donderdag 1 december 2022

Klankbord Mei 2007

Standpunt inwoners Heijen.

Laot Heijen moier worre !

Mei 2007

Klankbordgroep Heijen

Inhoud:

1. Wie zijn wij:
2. Doelstelling:
3. Aanleiding:
4. Verloop tot mei 2007:
5. Achterban:
6. Uitspraken algemene vergadering:
7. Prioriteiten 2007-2008:
8. Kaders komende 2007-2012:
9. Communicatie:

….uitstraling…. verfraaiing…..

1. Wie zijn wij.

Leden van de Klankbordgroep:
Pierre Hendriks 513217            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frans Storms      516063            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen Kusters     518663            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frits Basten         513231            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jo Janssen            513995            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Doelstelling.

De doelstelling van de actie is verwoord in het motto:
Laot Heijen moier worre. !
Behouden en verfraaien van hetgeen Heijen nog heeft en niet verder laten aantasten van de woonomgeving en de woonkwaliteit.

De oproep aan de Heijenaren was:

Hoe maken we van ons Heijen een attractief dorp om fijn in te (blijven) wonen.
Wat vinden wij als Heijenaren van belang voor de toekomst voor onszelf, voor onze kinderen?
Wat willen wij als inwoners van Heijen!
De actie is ook bedoeld om de Heijenaren de gelegenheid te geven een gezamenlijke visie te formuleren en reactief  te zijn.
Deze visie biedt kaders aan de gemeente m.b.t. de ontwikkeling van Heijen om zo in samenspraak met het dorp
verantwoord beleid te formuleren en uit te voeren.

3. Aanleiding van deze noodkreet van Heijen.
* De druk is erg groot vanuit Gennep. Het provinciaal beleid (Gennep regionale woon-werkfunctie) wordt geprojecteerd in Heijen.
Concreet krijgt Heijen letterlijk alles op het bord. Heijen verdient het om  beschermd te worden, leefbaar te blijven.
- Mensen maken zich zorgen over de leefbaarheid van het dorp.
* “ Wat we nu hebben is een dorp doorsneden door de Hoofdstraat, ingeklemd door de N 271, de A77, Het Heijderbos,
en de industrieterreinen
De Grens, de Groote Heeze (2 grote terreinen tegen het dorp aan), binnenkort De Brem en nog het
Regionaal Overslag Centrum (haven).
Wat is na de Brem het volgende industrieterrein?
* Waar is de kern, het hart? Is dat bij de kerk, bij D’n Toomp, het kermisplein, of zoals vroeger aan de overkant van de Hoofdstraat bij het kasteel?
* De aankleding laat bijzonder veel te wensen over: straten ogen kaal, zonder sfeer … huizenrijen zijn redelijk uniform,
weinig authentiek.. Bij een wandeling is overal het geluid te horen van voortrazend verkeer. Verdere uitbreiding van woonkernen
is door bovengenoemde zaken beperkt.
* Heijen heeft al veel grondgebied en leefomgeving prijsgegeven voor Center Parcs en de 5 industrieblokken,
maar wat krijgt het er voor terug?
* Gennep, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide hebben al een facelift gehad.

Is Heijen nu niet aan de beurt? “
Waar is de integrale visie op de kern Heijen, met inachtneming van woonkwaliteit?
Gezien hetgeen er op Heijens grondgebied aan bedrijven, industrie te vinden is waarmee gemeente Gennep
op economisch gebied de regio onderhoudt, is het voor de Heijenaren vanzelfsprekend dat er ook geld en deskundigheid
wordt gestoken in het leefbaar maken/houden van het dorp.

4. Verloop tot mei 2007.
Al in 2005 heeft een groep van de Smele in de Carnavalsoptocht de draak gestoken met de slogan: “ Natuurlijk Gennep”.
Op de wagen werd duidelijk gemaakt dat er in de ogen van deze groep niet zo veel natuurlijks in Heijen meer te vinden is.

Op 19-03- 2006 heeft Pierre Hendriks een brief geschreven aan de Cel (zie bijlage 1) met daarin de zorgen verwoord over:

* Industrieterreinen De Brem
* Aankleding Heijen: geen kern, geen hart: betere uitstraling
- kans voor Cel om zich te profileren: enquête onder de bevolking
* woningbouw zeer beperkt mogelijk: vertraging plan Smele 2

Op 28-03-2006 volgde een gesprek met Chris Nellen en wethouder Gerrie Ehren.

