woensdag 30 november 2022

Bijlagen Juni 2006

Bijlage 1, Heijen, 19-03-2006.

Aan Chris Nellen,
Voortrekker CEL.
Heikampseweg 48,
6598 BN Heijen.

Beste Chris,

Hierbij wil ik toch mijn zorgen uitspreken over ons dorp en over het gemeentebeleid.
Het nieuwe industrieterrein is helaas binnenkort al weer een feit. Ik betreur ten zeerste dat ons Heijen alweer gebruikt wordt
als plek om nog meer industrie te “dumpen”. Ons dorp heeft al 4 industrieterreinen en Center Parcs en wordt daarbij omsloten door
de Hoofdweg, de Rondweg (Rijksweg N271) en de A77.
Ik ben niet op de hoogte van de argumenten en de strijd die jullie waarschijnlijk tegen de komst van “De Brem”
als 5e industrieterrein hebben gevoerd en waarom “De Brem” niet verder naar de Duitse grens had kunnen worden gelegd bij de grensovergang.
Ik voel me hier redelijk in tekortgeschoten.
Uiteraard zijn er voordelen op te noemen van industrie en bedrijvigheid (werkgelegenheid als belangrijkste, economisch gewin
door lokale overheid als tweede), maar ik vind dat de WOONOMGEVING en de WOONKWALITEIT niet verder
aangetast mogen worden.
Zoals ik in ’85 bij de actie “Loat Heijen Heijen blieve” al eens een keer heb opgemerkt:
“Heijen wordt verknipt, verkocht en verkwanseld.”
Ons dorp is eigenlijk een lelijk dorp. De mooiste plek is het zicht op het “kasteel”en wellicht de Smele.
Maar sta je op de Smele dat hoor je hoe dan ook het verkeer langs razen (Rondweg,, snelweg, Hoofdweg…)
Ons dorp heeft eigenlijk geen kern, geen hart. De huizenrijen zijn kaal, redelijk uniform, weinig authentiek.
Markante en/of oude panden zijn er nauwelijks.
Is het niet van belang om ook onze kern te verfraaien?
Het plein bij de kerk en wellicht de straten en mogelijkheden er om heen kunnen eens door een landschaps-,
stads- of aangezichtsarchitect bekeken worden. Doel: ons dorp een mooier aangezicht en uitstraling geven.
Wellicht een gelegenheid voor de CEL om zich te profileren: een enquête onder de Heijense bevolking met thema herinrichting
van ons dorp, bewaken en verfraaien van onze woonomgeving. Ons dorp heeft al veel gegeven, wat krijgt het er voor terug?

Woningbouw.
Hoewel ons dorp eigenlijk bijna vol is (er zijn maar enkele plekken/plekjes over waar in de toekomst gebouwd kan worden)
pleit ik toch voor een snellere procedure m.b.t. Smele- 2. Ik heb bij de inzage van de plannen begrepen dat het totale plan Heijen
aanzienlijke vertraging heeft i.v.m. inspraakprocedures rond plannen van IJsbrand Roovers, maar ook andere bezwaren van
omwonenden tegen plan Smele.
Plan Smele-2 kan zo nog een vertraging oplopen van meer dan een jaar.
Voor degenen die daar zouden willen bouwen (waaronder wellicht wijzelf)  is dat toch bijzonder vervelend:
de inschrijving start pas over ruim een jaar, je weet pas heel laat of je kans maakt,
hypotheekrentes zullen weer aantrekken, het doorschuiven van woningen loopt vertraging op,
(jonge)mensen zullen buiten Heijen een plek zoeken.
Ik pleit ervoor om hier wat lobbywerk te verrichten om plan Smele (los van het totale plan) met politieke druk te versnellen.
Ik wil hierover best met jou en wellicht je CEL-genoten van gedachten wisselen.

Met vriendelijke groeten,
Pierre Hendriks,
Berkenstraat 11,
6598 AZ Heijen.
0485-513217.

