header.png
woensdag 23 september 2020

Geschiedenis Fanfare en Fanfare orkest EMM 1998

Fanfare Eendracht Maakt Macht, 90 jaar jong!

Negentig jaar is voor een mens een respectabele leeftijd, maar voor een vereniging ligt dat even anders. Negentig jaar Fanfare Eendracht Maakt Macht, een echte Heijense vereniging die de kwaliteit van de muziek hoog in het vaandel heeft staan, maar die ook de gezelligheid en de sfeer enorm belangrijk vindt. EMM is beslist geen oude dame, maar een springlevende, moderne eigentijdse vereniging, waarin jong en oud eendrachtig muziek maken. Want, en dat zal iedere muzikant beamen, er is NIETS mooiers dan samen muziek maken! En dat doen we volop, al 90 jaar lang......

Natuurlijk heeft onze vereniging een kleurrijk en boeiend verleden en het is altijd interessant eens in dat verleden te duiken. Hoe is de fanfare ontstaan en wat is er sindsdien allemaal gebeurd?

Het begon allemaal in 1908.....
De naam Eendracht Maakt Macht is nog veel ouder, want eerst is dit de naam van een zangkoor. Het zangkoor is weer voortgekomen uit een rijwielvereniging, opgericht omstreeks 1880 en later overgegaan in zangkoor Eendracht Maakt Macht. Het zangkoor komt op een mooie dag in 1908 opgewekt terug van een concours in Cuijk. Men heeft een eerste prijs behaald en in het gezellig samenzijn erna in clublokaal café Broenen te Heijen komt men op het lumineuze idee een fanfare op te richten. Dit is al lang de hartenwens van de eerste dirigent, Meester Duyf, destijds een bekende Limburgse persoonlijkheid. Koen Rutten zal de voorzittershamer hanteren. Vanaf dat moment klinkt er fanfaremuziek in Heijen! Er wordt druk gerepeteerd en met behulp van de 600 inwoners van Heijen slaagt men erin 16 instrumenten te vergaren. In 1910 komt men bovendien in het bezit van een vaandel. Het eerste grote optreden van EMM vindt plaats, 85 jaar geleden in 1913 bij de feestelijke eerste rit van de tram van Nijmegen naar Venlo. De tram stopt in Heijen, er wordt een toespraak gehouden, de fanfare speelt een deuntje en de tram stoomt door naar Venlo. De muzikanten blijven achter maar het feest gaat nog door tot in de kleine uurtjes. Eén van de oprichters van de fanfare is Thei Broenen. In 1978 viert hij zelfs zijn 70-jarig lidmaatschap. Bij de oprichting is hij echter nog geen 16 jaar, zodat hij niet als lid kan worden aangenomen. Daadwerkelijk echter is hij de fanfare wel behulpzaam, want als de fanfare uittrekt, torst Thei de grote trom op de rug. Hendrik Kaak die de trom moet slaan loopt achter Thei.

De tweede wereldoorlog
Tijdens de tweede Wereldoorlog wordt de fanfare voor de vorm opgeheven en om het aanwezige kasgeld in veiligheid te brengen wordt dit bedrag door de penningmeester op eigen naam op de boerenleenbank gezet. De muziekinstrumenten worden ter beschikking van de leden gesteld. Door het oorlogsgeweld gaan vele instrumenten echter verloren en na de oorlog moet een trieste balans worden opgemaakt. Er blijken nog slechts 6 instrumenten bruikbaar te zijn. Toch is men in staat hiermee in 1945 de sacramentsprocessie sfeervol op te luisteren. Men kan zich de emotie indenken van zo'n eerste optreden in vrijheid na 5 afschuwelijke jaren.

De na-oorlogse periode
De toenmalige voorzitter, meester Vullings, moet dringend op zoek naar nieuwe aanwas voor de toch wel sterk onderbezette fanfare (slechts 7-8 leden) en hij hoefde niet ver te zoeken. Thei Brons, Jan Lamers en Wim Linssen komen de gelederen versterken. Ook Math Reintjes, Harrie Goossens, Gerrit Franken, Wim Lucassen en Jan Raymakers zijn er in die tijd bijgekomen. Na een bliksem-opleiding bij Frans van Bommel wordt men al snel goed genoeg bevonden om een partijtje mee te blazen met de fanfare. Thei Brons over die tijd: "We waren erg fanatiek en ik stond soms al om 7 uur 's morgens buiten te repeteren! Jan Lamers is nog steeds actief lid en Thei Brons is inmiddels beschermheer van EMM. Wim Linssen is zelfs 25 jaar dirigent geweest, maar daarover later meer. De beroemdste marsen uit die tijd zijn De Gusto en De Pelikaan en de processiemars Salve Regina. De Pelikaan wordt zelfs een keer vanuit een draaimolen gespeeld, tijdens de Heijense kermis!

