header.png
zondag 27 september 2020

Heijen in de Gemeente / LLTB

Dit is een album met foto's uit de Gemeente / LLTB

 
Limburgse Land en Tuinbouw Bond afdeling Ottersum en omstreken (Informatie 1998)

Oprichting LLTB Heijen (1908)
De huidige LLTB is in 1994 ontstaan na een fusie met de LLTB afdelingen Heijen, Middelaar, Ven-Zelderheide en Ottersum De LLTB afdeling Heijen is opgericht op 26 januari 1908 met als doel zoals in de toenmalige statuten omschreven: De vereniging stelt zich ten doel op de grondslag van de katholieke beginselen te behartigen en te bevorderen de godsdienstig-zedelijke, de culturele, de maatschappelijke en stoffelijke belangen van de boeren-en tuindersstand in het algemeen en van de aangesloten boeren en tuinders en hun gezinnen in het bijzonder.

Inkooporganisatie, boerenleenbank en LVM
De reden dat de LLTB Boerenbond werd opgericht is dat door gezamenlijke inkoop van veevoer en kunstmest deze goederen goedkoper bij de boeren geleverd konden worden. Zo werd er een tegenpool gevormd tegen de particuliere handel, die de producten verkocht tegen woekerprijzen wegens het ontbreken van concurrentie. Ook werd in die tijd op initiatief van deze mensen de boerenleenbank opgericht (1909). Om de risico's te spreiden werden ook kleine onderlinge verzekeringsfondsen opgericht zo als brand, vee, paarden en hagel. Deze onderlinge zijn later uitgegroeid tot de LVM (Limburgse Verzekerings Maatschappij. In de zestiger jaren is de LVM gefuseerd met andere uit de provincie werkende agrarische verzekeringsmaatschappijen tot het huidige Interpolis.

LLTB Ottersum en omstreken
Door schaalvergroting in de landbouw nam het aantal bedrijven en leden af. In 1977 werd een samenwerking aangegaan met de boerenbonden van Ottersum, Ven-Zelderheide en Middelaar in een vennootschap onder firma. De economische activiteiten zijn in 1993 wederom opgeschaald door te fuseren met de boerenbonden in de gemeenten Bergen en Arcen en Velden tot de Boerenbond Grens en Maas.
Als standsorganisatie is de LLTB Heijen in 1994 gefuseerd met de LLTB Ottersum I, Ottersum II (Ven-Zelderheide) en Middelaar tot LLTB Ottersum en omstreken. Momenteel (1998) heeft de afdeling 150 leden.

Activiteiten
De activiteiten bestaan uit informatie en voorlichtingsavonden en eenmaal per jaar de boeren gezinsdag in samenwerking met de Rabobank. Verder overleg met verschillende organisaties over allerlei onderwerpen die de land- en tuinbouw aangaan in de twee gemeentes van ons werkgebied. De leden zijn tevens provinciaal aangesloten bij de LLTB in Roermond en kunnen gebruik maken van de diensten die t.b.v. de leden zijn opgezet , zoals juridische bijstand, sociaal economische voorlichting, grond- en pachtzaken, bemiddeling bij aan en verkoop van quota etc.

Bestuur
In 1998 bestaat het dagelijks bestuur van de afdeling uit voorzitter Th. Lamers en secretaris J. Gijsberts. Het bestuur bestaat verder uit bestuursleden van de "oude" afdelingen, aangevuld met 2 vrouwelijke adviseurs.