Bijlage 2

Zorgen over Heijen…… moi Heijen?                            
Hebt u dat ook dat u zich zorgen maakt over Heijen?
Als ik rondloop door Heijen dan treft mij toch elke keer weer dat ons dorp versnipperd is, en dat de aankleding bijzonder veel te wensen over laat.
Weet u waar de kern is, het hart? Is dat bij de kerk, bij d’n Toomp, het kermisplein, of zoals vroeger
aan de overkant van de Hoofdstraat bij het kasteel?
De straten, met name de entree van Heijen richting kerk, ogen kaal, zonder sfeer.
De huizenrijen zijn redelijk uniform, weinig authentiek. Markante en/of oude panden zijn er nauwelijks.
Bij een wandeling, zelfs over het mooiere Smele-gebied, is overal het geluid te horen van voortrazend verkeer van de Hoofdstraat,
de Rondweg/Rijksweg N 271, en zeker de snelweg A67/de brug. Blijkbaar staat de wind meestal verkeerd.
Van oorsprong is Heijen een dorp met lintbebouwing: de Hoofdstraat met aan weerszijden huizen.
In vroeger eeuwen liep de weg via de poorten van Huis Heyen en was het westelijke deel vooral het dorp.
Wat we nu hebben is een dorp doorsneden door de Hoofdstraat, ingeklemd door de genoemde N 271, de A77, Het Heijderbos,
en de industrieterreinen De Grens, de Groote Heeze (2  grote terreinen tegen het dorp aan), binnenkort De Brem
en nog het Regionaal Overslag Centrum (haven).
Verdere uitbreiding van woonkernen is door bovengenoemde zaken beperkt.
Aan landschappelijk schoon is ons gelukkig nog het Huis Heyen gebleven, enkele oude panden, de uiterwaarden,
een stuk bos/park en wat groenstroken.
Ons dorp heeft al veel grondgebied en leefomgeving prijsgegeven voor Center Parcs en de 5 industrieblokken, maar wat krijgt het er voor terug?
In Gennep is en wordt nog enorm veel geld gestoken, ook m.b.t. aankleding/uitstraling.
Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide hebben al een facelift gehad.
Maar nu is Heijen toch aan de beurt, vind ik. Er bestaan al wel (vage) plannen om de Hoofdstraat een ander karakter te geven
en het kerkplein wat aan te passen, maar is daar wel een visie op? Blijkbaar wordt hier geen landschaps-, stads- of
aangezichtsarchitect voor ingehuurd.

Laot Heijen èn moier Heijen worre.. ….
Wat is de toekomst van Heijen?
Het is van belang nu een visie op Heijen te ontwikkelen, waarbij oplossingsgericht gedacht dient  te worden.
Wat is van belang  m.b.t. de woonkwaliteit: de woonomgeving/uitstraling, de leefomgeving.
Wat  i.v.m. voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor jeugd en ouderen, en het horeca- en winkelaanbod.
Kortom: Hoe maken we van ons Heijen een attractief dorp om fijn in te (blijven) wonen. Wat vinden wij als Heijenaren?
Wat is onze visie gericht op de toekomst voor onszelf, voor onze kinderen?
Het is nu de tijd om als inwoners van Heijen, onafhankelijk van politieke partijen, aan te geven wat wij willen,
wat onze wensen zijn. Daarna kunnen wij dan een heldere boodschap aan de politieke partijen geven,
zodat deze hun politieke verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Maar ook is een duidelijke visie van ons als dorpsbewoners van belang om hulp te kunnen vragen
aan de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.
Op de eerste plaats is het nu belangrijk om te weten of meer inwoners van Heijen mijn zorgen delen.
Bent u ook voor een attractiever Heijen, laat dat dan even weten!
Pierre Hendriks, Berkenstraat 11, ( 513217
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijlage 3  
ALGEHELE MOBILISATIE!
Laot Heijen moier worre!!!!
Ons dorp is versnipperd. Wat we nu hebben is een dorp doorsneden door de Hoofdstraat, ingeklemd door de N 271, de A77,
Het Heijderbos, en de industrieterreinen De Grens, de Groote Heeze (2 grote terreinen tegen het dorp aan), binnenkort De Brem
en nog het Regionaal Overslag Centrum (haven)………….. Wat is na de Brem het volgende industrieterrein?
Weet u waar de kern is, het hart? Is dat bij de kerk, bij D’n Toomp, het kermisplein,
of zoals vroeger aan de overkant van de Hoofdstraat bij het kasteel?
De aankleding laat bijzonder veel te wensen over: straten ogen kaal, zonder sfeer … huizenrijen zijn redelijk uniform,
weinig authentiek.. Bij een wandeling is overal het geluid te horen van voortrazend verkeer. Verdere uitbreiding van woonkernen
is door bovengenoemde zaken beperkt.
Ons dorp heeft al veel grondgebied en leefomgeving prijsgegeven voor Center Parcs en de 5 industrieblokken,
maar wat krijgt het er voor terug?
Gennep, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide hebben al een facelift gehad.
Is Heijen nu niet aan de beurt? Er bestaan al wel (vage) plannen om de Hoofdstraat een ander karakter te geven
en het kerkplein wat aan te passen, maar is daar wel een visie op?

Laot Heijen èn moier Heijen worre.. ….
1. Willen wij nog meer industrieterreinen op ons grondgebied?
2. Hoe willen wij de leefbaarheid van Heijen verbeteren? Wat is van belang m.b.t. de woonkwaliteit: de woonomgeving,
de uitstraling, de aankleding..
3. Wat is van belang i.v.m. voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor jeugd en ouderen en het horeca- en winkelaanbod?
Hoe maken we van ons Heijen een attractief dorp om fijn in te (blijven) wonen. Wat vinden wij als Heijenaren van belang
voor de toekomst voor onszelf, voor onze kinderen?
Het is nu de tijd om als inwoners van Heijen, onafhankelijk van politieke partijen, aan te geven wat wij willen!!
INWONERS VAN HEIJEN, LAAT JE HOREN!!!
Ondersteun de actie “Laot Heijen moier worre”!!
Zet ook je naam op de lijst!!