In 1948 gaat de fanfare voor het eerst naar een Festival. Het is in die tijd gebruikelijk dat alle deelnemende korpsen (vaak meer dan 12!) om 13.00 uur aanwezig zijn voor de grote optocht door het organiserende dorp. Daarna wordt er geloot wie achtereenvolgens aan de beurt is om te spelen. Met als gevolg dat de laatsten, na uren wachten (niet op bier!) al moeite hebben om het podium te bestijgen, laat staan muziek te maken. Soms waren er wel 15 festivals per zomer! Alles moet op de fiets vervoerd worden, vaandel, trom, bas en noem maar op. De terugweg is ook meestal langer dan de heenweg. En dan te bedenken dat er nog geen koffers voor de instrumenten zijn. Een deukje is dan soms onvermijdelijk! Men heeft in die tijd ook een goede manier om aangeslagen koper-instrumenten te laten blinken: Na enkele uren in de varkensbak, hebben de zuren het koper weer "schoongevreten".

In de jaren kent men nog geen bondsconcoursen, maar wel zogenaamde wilde concoursen. Verder zijn er nog de serenades bij jubilea en natuurlijk aan de terugkerende Indië-gangers. De grootste en langdurigste klus is de jaarlijkse donateursactie. Jarenlang is het gebruikelijk om, met de hele fanfare op een vrachtwagen, voor elk huis een mars te spelen in de hoop dat het een gunstige invloed zal hebben op de donatie. Gezien de uitbreidingen van het dorp blijkt dit al spoedig niet haalbaar meer.

En dan natuurlijk de jaarlijkse Caeciliafeesten. Voordat het feest t, int de penningmeester aan de kassa de achterstallige contributie. Daarna is het vrij baan voor bier en vele meters braadworst. De repetities zijn op de zaterdagavond en dat is wel eens moeilijk te combineren met vrijerspraktijken elders!

Uniformen
In het  heeft men alleen maar petten en dat is al heel wat. Maar na een grandioos geslaagde fancyfair heeft men voldoende financiën bijeen om tot de aanschaf over te gaan van een compleet uniform. Het wordt een blauw-zwart uniform met donkerblauwzwarte pet. De eerste keer dat deze uniformen gedragen worden is bij de installatie van burgemeester van Kempen. Primeur in de gemeente Bergen! In 1974 zijn deze pakken echter aan vervanging toe. Thei Brons is inmiddels voorzitter geworden van de fanfare en hij presteert het om het geld voor de nieuwe uniformen voor de fanfare vrijwel geheel alleen bij elkaar te krijgen. Hij is daarvoor wel dag en nacht op sjouw geweest. Er is zelfs nog geld over voor 2 sousafoons! Bij de keuze van de uniformen heeft de hele vereniging inspraak. Met als gevolg dat de keuze valt op bruine uniformen, gele overhemden en een geruite stropdas. Deze bepalen ca. 5 jaar het uiterlijk van de fanfare, echter het blijkt al snel dat dit toch een miskoop is geweest dus worden eind jaren zeventig de huidige (blauwe) uniformen aangeschaft. Tijdens het eerste optreden met deze blauwe uniformen, een taptoe op het Europaplein te Gennep regent het dat het giet, echter deze uniformen blijken wel van een zeer degelijke kwaliteit te zijn want ze hebben de regenbuien glansrijk doorstaan!

Dirigenten komen en gaan en komen terug...
Vanaf 1908 zijn de volgende dirigenten actief : Meester Duyf, de Rooy, Giesberts, Hermsen Sr., Hermsen Jr., Jan Linssen, Wim Linssen, Louis v.d. Waarsenburg, Roel Perree en vanaf 1997 opnieuw Louis v.d. Waarsenburg.

