header.png
zondag 27 september 2020

Heijen in de Gemeente / Kroeg

Dit is een album met foto's uit de Gemeente / Kroeg

 

De Kroeglopers (Informatie 1998)

Het zal in het voorjaar van 1984 geweest zijn dat Jan de Valk (toen nog uitbater van mini-resto "De Schnitzel") op het idee kwam om tijdens de zittingsavond van carnavalsvereniging "De Wortelpin" een stukje op te voeren. Op een verjaardagsfeest in de buurt werd het plan onder een stevige borrel nader uitgewerkt: Jan de Valk (Hoofdstraat 36), Rinie Derks (Hoofdstraat 41), Sjaak Gisbers (Hoofdstraat 45) en Frans Elemans (Hoofdstraat 47) zouden in "english style" tijdens de zittingsavond de Heijense kroegen bezoeken (die lagen immers allemaal aan de Hoofdstraat), waarbij Jan van meet af aan onder invloed van de genuttigde consumpties de "style" miste en daardoor voor de komische noot zorgde. Het optreden werd zo'n succes dat er besloten werd door te gaan.

In 1988 kreeg het optreden door de toevoeging van Gert Custers als begeleidend gitarist een flinke impuls. Samen met Harco v.d. Ven (vanaf 1989 als toetsenist) vormt hij tot op de dag van vandaag een onmisbare schakel in de succes-ketting van de Kroeglopers.

Gaandeweg werd de inhoud meer en meer bepaald door de (vaak feestelijke) gebeurtenissen in Heijen die in de loop van het jaar om de een of andere reden de aandacht trokken. Daarbij werd uiteraard steeds de komische noot opgezocht en werden diverse figuren ten tonele gevoerd.

Om een en ander te illustreren zijn een vijftiental foto's opgenomen met een korte verklarende tekst. Hieruit blijkt dat ook fanfare EMM vaker een inspiratiebron voor de Kroeglopers vormde. Van enkele markante liederen (zoals dat van "d'n Heijse bok") hebben we bovendien de integrale teksten op deze CD vastgelegd:

1984: We zien begonne
1988: Pèt
1989: Café 't Centrum
1990: CEL
1992: D'n Heijse bok
1993: EMM