01-03-2007 Vergadering Cel op gemeentehuis bijgewoond.
· tips ontvangen
· Via Chris van Dinther tips en later materiaal Vereniging Kleine Kernen ( Sjaak Sluiters)
· Vraag: wat is de gedragenheid onder de bevolking

Vandaar een ingezonden brief van Pierre Hendriks in de Maas- en Niersbode (zie bijlage 2) op woensdag 14 maart 2007.
Daar kwamen meteen spontane reacties van bijval op. Frans Storms bood zijn hulp aan.

Gesprek 23-03-2007 voorafgaand aan poster/handtekeningactie van Pierre Hendriks met dhr. Fred van Driel
(beleidsmedewerker, projectleider) en dhr. Richard Kinderdijk (Grondexploitatie):

1. Kloppen de argumenten zoals vermeld op de poster (zie bijlage 3).
Het antwoord is dat de argumenten kloppen.
2. ROC-haven.
Nog niet bekend wat de invloed zal zijn op de kern Heijen. Wordt nog onderzocht door bureau m.b.v. quickscan
(ook landschappelijke inpassing)
3. Herstructurering.
Herstructurering staat bij gemeende nu wel op de agenda, dus de tijd van deze actie komt goed uit.
Gemeente wil ook graag soort DOP vergelijkbaar met Ven Zelderheide.
4. Plannen Heijen
Er zijn geen plannen bekend m.b.t. aankleding Heijen en/of het terugbrengen van het dorpskarakter in de Hoofdstraat.
Er is ook geen landschapsarchitect voor de dorpen op de gemeente ingehuurd.
De initiatiefnemers van Laot Heijen moier worre hebben daarna 2 weekenden (24 maart en 31 maart 2007)
intekenlijsten op 5 plaatsen gelegd om de gedragenheid onder de bevolking te achterhalen.
De mensen zijn niet huis aan huis benaders, maar hebben zelf de moeite moeten nemen om op een lijst hun naam te zetten.
Resultaat: Op  07-04-2007 ruim 500 handtekeningen!
Via internet: 7 reacties. Per 06-04-2007 501 handtekeningen/steunbetuigingen op de intekenlijsten.
Totaal 514, later zijn daar nog meer handtekeningen aan toegevoegd. Eindresultaat 520 steunbetuigingen.
Contact met Mark Nabuurs, DOP Ven Zelderheide. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Van CDA (Jo Opsteeg) adres gekregen van voorzitter Mark Nabuurs, bezig met DOP Ven Zelderheide
Uitnodiging voor de presentatie van DOP Ven Zelderheide op maandag 7 mei.
Mark benadrukt het belang van hulp via Synthese (Bergen) en de Vereniging kleine Kernen (Sjaak Sluiters).
Bij een dorpsraad als gesprekspartner benadrukt Mark het belang van brede gedragenheid en  brede oriëntatie,
leefbaarheid, wonen, werk, ruimtelijke ordering e.d..
Op gemeente € 20.000 ter beschikking/te verdelen over de kernen.
Is nu, samen met € 20.000 van de provincie naar Ven Zelderheide gegaan...
Wij krijgen ook het nummer van Mat Willems Synthese Bergen 348080

Gesprek van Pierre Hendriks en Frans Storms met dhr. Fred van Driel 09-04-2007.
1.      Zijn er wellicht binnen de gemeente toch al plannen voor de aanpak Hoofdstraat?
Dhr. Van Driel: er zijn geen concrete tekeningen, er is geen budget. De plannen zoals 7 jaren gelden beloofd zijn
(o.a. door ander management) achter op de agenda gekomen en niet meer terug te vinden.
Maar in de voorjaarsnota van mei 2007 zijn wel al de opknapbeurt Lijsterbesstraat (nieuw riool over 10 jaren,
daarna pas grondige aanpassing mogelijk) en een complete reconstructie van de Dionisiusstraat begroot.
Op de vraag of dit past binnen een groter plan antwoordt dhr. Van Driel dat hier toch een soort kokervisie is,
n.l. een plan per klein project, geen onderdeel van een grotere aanpak.
Frans en Pierre benadrukken het belang van een totaalplan, een grotere visie op herinrichting van het dorp.
M.b.t. het zuiden van de Hoofdstraat: het fietspad gaat er uit, komt later op de aan te leggen dijk.