Na de oorlog wordt er hard gewerkt aan het muzikale niveau van de fanfare, onder leiding van o.a. dirigent Jan Linssen. Men gaat naar concoursen, en met wisselend succes klimt men op van de derde afdeling in 1949 naar de afdeling uitmuntendheid. Dit gebeurt in 1973 onder leiding van dirigent Wim Linssen, in Volkel.

Rond 1950 is het ledental dusdanig uitgedund dat het voor dirigent Gert Hermsen niet zinvol meer is om voor een handjevol muzikanten naar Heijen te komen. De fanfare zit dus zonder dirigent. Een oplossing wordt gevonden binnen de eigen gelederen in de persoon van Jan Linssen. Hij heeft alle leerlingen opgeleid en hij is bereid de functie van dirigent over te nemen. Na verloop van tijd trekt het ledental weer wat aan en zit de fanfare weer in de lift.

Tragisch ongeval
Echter één week na het bondsconcours van Didam in 1955 waar een eerste prijs wordt behaald komt dirigent Jan Linssen door een tragisch ongeval om het leven. Diepe rouw heerst in de vereniging en in heel Heijen. Een morele slag voor de muzikanten die zij pas na lange tijd te boven kunnen komen. Het bestuur vraagt Wim Linssen de taak van zijn broer over te nemen hetgeen hij ruim 25 jaar op verdienstelijke wijze heeft gedaan.

Het 50-jarig jubileum in 1958
Het 50-jarig jubileum wordt gevierd op zondag 15 en zondag 22 juni 1958. In de feestgids "uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Fanfare Eendracht Maakt Macht HEIJEN" schrijft Burgemeester A.A.M. van Mackelenberg o.a.: "Voor het culturele leven van onze gemeente zijn de muziekgezelschappen van grote betekenis. Bij elk gebeuren dat voor de plaatselijke gemeenschap enige betekenis heeft, kan de medewerking van onze muziekgezelschappen niet gemist worden." En een ander citaat hieruit luidt: "Toen de bezetter onze muziekgezelschappen het zwijgen had opgelegd, heeft men het best leren waarderen wat de betekenis van deze corpsen is". Beide citaten hebben hun betekenis nog steeds niet verloren.

Op 15 juni om 10 uur wordt tijdens de Plechtige Hoogmis voor de levende en overleden leden der Fanfare het Vaandel dat door alle verenigingen van Heijen geschonken is gewijd. Op beide zondagen in juni 1958 worden grootse festivals georganiseerd met deelname van wel 18 muziekgezelschappen. Dat zal best gezellig geweest zijn!

Ook toen al kon men niet zonder de steun van het "bedrijfsleven" getuige de vele advertenties die in deze feestgids voorkomen. Weet u nog dat J.Th. van Bergen, telefoon 08851-483 Heijen toen "Schietsportartikelen en Luchtbuksen" alsmede "Solide Haarden- Kookkachels en Oliestook" verkocht? Het staat allemaal in dit boekje!

1968 het 60-jarig bestaan van EMM
Uit dit jaar stamt het onsterfelijke gedicht van Theo Terpstra:

Örges stet nog en heel âld vandel
En et dromt nog van et jaor acht
't Stet er as en stil saluut an
zestig jaor "eendracht maakt macht"!

Ald en jong gong achter 't vandel:
Pette, hön en dikke trom,
Kèls met wange blauw geblaoze
Op piston en bombardon.

En nooit schamde zich da vandel
Nooit ien al die zestig jaor
As ze spulde, oons fanfare,
Heyse jonges mit mekaor.

Zestig joare! Minsekiender!
Da's en diamante pracht!
Hald die eendracht ien ow vandel!
Eendracht mikt van eiges macht!

Körperich (Dld)
Theo Terpstra.Meester Lambregts is inmiddels voorzitter geworden van de fanfare en hij geeft het startsein voor een grandioos feest. In zijn verhaal in de feestgids spreekt hij over de bereidheid van de Heijense gemeenschap om de fanfare financieel te steunen en hij hoopt dat de fanfare met het feestprogramma de gemeenschap iets te bieden heeft waaraan (citaat) "u nog lang prettige herinneringen zult kunnen bewaren". Er wordt een feesttent geplaatst van 32 x 12 meter (prijs fl. 1250,=) uitgerekend op de plaats waar nu d'n Toomp staat. De gemeente Bergen geeft toestemming tot het plaatsen van deze tent "mits er op 15 juni 1968 a.s. nog geen ter plaatse gelegen bouwterrein is verkocht". Jo Reintjes is toegetreden tot de feestcommissie in verband met dit diamanten feest en hij ontpopt zich als een ware organisator. Minutieus bereidt hij samen met het feestcomité de feestelijkheden voor. Hij maakt een "instructie receptie-avond zaterdag 15 juni 1968" en wat lezen wij zoal daarin:

