan ook:
Bestaat er een integrale visie op de kern Heijen, met inachtneming van woonkwaliteit?
herstructurering/aanpassing in totaliteit? Onderzoek!

3.    Ontwikkelingen Regionaal Overslag Centrum?
Onderzoek nog gaande. Wel is de bedoeling het verkeer meteen de Rondweg op te leiden.
Heijen alleen bestemmingsverkeer.

4.    Frans stelt de vraag of de Rondweg ook geschikt gemaakt kan worden voor 60 km. verkeer.
Grote tractoren met zand gaan toch door Heijen, vallen niet onder vrachtwagens.
Dit wordt momenteel ook door de gemeente al onderzocht, want ook de kern Gennep heeft last van het grote
(groot landbouwverkeer)verkeer. Kader verkeersstructuur.  Probleem wordt onderkend.

6 . Ontwikkelingen DOP beleid?
M.b.t. DOP gelden. Dhr. Van Driel zoekt uit hoe de verdeling heeft plaatsgevonden en of er wellicht
nog een subsidiebedrag voor Heijen mogelijk is.

Algemeen:
M.b.t. de huidige ontwikkeling: de actie komt precies op tijd. Gemeente heeft herstructurering op de agenda,
de voorjaarsnota komt in mei, de politieke partijen zullen in het verlengde van deze actie reageren.
Het werken met DOPs past uistekend binnen het beleid van de gemeente.
19-04-2007
Verzoek ingediend bij B & W Gennep om startsubsidie “Laot Heijen moier worre.”
Bevestiging ontvangst verzoek per 24-04-2007.