2.      Ruimtelijke ordening: wat is de bestemming van het gebied ten oosten van het viaduct richting Hommersum?
Waar mogelijk nog meer industrie geprojecteerd?

Dhr. Van Driel: er bestaan vooralsnog geen plannen voor verdere industrie gebieden.
Maar wat over 10 jaar speelt is nog af te wachten.
De Brem kan mogelijk nog oostelijker worden uitgebreid, hoewel daar een wildstrook moet blijven.
Het gebied bij het viaduct is mogelijk bedoeld voor agrarische bedrijven.
Industrie zal daar niet kunnen i.v.m. milieuwetgeving, woningbouw niet i.v.m. ligging bij A77.

Visie Maasduinen:
Gennep wordt gezien als woon-werk spilcentrum, Bergen heeft een recreatiefunctie.
Heijen wordt na grootschalige onderzoeken door Provincie gekenmerkt als minst slechte locatie voor industrie.
Milsbeek en Ottersum kunnen niet vanwege de waterbelijning. 
Gennep en Ven Zelderheide worden als minder geschikt gekenmerkt.
Op de vraag of in de uitgebreide onderzoeken van Provincie ook het element leefbaarheid en woonkwaliteit is meegenomen
blijft dhr. Van Driel het antwoord schuldig.
De vraag aan de gemeente is dan ook: bestaat er een integrale visie op de kern Heijen, met inachtneming van woonkwaliteit? Herstructurering/aanpassing in totaliteit?

3.      Ontwikkelingen Regionaal Overslag Centrum.
Het onderzoek is nog gaande. Wel is de bedoeling het verkeer meteen de Rondweg op te leiden.
Toegeleiding verkeer: in Heijen alleen bestemmingsverkeer.

4.      Kan de Rondweg ook geschikt gemaakt kan worden voor 60 km. verkeer.
Grote tractoren met zand gaan toch door Heijen, vallen niet onder vrachtwagens.

Dit wordt momenteel ook door de gemeente al onderzocht, want ook de kern Gennep heeft last van het grote
(groot landbouwverkeer)verkeer. Kader verkeersstructuur.  Probleem wordt onderkend.

5. Achterban.
De initiatiefnemers van Laot Heijen moier worre hebben 2 weekenden (24 maart en 31 maart 2007) 
intekenlijsten op 5 plaatsen gelegd om de gedragenheid onder de bevolking te achterhalen.
De mensen zijn niet huis aan huis benaders, maar hebben zelf de moeite moeten nemen om op een lijst hun naam te zetten. Resultaat: Op  07-04-2007 ruim 500 handtekeningen!

6. Ontwikkelingen DOP beleid?
M.b.t. DOP gelden. Dhr. Van Driel zoekt uit hoe de verdeling heeft plaatsgevonden en of er wellicht nog een subsidiebedrag
voor Heijen mogelijk is.
Dhr. Van Driel belt later dat er geen onrechtmatige zaken zijn voorgevallen.
Het subsidiebedrag ging naar het dorp waar een DOP in ontwikkeling was op dat moment.

Algemeen:
M.b.t. de huidige ontwikkeling: de actie komt precies op tijd. Gemeente heeft herstructurering op de agenda,
de voorjaarsnota komt in mei, de politieke partijen zullen in het verlengde van deze actie reageren.
Het werken met DOPs past uitstekend binnen het beleid van de gemeente.

19-04-2007
Verzoek ingediend bij B & W Gennep om startsubsidie “Laot Heijen moier worre.”
Bevestiging ontvangst verzoek per 24-04-2007.

Via internet: 7 reacties.

Per 06-04-2007 501 handtekeningen/steunbetuigingen op de intekenlijsten. Totaal 514.
Later zijn daar nog meer handtekeningen aan toegevoegd.
Eindresultaat 520 steunbetuigingen.

Op de algemene vergadering zijn ongeveer 80 inwoners van Heijen verschenen.
Zo’n 15 personen hadden zich vanwege andere verplichtingen afgemeld, maar waren zeer zeker van plan geweest te komen.