"Alle medewerkenden gaan gekleed in een zwart pak met een colbertjas, terwijl de dames gekleed zijn in bijpassend zomer-toilet.
Receptionisten: Mej. F. Kerkhoff en Mej. Tr. Linsen:
Deze dames nemen plaats bij het receptieboek en zorgen dat eenieder zijn handtekening plaatst. Van een bezoekende vereniging maken zij een kaartje, dat zij doorgeven aan de commissie van ontvangst.
Gastvrouwen: mevr. Willems-Kranz en mevr. Schoofs-Franzman:
Deze dames vangen de gasten op, zodra ze het bestuur gefeliciteerd hebben, begeleiden hen naar de plaatsen en geven iedere bezoeker 2 consumptiebonnen. Zij houden toezicht op een goed verloop van de bediening.
De bediening: Leny van Dijck, Annie Koenen:
Deze dames presenteren de bezoekers een sigaar of sigaret of bonbon, dit ter keuze van de bezoeker. Zij hebben deze artikelen op een dienblaadje waarop eveneens een brandende kaars om gelegenheid te geven de sigaar, c.q. sigaret aan te steken" (!) En zo gaat dat nog even door. We zijn echt een keurige vereniging!

Er wordt een "grandioos Feestbal" gehouden met The Red White and Blue Aces, een bekende band in die tijd. Ook het "Radi-ensemble" maakt zijn opwachting in Heijen alsmede de Tirolerkapel "De Riesteländer". Het 60-jarig jubileumsfeest staat bij de oudere fanfareleden nog altijd te boek als het mooiste feest dat zij hebben meegemaakt.

1978 het 70-jarig bestaan
De locatie van de feesttent is verplaatst naar het dorpsplein en dit jaar zijn Thei Broenen en Louis Vinck respectievelijk 70 en 50 jaar lid van de fanfare. Thei Broenen is er dus al vanaf de oprichting in 1908 bij. Louis Vinck neemt bij deze gelegenheid de gouden speld voor het vijftigjarig lidmaatschap met gepaste trots in ontvangst. Thei Broenen en Louis Vinck ontvangen verder uit de handen van burgemeester E. Berger nog een keramieken kruik, voorzien van het gemeentewapen.

Het onbetwiste hoogtepunt van dit feest is echter de dorpsreünie die vele oud-Heijenaren bijeenbrengt. Voor deze gelegenheid is de tent te klein. Zozeer heeft men aan de uitnodiging van de fanfare gehoor gegeven dat geen stoel onbezet blijft en velen met een staanplaats genoegen moeten nemen. Dit heeft echter geen nadelige invloed op de stemming, die al spoedig tot een hoogtepunt reikt, niet alleen door de wederzijdse ontmoetingen en het ophalen van herinneringen, maar ook zeker door de voortreffelijke wijze waarop de blaaskapel Die Original Maastaler o.l.v. Gerrit Stoffele het muzikale gedeelte van deze reünie voor haar rekening neemt. Ook de volksdansgroep Iduna treedt nog voor het voetlicht met een serie Poolse dansen. Te vroeg, naar veler mening, komt het einde van deze ontmoetingsavond. De fanfare krijgt dan ook vele verzoeken om bij een volgend jubileum een dergelijke reünie te herhalen. Op zondagavond is het de avond voor de jongeren. "Long Tall Ernie and the Shakers" zijn te gast in Heijen en brengen een anderhalf uur durend programma. Al met al weer een zeer geslaagd feest.

Taptoes
In de jaren 70 en jaren 80 neemt de fanfare ook veelvuldig deel aan de taptoes die ieder jaar in Gennep op het Europaplein of bij de Markt worden georganiseerd. De fanfare en drumband maken er altijd serieus werk van. Prachtige loopfiguren worden ingestudeerd, soms spelen de leden zelfs in draf tempo. Ook maakt men gebruik van speciale effecten zoals het inzetten van legertrucs tijdens de taptoe show rond de bevrijdingsfeesten.

