Verslag Aftrap Thuuskamer Heijen, 02-11-2016, Toomp Heijen

Net als al in Ven Zelderheide en Afferden wil Destion nultrede woningen bouwen aan de Hoofdstaat en daar een huiskamer project realiseren. Om deze reden heeft Hèjje Mojjer een oproep geplaatst  in het Héjs Néjs waarop enkele mensen gereageerd hebben. Deze mensen en enkele verenigingen en stichtingen die raakvlak hebben met de Thuuskamer zijn uitgenodigd voor een eerste overleg. Onder aan dit verslag staat de lijst van aanwezigen.

Pierre opent het overleg met een voorstel ronde, verschillende mensen onderbouwen waarom ze aan de oproep gehoor hebben gegeven.

Enkele opmerkingen deze avond:

 • Vooralsnog hebben we Destion nodig om een thuiskamer op te zetten. Dit is hoofdzakelijk om financiële reden. Het zou kunnen dat er andere middelen zijn om iets op te zetten, dit is door Hèjje Mojjer nooit onderzocht.
 • Hèjje Mojjer geeft aan dat realisatie van de plannen nog wel een tijdje duurt maar dat ze toch al willen beginnen met het in gang zetten van het project. Dit ook om richting de politiekduidelijk te maken dat we er klaar voor zijn.
 • Waarom geen thuiskamer in D’n Toomp? De Toomp heeft geen ruimte voor een thuiskamer, verder geeft Destion aan dat een huiskamer in een horeca gelegenheid voor sommige mensen een drempel is. Men moet het gevoel hebben op bezoek te zijn in een normale woning.
 • Waarom niet in een bestaand pand centraler gelegen. Destion heeft geen woning die daar geschikt voor is. Verder geven ze aan dat verbouwen te duur is.
 • Erwin Jansen geeft aan mee te willen denken over mogelijkheden om de mensen te observeren. Op deze manier kun je problemen of kwalen voorkomen of eerder behandelen. Momenteel is de het zo dat er pas ge/behandeld wordt als het leed geschiet is.
 • De ideeën zoals de woningen nu gesitueerd zijn zouden aangepast moeten worden. De woning zou in het verlengde van de Nieuwijkstaat moeten liggen aan de voorzijde bij de Hoofdstraat.
 • Is er behoefte aan een thuiskamer? Gezien het succes in andere dorpen, de vergrijzing, vereenzaming enz het zeker nodig dat het er komt. Uit een enquête gehouden onder de leden van de KBO bleek ook dat er veel interesse voor is.
 • Wat is de doelgroep voor een thuiskamer? Sommige bestaande huiskamers hebben 60 of 65 als minimale leeftijd. HM denkt dat er gekeken moet worden naar een bredere groep van mensen die contact zoeken. Dit hoeven niet perse senioren te zijn maar mensen met een handicap of langdurig werkelozen zoeken ook aanspraak en afleiding.
 • Indien mensen met en handicap gebruik willen maken van de thuiskamer kan het voorkomen dat ze bij bepaalde zaken hulp nodig hebben, dit kun je niet bij de vrijwilligers neerleggen. Waarschijnlijk kan de thuiszorg hier een rol in spelen.
 • Waarschijnlijk is er meer interesse dan de mensen die uitgenodigd zijn. Meer aandacht besteden door te berichten in het Héjs Nejs en op de site, benaderen van de leden van de KBO, zij actief, zonnebloem enz.
 • In kaart brengen wat voor een mensen nodig zijn om één en ander te realiseren. Deze mensen aanspreken en enthousiast maken. Enkele verenigingen geven al aan dat hun achterban zeken bereid is om hand en spandiensten uit te voeren.
 • Verder moet de gemeente op de hoogt houden van de ontwikkelingen. Laten merken dat er wat moet gebeuren, druk zetten.

Het is duidelijk dat het er moet komen en dat er veel bijval is. Er moet een kleine groep mensen beginnen met het opstellen van een draaiboek en inzichtelijk maken wie en wat er nodig is.

Zij moeten dan mensen benaderen die deze zaken gaan opzetten of uitvoeren. Dit houd in dat men zich in de materie moet gaan verdiepen door andere huiskamers te bezoeken en te overleggen met de doelgroep. Een tip is om ook eens te kijken naar het huiskamer project in Langenboom en Schaijk.

Ook kan er met Synthese overlegd worden, deze hebben ervaringen met het opzetten.