Actiecomité:
Pierre Hendriks, Berkenstraat 11, (513217) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frans Storms, Hoofdstraat 26,     ( 516063)
Bijlage 4
Laot Heijen moier worre    algemene vergadering do. 10 mei 2007
Aanwezig: + 80 personen.
Ook enkele afgevaardigden van politieke partijen:
Cel: Chris Nellen, Bart Langhorst, Chris van Dinther,
D66:  Berry van Druten,
CDA: Truus Janssen,

N.a.v. de powerpointpresentatie:
Stelling:
Bij de stelling “ Heijen is verzadigd wat betreft industrieterreinen…..” was de vergadering het unaniem eens met deze stelling.
Bij de discussie hierna werden nog enkele belangrijke uitspraken gedaan:
- zorg niet voor uitbreiding industrieterreinen maar zorg voor inbreiding
- laat meer hoogwaardige industrie/bedrijven toe voor hoger geschoolden.
- Trek bedrijven aan die meer werkplekken bieden per bedrijf, arbeidsintensiever
- Bedrijven proberen te verplaatsen, niet tussen Heijen en Gennep
- De grote hal wegwerken achter beplanting/bomen

In groepen zijn de aanwezigen aan de slag gegaan met 2 vragen:
N.B. de hierna genoemde punten zijn al samenvattingen van groep van 6 tot 8 personen.
Een item wat 1 genoemd wordt is in feite dus al de mening van minimaal 1 groep (dus 7,5 % - 10 % van de aanwezigen).
Als een item meerdere keren wordt genoemd is de factor dus

1.     Wat is van belang voor de woonkwaliteit/leefbaarheid/veiligheid

Aankleding
· 45-60% Meer groen + rust                        (opschoning, zitjes) 6x
· 30-- 40% Duidelijke kern met sfeer – bij kerk (beplanting/bestrating)     4x
· 37,5-50% Reconstructie Hoofdstraat  5x (lager, goede trottoirs, 2x fietspad,
  oversteek naar Zorgcentrum, Zorgcentrum bij dorp betrekken
· 15-20% Pleinen verfraaien/vriendelijker uitstraling pleinen 2X   
· 7,5 -10 % Openbare verlichting

Wonen
· 15-20% Woonomgeving (voor senioren 2, starters 1) 2X
· 7,5 -10 % Locaties voor wonen in kern
· 7,5 -10 % Woningen multifunctioneel
· 7,5 -10 % Woningen divers karakter

Omgeving
· 45-60%Verkeer (30 km. Zones + parkeergelegenheden, Veiligheid handhaven!) 6x
· 30-40% Geen nieuwe industrie/ROC 4x
· 30-40% Aankleding/inrichting industrie Normen uitvoering gebouwen industrie/geen hoogbouw   
   Handhaving milieunormen! 4x
· 30-40% Geluidswerende voorzieningen  (ook i.v.m. ovelast/activ. ROC + terreinen) 4x
· 15-20% Van Bommel naar industrieterrein 2x
· 7,5 -10 % Parkeeroverlast D’n Toomp aanpakken
· 7,5 -10 % Kasteel authentiek

2. Wat is van belang wat betreft de voorzieningen

Horeca
· 45-60% behoud horeca, terras 6x
· 30-40%  leuk restaurant met terras 4x

Winkelaanbod :
· 45-60% Behoud winkels (betaalbaar…. 2x tip: subsidie gemeente) 6x
· 7,5 -10 % Bakker
· 7,5 -10 % inventariseren winkelvoorzieningen

Andere voorzieningen:
· 15-20% arbeidsintensieve hoogwaardige bedrijven 2x
· 15-20% speelgelegenheid/ geschikt maken wandelgelegenheid 2x
·  7,5 -10 % kiosk
·  7,5 -10 % bankvoorziening
·  7,5 -10 % postkantoor
·  7,5 -10 % gezondheids dependance
·  7,5 -10 % activiteitenblad alle verenigingen
·  7,5 -10 % vertier voor jeugd
·  7,5 -10 % jeux de boules banen
·  7,5 -10 % Dorpspolitie/sociale veiligheid
·  7,5 -10 % Biebbus
Tip:
· meer aansluiting aanliggende gemeenten, ook Duits

Leden van de Klankbordgroep:
Pierre Hendriks 51.32.17 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frans Storms 51.60.63 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen Kusters 51.86.63 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frits Basten 51.32.31 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jo Janssen 51.39.95 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.