Hofkapel wordt Die Original Maastaler
Het ontstaan van Die Original Maastaler is nog een apart verhaal. Zij zijn ontstaan uit een groep in de fanfare en de toenmalige Hofkapel die het wel zag zitten andersoortige muziek, met name Egeländer en Tsjechische volksmuziek ten gehore te gaan brengen. De groep kent een moeizame start en over de doelstelling, de organisatie en de muziekinvulling wordt veelvuldig gediscussieerd. Het bestuur gaat na enige strubbelingen echter overstag, dit valt te lezen in een brief van 28 april 1972 waarin wordt bepaald dat de leden van Die Original Maastaler wel de instrumenten van de fanfare mogen gebruiken "zonder geldelijke vergoeding. Tot op de dag van heden is er verder altijd een zeer goede en hartelijke verstandhouding geweest met de leden en het bestuur van D.O.M. De leden van Die Original Maastaler zijn altijd voorbeeldige leden van de fanfare gebleken.

Subsidies
De gemeente Bergen verleent in 1972 een subsidie aan de fanfare van fl. 2000,= plus per bespeeld instrument fl. 25,=, 25% van de dirigentkosten, 25% van de kosten voor deelneming aan concoursen, zoals reiskosten, muziekwerken etc. met een maximum van fl. 750,=. In 1972 groeien de bomen echter nog tot in de hemel. Ook voor de drumband heeft men nog heel gunstige regelingen. Ook nu nog in 1998 ontvangt de vereniging een geldelijke bijdrage van de gemeente Gennep, hetgeen nog steeds een zeer welkome aanvulling is op het huishoudboekje van EMM.
  
Het 75-jarig bestaan Pinksterweekend 1983
Op het Dorpsplein aan de Nieuwwijkstraat verrijst weer de bekende feesttent. Ere-voorzitter Huub Lambregts reikt een zilveren medaille van de Limburgse Bond uit aan oud-voorzitter Thei Kerkhoff wegens zijn 25-jarig lidmaatschap. Louis Vinck wordt eveneens gehuldigd als oudste lid van de vereniging. Hij is dan reeds 55 jaar muzikant. Een bliksemactie onder de Heijense bevolking levert maar liefst een bedrag van fl. 1200,= op dat tijdens de receptie aan het bestuur wordt overhandigd. Na de receptie volgt een optreden van de Joe Miller Band en na een indrukwekkende opluistering van de H. Mis op zondag is het Frühschoppen op beide Pinksterdagen een druk bezochte aangelegenheid. Vele korpsen uit de regio en Duitsland geven acte de présence. Tijdens beide dagen wordt er een tentoonstelling gehouden van oude foto's en ansichtkaarten in de lagere school, toen nog de Mariaschool geheten. Eveneens wordt diverse malen de bekende film van Heijen uit 1960 vertoond, destijds gemaakt in opdracht van Fanfare EMM. De publieke belangstelling is groot. Wederom wordt er een dorpsreünie georganiseerd, een evenaring van het succes van dit gebeuren 5 jaar eerder. Het 75-jarig jubileumfeest wordt op maandagavond besloten met een optreden van de Frank Boeyengroep in samenwerking met discotheek Vampire. Hierbij komt de jeugd duidelijk aan haar trekken. Deze groep is dan net in opkomst.

De periode 1988 - 1993
In 1988 viert de fanfare haar 80-jarig bestaan. De feesttent verrijst deze keer aan de Heesweg. Deze wordt als het ware "geplakt" aan Café Zaal Schuttershof, ons clublokaal. De tent wordt zeer sfeervol ingericht met behulp van Guus Burgers en "buurman" Jac. Theelen die de prachtige versieringen aan de wand en het plafond voor hun rekening nemen. Drie jubilarissen zijn er te bewieroken: Piet Vinck, Harrie Lamers en Jan Brons zijn allen 40 jaar lid van de Fanfare.