6. Algemene vergadering in D’n Toomp
Donderdag 10 mei 2007.

6.1 Omvang.
Aanwezig: + 80 personen.
Ook enkele afgevaardigden van politieke partijen:
Cel: Chris Nellen, Bart Langhorst, Chris van Dinther,
D66:  Berry van Druten,
CDA: Truus Janssen.

6.2 Conclusies:
Prioriteit 2008-2009:
1.      Belofte van 7 jaren geleden waar maken wat betreft reconstructie Hoofdstraat!
a.      duidelijkheid herkenbaar dorpsbegin – eind,
i.      geen rechte weg, maar werk met inhammen/beplanting/versmallingen
ii.      horeca terrassen ruimte geven/opnemen in straatbeeld
b.      aankleding/uitstraling,
i.      fietspad + wandelpad
c.       veiligheid/verkeer.
i.      Oversteekplaatsen
d.     Beperken huidige verkeersoverlast
i.      Alleen bestemmingsverkeer
i1.      d.m.v. wegconstructie doorgaand verkeer ontmoedigen
i2.      controle en handhaving vrachtverbod

2.      Maak een integrale visie voor het dorp Heijen in samenspraak met de Klankbordgroep.
Huur mogelijk een landschapsarchitect in. Heijen verdient het om serieus genomen te worden!!.

a.      Zorg voor een totaalplan voor Hoofdstraat/Nieuwwijkstraat/Kerkplein
b.      plein tegenover Huis Heijen benutten – opnemen in totaalplan Hoofdstraat
c.       Visie op kern Heijen (geheel maken van kermisplein/kerkplein/D’n Toomp)
d.     Neem nieuw WOZO centrum op in totaalplaatje
e.      Bij aanpassingen straten: neem op in een totaalvisie
f.        Markante gebouwen opnemen in het dorpsgezicht

3.      Stop uitbreiding industrie/bedrijventerreinen (verzadiging)
a.      Geen uitbreiding meer.
b.      Kwalitatieve verbetering van bestaande terreinen
i.       Verminderen/beperken overlast:
i1.      optische verbetering
i2.      akoestische verbetering.
3.      beperken/geleiden van onderling verkeer
4.      handhaving milieunormen

ii.      Hoogwaardige + arbeidsintensieve bedrijven
iii.      Inbreiding
iv.      ROC: bij eventuele ontwikkeling rekening houden met milieueisen, effecten op dorp Heijen.
1.      optische eisen
2.      akoestische eisen
3.      beperken/geleiden van onderling verkeer
4.      handhaving milieunormen
5.      De Brem
1.      optische verbetering
2.      akoestische verbetering.
3.      beperken/geleiden van onderling verkeer
4.      handhaving milieunormen

6.3 Prioriteiten 2009-2014
1.      Zie 1 m.b.t. industrie.
2.      Vermindering geluidsoverlast:
a.      Fluisterasfalt op omliggende wegen
b.      Brug A77
3.      wensen m.b.t. voorzieningen:
c.       wonen
i.      Woonomgeving (voor senioren 2, starters 1)
ii.      Locaties voor wonen in kern
iii.      Woningen multifunctioneel
iv.      Woningen divers karakter
d.     Andere voorzieningen
i.      Behoud horeca
ii.      Behoud winkelaanbod
iii.      Bankvoorziening/postkantoor/gezondheids dependance
iv.      Recreatieve mogelijkheden jongeren en ouderen
v.      Sociale veiligheid i.v.m. toename bewegingen rond en in het dorp

7. Communicatie.
Als klankbordgroep vinden wij het vanzelfsprekend om door de gemeente op de hoogte te worden gehouden
over diverse ontwikkelingen aangaande Heijen.
Van het dorp Heijen uit zal de Klankbordgroep enkele malen per jaar bijeenkomsten beleggen
over de vorderingen en over verder wensen/standpunten

Vervolg mei 2007:
1. Plan uitwerken
2. Samen komen met klankbordgroep di 22 mei: 20.00 u.
3. Afspraak met wethouder: do 24 mei en vrij 25 mei.
- plan overleggen
- relatie bestemmingsplan
4. Politieke partijen schriftelijk berichten. Cel 31 mei in D’n Toomp
5. Pers inlichten, Heisa