dinsdag 21 september 2021

Opening Dorpskamer 27-06-2021

foto's Gennep News:
 DSC0020    DSC0002
     
 DSC0008 20x25    DSC0009
     
 DSC0013    DSC0014
     
 DSC0015    DSC0018
     
 DSC0021    DSC0024
     
foto's A. Linders
20210627 110441 20x25
  20210627 110441 staand
     
IMG 20210627 WA0008   IMG 20210627 WA0004
     
20210627 110550   20210627 111556
     
 20210627 132128    IMG 20210627 WA0001
     
 IMG 20210627 WA0021 staand    

   

Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Heijen (BLOH)

Dorpskamer Heijen

Destion is gestart met hun bouwproject aan de Hoofdstraat in Heijen. Destion bouwt op deze locatie tien multiwoningen, twee eenpersoons appartementen en een huiskamer..

 

Genoemde Stichting BLOH neemt de exploitatie van De Dorpskamer op zich. Bij de oplevering t.z.t. wordt betreffende accommodatie tegen een symbolische huurbedrag overgedragen. Naast een aantal basisvoorzieningen, welke door Destion worden aangebracht, wordt de Stichting BLOH geacht voor de verdere inrichting te zorgen. Dat zal gebeuren via Fondsen- en Subsidiewerving; sponsoren en via inzamelingsactiviteiten.

 

Project/Beleidsplan: Onder artikel 2 van de statuten staat als doel genoteerd: Het bevorderen van Welzijn, de leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp Heijen. Dit door het mobiliseren en verbinden van valide bewoners aan mindervalide/kwetsbare dorpsbewoners en ouderen, al dan niet met een Zorgvraag, waardoor vereenzaming wordt tegengegaan. Maar ook, dat hierdoor kwetsbare groepen langer in Heijen kunnen blijven wonen en dat het algemeen welbevinden wordt verbeterd.

Doelstelling: een laagdrempelige ontmoetingsplaats realiseren, beheren en exploiteren. Het organiseren van kleinschalige welzijnsactiviteiten, zorg en dienstverlening van de Dorpskamer voor bewoners van Heijen. Het werven en inzetten van vrijwilligers voor begeleiding van activiteiten in de Dorpskamer en van de Dienstverlening aan kwetsbare Dorpsbewoners. Samenwerking zoeken met andere (Zorg)-organisaties en verenigingen binnen en buiten Heijen. Het bieden van Dagopvang in samenwerking met Zorginstanties. Het verrichten van alle verdere handelingen, welke in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk kunnen zijn voor alle eerder genoemde punten. De St. BLOH dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De St.BLOH is statutair en administratief gevestigd op de Boommarterstraat 12, 6598 CG Heijen (Het secretariaat). KVK 75651297

 

Functies en namen bestuurders:

Voorzitter Mevrouw A.C.H.M. Linders,

Secretaris Mevrouw J.M.H.W. Jansen-Verberk,

Penningmeester De heer J.J.M. van den Ham.

Financiële verantwoording: het bestuur is gehouden een zodanige administratie te voeren, dat de rechten en verplichtingen elk moment kunnen worden gekend. De boekhouding dient minimaal 7 jaar bewaard te blijven.

Beloningsbeleid: Buiten de vergoeding van kosten, welke een bestuurslid redelijkerwijs voor de St.BLOH heeft gemaakt worden er geen ander soort beloningen verstrekt.

Activiteiten: toekomstige activiteiten worden in verslagen vastgelegd. Het RSIN-nummer luidt: 860353151 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)   

Bankgegevens: NL53RABO0348099703 t.n.v. Stichting Bevordering Leefbaarheid Heijen