"Fanfare EMM breekt met tradities"
....zo kopt de Maas- en Niersbode in de editie van 1 juni 1988. "Fanatiek, ambitieus, gedisciplineerd en creatief: Het past allemaal bij het hele gezelschap muzikanten dat samen fanfare en drumband EMM vormt." Reeds vele jaren is de fanfare bezig een repertoire op te bouwen waarin naast de traditionele fanfaremuziek ook veel aandacht wordt gegeven aan het populaire en moderne genre. Niet alleen muziek maken voor de geoefende luisteraar, maar voor een breed publiek. Deze moderne muziek is zeker niet makkelijker te spelen dan de traditionele werken. Volgens Louis v.d. Waarsenburg zijn we in het verleden van ons publiek afgedwaald en het publiek van ons. Door een nieuwe richting in te slaan van de moderne muziek, muziek met een hoge amusementswaarde hopen wij de weg naar het publiek terug te vinden. Het jubileumconcert op 3 juni 1988 staat dan ook te boek als een absoluut hoogtepunt in deze jaren.

"EMM speelt de sterren van de hemel"
....en "Jubileumconcert heel bijzonder en stijlvol" aldus de Maas- en Niersbode van 8 juni 1988. Biedt het programma voor de pauze min of meer traditionele fanfare muziek: Na de pauze betreedt echter een flitsend gezelschap het podium. Nog steeds fanfare EMM, maar nu getooid met rode vlinderstrikjes en witte hemden. De dirigent Louis v.d. Waarsenburg heel stijlvol in witte smoking. Het feest kan nen. Het publiek in de bomvolle tent valt van de ene verbazing in de andere: Een Frans-klinkende ballade, compleet met accordeon, een lichtshow en een "jazzy" compositie. Verrassend voor menigeen blijkt de fanfare over enkele fantastische solisten te beschikken. Het Heijense publiek toont zich op de hoogte van de jazz-traditie door na elke solo een applaus te laten opklinken. Secties blazers gaan als geroutineerde big-band leden staan bij hun melodiepartij en het swingt de pan uit. Send in the clowns, gezongen door Pierre Hendriks, waarbij inderdaad twee clowns de tent binnenschuifelen, dan non-stop door naar de Russische steppen, waarbij het publiek het Taiga-wijsje onmiddellijk oppikt en luidkeels meezingt, een Tiroler intermezzo en tot slot een schitterende Latijns-Amerikaanse selectie, compleet met sombrero's: Het publiek breekt de tent zowat af, een staande ovatie en minutenlang applaus maken deze avond niet alleen voor het publiek, maar ook voor de muzikanten tot een onvergetelijke gebeurtenis.

Galaconcerten
Zo gaan we de jaren 90 in. Met name de eerste jaren komen de galaconcerten die we verzorgen tijdens de Volksdansfeesten in onze herinnering terug. Pierre Hendriks als Elvis Presley en met Gerwil Kusters als The Blues Brothers, met als absoluut hoogtepunt het concert van 1993. Dit jaar komt de dirigent op het geweldige idee een deel van de songs uit de film Grease in te laten studeren door de muzikanten en deze te laten zingen door een aantal leden, te weten Pierre Hendriks, Gerwil Kusters, Martien Kremers, Linda Klein, Silvia Voss en Annelies Hendriks (zie foto's). De zangers en zangeressen worden de tent binnengebracht achterop een zestal ronkende motoren, glimmend opgepoetst. Enorme benzinewalmen verspreiden zich door de tent, maar het effect is grandioos. De perfecte jaren zestig ambiance! De aanwezige Heijenaren en de volksdansgroepen weten het bijzonder te waarderen.

Het 85-jarig bestaan in het teken van een afscheid
In 1993 wordt tijdens het jubileumconcert in Zaal Schuttershof ter ere van het 85-jarig bestaan van de fanfare afscheid genomen van Louis v.d. Waarsenburg. Helaas heeft hij door het verschuiven van de repetitieavond het besluit moeten nemen zijn club te moeten verlaten. Een moeilijke stap vooral omdat uitgerekend in dit jaar de fanfare 85 jaar bestaat en ook de drumband al 35 jaar stevig aan de weg timmert. Louis is een muzikale duizendpoot die behalve dat hij zeer goed met de trompet overweg kan ook een zeer gedreven dirigent is met een uitgesproken talent voor componeren en arrangeren, hetgeen valt op te maken uit de grote hoeveelheid muziekstukken en arrangementen die hij in de loop van de jaren over de fanfare heeft uitgestort. In het  schrijft hij ze met de hand, later komen er professionele computerprogramma's aan te pas.

