Heijen_molen-klein Heijen_kerk-klein Heijen_kasteel-klein

Heijen is een dorpskern van de gemeente Gennep. Het maakte voor de toevoeging aan Gennep in 1973,
deel uit van de gemeente Bergen.
Per 1 januari 2009 heeft Heijen 2071 inwoners, dat zijn er 56 minder dan het jaar ervoor en 57 minder dan 1-1-2007.
De afname per 1-1-2009 heeft te maken met een woonplaatsgrenswijziging.
Heijen was een eigen heerlijkheid met een schepenbank. Het gebied maakte deel uit van het hertogdom Kleef.
Door de Franse Revolutie werden de heerlijkheden in 1798 vervangen door communes naar Frans model.
Daarna zijn in 1800 de kleinere communes tot één mairie samengevoegd. Vanaf dat moment hoort Heijen tot de gemeente Bergen.
In 1973 wordt Heijen bij de gemeente Gennep geplaatst.
- Reeds in 500 voor Chr. wordt er land verbouwd op de Diekendaal.
- Rond 1400 wordt het Huis Heijen gebouwd en bewoond door Hendrik van Spaenrebock.
- In 1682 staat, voor zover bekend, Diekendaal voor het eerst op een landkaart, gemaakt door Nicolaes Visscher.
Heijen wordt door Frederik de Wit in 1688 op een landkaart getekend.
- Vanaf 1913 tot 1944 had Heijen een halteplaats aan de tramlijn van de Maas-Buurtspoorweg.
- In 1974 is een begin gemaakt met het kanaliseren van de Maas, hierdoor verviel het pontje tussen Heijen en Boxmeer.
Op 10 mei 1940 wordt Heijen in de vroege ochtend bezet door de Duitsers. Zij trekken via de Boxmeerseweg naar de Maas.
Hier stuit het Duitse leger op verzet van de Nederlanders aan de Brabantse zijde van de Maas.
Hevige gevechten volgen. Soldaten van beide kanten en vee wordt gedood.
In oktober 1944 moeten de inwoners op bevel van de bezetters evacueren naar het noorden van Nederland.
De Gerardamolen wordt door de Duitse troepen opgeblazen.
In april en mei van het jaar 1945 komen de meeste geëvacueerde inwoners terug.
Waarschijnlijk stond al in de 9e eeuw een katholieke kerk in Heijen. Deze kerk zal waarschijnlijk opgetrokken zijn geweest
in romaanse stijl. Tussen 1300 en 1450 werd een nieuwe, vroeg-gotische kerk gebouwd, waarvan het priesterkoor,
(dat er tot 1944 stond) als afkomstig uit 1450 werd gedateerd. In 1852 werd het oude schip van de kerk gesloopt,
om plaats te maken voor een ruimer opgezet schip in Waterstaatstijl. Door een storm beschadigde de toren in 1889,
waarop in 1890 naar ontwerp van Caspar Franssen een nieuwe toren en doopkapel werden gebouwd.
Tevens werd het priesterkoor gerestaureerd.
Tijdens de oorlog werd de kerk bijna geheel verwoest. Vanuit de linkermaasoever werd met 128 schoten door de Geallieerden
de torenspits omver geschoten. In haar val beschadigde het dak en de gewelven van het schip.
Enkele maanden later, Heijen en omstreken bleef frontgebied, werden bij artillerievuur het zolder en dak vrijwel verwoest.
Het priesterkoor kreeg juist achter het hoofdaltaar een voltreffer. Ook het oudste orgel van Limburg, aanwezig in deze kerk,
werd tijdens deze maanden verwoest. Doordat de kerk onherstelbaar verwoest werd, werd direct na de re-evacuatie
aangevangen met het sloopwerk.
De drie klokken werden tijdens de oorlog door de Duitse bezetters in beslag genomen.
Toen dit nieuws bekend werd, luidden de Heijenaren om de beurt de klokken, zodat ze de hele dag beierden.
Voor het laatst, want er is geen spoor meer van teruggevonden.
Na de oorlog werden de missen in een noodkerk gehouden.
In 1954 werd naar ontwerp van architect Stoks een nieuwe kerk gebouwd. De kerk naderde zijn voltooiing in 1956.
In Heijen is een recreatiepark gevestigd van Center Parcs, genaamd het Heijderbos.
Het in de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk verwoeste kasteel Heijen is door de in 1993 overleden beeldhouwer Peter Roovers gerestaureerd.


Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Heijen