header.png
zondag 27 september 2020

Heijen in de Gemeente / KBO

Dit is een album met foto's uit de Gemeente / KBO
Katholieke Bond van Ouderen (K.B.O.) Heijen (Informatie 1998)

Ongeveer in 1954/1955 is de bejaardenvereniging Heijen opgericht. De juiste datum is niet meer bekend. Men moest toen echt 65 jaar zijn, om er bij te kunnen komen. De meeste activiteiten bestonden uit kaarten en voor dames handwerken.

In 1979 is er een feest geweest in verband met het 25-jarig jubileum van enkele leden. In latere jaren is de naam veranderd in Katholieke Bond van Ouderen, de nu bekende K.B.O.

De activiteiten zijn nu veel uitgebreider. Men kan kegelen, kaarten, kienen, koersballen (te vergelijken met Jeu de Boules). Eénmaal per jaar wordt er een busreis georganiseerd. Verder vinden er 2x per jaar ledenvergaderingen plaats, een kerstviering en indien mogelijk worden er ook nog extra activiteiten georganiseerd, zoals in 1997 de kermismiddag en in 1998 de carnavalsmiddag in het verenigingsgebouw "D'n Toomp". Een modeshow en een busreis naar Hilversum (t.v.-programma "Catharine") behoren eveneens tot de extra activiteiten. 's Zomers wordt er regelmatig in groepjes gefietst; in maart vindt de bedevaart naar Smakt en in augustus naar Kevelaer plaats.

De leeftijd is nu niet meer precies 65 jaar; 55+ers kunnen tegenwoordig al lid worden. Sinds januari 1998 is er iedere donderdagmiddag de Sociëteit (de Soos) in "D'n Toomp". Iedereen vanaf 55 jaar is daar van harte welkom. De K.B.O. afdeling Heijen is uitgegroeid tot een vereniging, waar men niet meer omheen kan. Graag willen we dat zo houden!

Gedicht van de K.B.O. aan de jubilerende Fanfare EMM
Ter ere van het bestaan van negentig jaar
maakte men een C-ROM.
Na heel veel werk is die nu klaar
en zie, oude tijden keren weer'om.

Men ziet mensen, die al lang zijn heengegaan
de kerk stond aan de andere kant.
Daar, waar nu allemaal huizen staan
was toen voor het merendeel nog land.

Maar in de loop van nieuwe tijden
kwamen er huizen en een industrieterrein.
Heijen begon zich flink uit te breiden
en we zullen nog wel niet aan een eind toe zijn.

Ook het verenigingsleven bloeit nu weer
met steeds een aanwas van nieuwe leden.
En ook nieuwe technieken, keer op keer
na die oude tijd leven we nu in het heden.

Maar ondanks die nieuwe techniek-rijke tijd
blijft muziek en de fanfare ons boeien.
Dat is iets wat nimmer slijt
moge "Eendracht Maakt Macht" nog verder groeien!

G.E.-v.D.