Dirigentwisselingen
In 1993 neemt Roel Perree, muziekleraar uit Venlo, het dirigeerstokje over. Hij zal 4 jaar lang zijn beste krachten aan de fanfare geven. Zo gaat hij met de fanfare op concours in Venlo, voor hem het "hol van de leeuw" en weet daar een 1e prijs in de wacht te slepen.

Na 4 jaar blijken fanfare en Roel toch niet geheel op dezelfde lijn wat de muzikale verwachtingen en prestaties betreft en daarom wordt besloten in 1997 de samenwerking met hem te beëindigen. In goede sfeer overigens. Een paar maanden lang neemt "tussenpaus" Jan Bosveld uit Cuijk de dirigeerstok ter hand. En dan wrijft de fanfare zich de ogen uit. Een heel ander type dirigent, die de discipline strak aanhoudt. Ai, dat is even wennen! Maar die ook de prestaties drastisch verbetert, hetgeen te beluisteren valt in een uitwisselingconcert met de Afferdense fanfare Helpt Elkander op 20 april 1997.

Inmiddels blijkt dat Louis v.d. Waarsenburg op de maandagavond wel in staat is repetities te geven en met ruime meerderheid van stemmen wordt hij weer aangesteld als dirigent. Meteen moet hij weer aan de bak want er is in 1997 een volksdansfestival waarbij de fanfare op de dinsdag voor de volksdansgroepen en de Heijense bevolking een galaconcert verzorgt. Het is allemaal weer als vanouds. Een spetterend concert waar men in Heijen nog lang over na praat. Inmiddels hebben we in 1996 onze splinternieuwe gemeenschapsaccommodatie d'n Toomp betrokken.

Als eerste Fanfare op internet
In 1994 stopt Thei Brons als voorzitter en wordt gekozen als beschermheer van de fanfare. Zijn zoon Paul Brons heeft sindsdien de voorzittershamer in handen. Met een jong enthousiast bestuur wordt gewerkt aan een frisse eigentijdse uitstraling naar buiten. Willem Peeters van P.G. Communicatie schenkt de fanfare een nieuw logo dat groots op de basdoeken en grote trom prijkt. Metaal Industrie Bergen biedt zich aan als hoofdsponsor en geeft de fanfare wat extra financiële armslag. De jeugdige leerlingen worden sneller bij alle activiteiten betrokken en lopen met de muzikale wandelingen trots mee met een fraaie EMM vlag. Bedoeld als geintje maar ook als publiciteitsstunt presenteert Fanfare EMM zich september 1995 als eerste Nederlandse FanfareHarmonie met een uitgebreide web-site op internet:
http:web.inter.nl.netusersPAULPT.BRONS
Plotseling wordt het internet avontuur serieus als in 1996 een Amerikaanse impressario de fanfare polst voor een optreden in Nagasaki, Japan. De nodige correspondentie via internet volgt. Om de fanfare verder te promoten is onder meer een fotosessie en een videoclip gewenst. Een deel van de foto's en de videoclip is opgenomen op deze CD-ROM. Tot het laatst blijft EMM overigens in de strijd. Uiteindelijk valt de keus op de Marinierskapel. Om van dat beroepsorkest te verliezen blijft natuurlijk jammer maar wel eervol. Het levert in ieder geval veel publiciteit op.

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit
Dan breekt het jubileumjaar 1998 aan. Een oude wens, het maken van een muziek CD gaat in vervulling. Maar dat niet alleen. Het idee wordt geboren op deze CD niet alleen muziek maar ook de geschiedenis van EMM, het dorp Heijen en het Heijense verenigings- en bedrijfsleven vast te leggen. Het wordt dan behalve een muziek CD ook een CD ROM die met behulp van een computer kan worden bekeken. Een lumineus idee van onze huidige voorzitter Paul Brons. Hij krijgt een heel team enthousiast om deze omvangrijke klus in minder dan een jaar tijd tot stand te brengen.

Nu de uitvoering nog. Een paar enthousiastelingen nen de lijnen uit te zetten, onderhandelen met leveranciers en regelen nog vele andere zaken. Er worden contacten gelegd met het bedrijfsleven want het lumineuze idee blijkt nogal prijzig te zijn. En het lukt. Voordat het hele circus t te draaien heeft een aantal hoofdsponsors zodanige financiële toezeggingen gedaan dat we het aandurven het project te starten. De grote ploeg gaat aan het werk. Aan de Heijense verenigingen wordt gevraagd foto- en tekstmateriaal in te leveren. De geschiedenis van Heijen in deze eeuw krijgt gestalte door de vele, vele ansichtkaarten uit de collectie van Jac. van Dijck, de fotoalbums van wijlen Wim Verhoeven, die pijnlijk nauwgezet de geschiedenis van Heijen in foto's heeft vastgelegd. Ook is er een album met foto's van Heijen tijdens de 2e Wereldoorlog van G. Franken en H. van Arensbergen en een fotoverslag van de actie Loat Heijen Heijen blieve. Basisschool de Heggerank zegt alle medewerking toe en plundert daartoe de klassenfotoalbums en uit de collectie Wim Verhoeven komen de schoolfoto's van voor de 2e Wereldoorlog. De film Heijen 1960 wordt van zolder gehaald en bij een gespecialiseerd bedrijf door toepassing van een speciaal procédé veiliggesteld voor de toekomst. Een zestal fragmentenvan deze film over Heijen en over Fanfare EMM is ook op de CD ROM geplaatst. Het heden van Heijen is niet vergeten en ook hiervan is in het voorjaar 1998 op grote schaal foto's gemaakt door vakfotograaf Wijnhoven uit Milsbeek. En natuurlijk zijn er de foto's die de geschiedenis van EMM tonen. Een groot aantal foto's, veelal door de leden zelf uit eigen collectie ter beschikking gesteld om te scannen, geeft een totaal portret van 90 jaar Fanfare EMM.

Het maken van de muziek CD en de CD ROM krijgt een apart plaatsje in de toch al roemrijke geschiedenis van EMM. Wij denken dat de muziek-CD een afspiegeling is van het huidige muzikale niveau van de vereniging en de CD ROM een afspiegeling van Heijen in de afgelopen eeuw en zoals het er in 1998 uitziet. "Een uniek dorp in beeld en muziek", zoals op de omslag te lezen is.

Tenslotte
Zoals uit het hele verhaal al blijkt is het fanfare orkest EMM een ontzettend gezellige, gemotiveerde groep blaasmuzikanten met een roemrijk verleden, goede tradities en vele plannen voor de toekomst. Behalve het plezier in het muziek maken hebben we zeker ook nog een sociale functie in het dorp. Als er feest is in het dorp, dan is de fanfare erbij. We brengen jaarlijks serenades aan de 1e communicantjes, de gildekoning en aan gouden echtparen. We maken muzikale rondwandelingen door het dorp op Carnavalsmaandag, Koninginnedag en bij het  van de kermis. Ook als het bedrijfsleven iets te vieren heeft komen we en geven we blijk van de betrokkenheid van de Heijense gemeenschap, kortom EMM is paraat bij alle dorpsevenementen.

Behalve het fanfare-orkest en de slagwerkgroep bestaat er ook nog een Jeugdorkest onder leiding van Harco v.d. Ven, waarin leerlingen alvast leren samen muziek te maken en een Club van 40; leden van de vereniging die al meer dan 40 jaar lid zijn. Ook de Hofkapel is een groep enthousiaste fanfareleden die jaarlijks hun muzikale bijdrage leveren aan het Carnavalsgebeuren in Heijen. Ook de geschiedenissen van de slagwerkgroep en het Jeugdorkest zijn op deze CD ROM terug te vinden.

Enthousiast geworden?
Mocht je na het lezen van dit verhaal en het bekijken van de aansprekende foto's enthousiast geworden zijn: Wij kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Ook als je al wat ouder bent, geeft niets. Er is een gedegen opleiding bij de Muziekschool Gennep voor alle blaasinstrumenten. Na het behalen van muziekdiploma A kun je al meespelen. Elk jaar organiseren we een voorspeelavond voor de ouders en aanhang, waarbij de leerlingen kunnen laten horen hoe ver ze reeds gevorderd zijn. Belangstellenden kunnen gerust binnenlopen bij een van onze repetities op de maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Ook bezoeken we elk jaar de basisschool met een aantal leden die dan een stukje voorspelen en mogen kinderen de instrumenten uitproberen tijdens de jaarlijkse open dag in d'n Toomp. Zo hopen we op voldoende aanwas om ook in de toekomst optimaal te kunnen presteren en nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan..., want zoals we aan het  van dit verhaal al opmerkten:

Er is niets mooiers dan samen muziek te maken!

Marjo Boekhorst
juli 1998