header.png
woensdag 23 september 2020

Geschiedenis Jeugdorkest EMM tot 1998

De eerste noten
De eerste keer dat er in principe sprake was van een jeugdorkest, toen nog jeugdkapel, was in de jaren '60. Gert Stoffele nam het initiatief de jeugd bijeen te brengen in een kapel om zo met de Aprilavonden een muzikale bijdrage te leveren. Uit de fotoarchieven blijkt dat in 1965 de jeugdkapel echter ook actief was met Carnaval. In die jaren werden overigens ook in vrijwel alle dorpen blaaskapellen opgericht die in den lande concoursen en festivals bezochten, maar die vooral bij feestelijke gelegenheden met hun muziek garant stonden voor een gezellige avond of middag.

Vaste Jeugdkapel

Rond 1967 kwamen jeugdleden van de fanfare bij Wim Linssen met de vraag of er voor de jongere leden van de fanfare niet een aparte jeugdkapel kon worden opgericht, zodat de jeugd ook eens wat anders konden spelen dan marsen en ouvertures. Wim stemde toe en de geboorte van de vaste Jeugdkapel was een feit. Als dirigent van E.M.M. was Wim van mening dat de jeugd meer betrokken diende te worden en het gezamenlijk musiceren in een orkest kon daartoe een krachtige impuls geven. Zoals het nu, in 1998, heel gewoon is dat vrijwel elke muziekvereniging nog een jeugdorkest heeft waar jeugdleden al een soort vooropleiding krijgen voor de grote vereniging, zo had E.M.M. eigenlijk als eerste en enige fanfare toen al een eigen Jeugkapel, een jeugdorkest. Wim was hier de leider en motor van.

Eerste optreden
Het eerste optreden van deze Jeugdkapel was, zoals boven al werd vermeld, tijdens de "Aprilavonden" in zaal Hermsen: een prima gelegenheid voor de jeugdige muzikanten om zich muzikaal te profileren. Ook de Jeugdkapel die door Wim werd geformeerd bleek heel succesvol, want ze werd gevraagd ook de volgende jaren voor de muzikale omlijsting te zorgen, zelfs tot het begeleiden van zangeressen toe!
Voor de punten of voor het plezier...
Ook werd er deelgenomen aan meer serieuze muziekwedstrijden zoals in Horst-America, Siebengewald en Nijmegen. Maar successen waren niet het belangrijkste: gezellige repetities en het samen met plezier muziek maken, dat waren de belangrijkste elementen. Ook de nummers die gespeeld werden waren meer eigentijds, iets meer afgestemd op de smaak van de muzikanten. Toch waren de klanken die aan de instrumenten werden ontlokt heel wat conventioneler dan de wilde haardossen deden vermoeden. Het aantal optredens nam toe en er was zelfs sprake van enige bekendheid van de Jeugdkapel in de regio. De optredens bleven niet beperkt tot carnaval en de Aprilavonden, maar ook op campings, de Augustinusstichting, voor de Zonnebloem, een psychiatrische inrichting in Apeldoorn, bij een gouden bruiloft in Vught en tijdens de recepties van de Prinsen strooide de Jeugdkapel enthousiast vrolijke klanken om zich heen. Tevreden publiek en af en toe een lekker pilske resulteerden in heel tevreden muzikanten.

Eeuwige jeugd??
Helaas kwam ook aan deze Jeugdkapel een einde toen puistjes verdwenen en baarden verschenen: studie en andere verplichtingen werden belangrijker. Ter gelegenheid van het 22- jarig bestaan van de Carnavalsvereniging liet de " oude" Jeugdkapel op 31 januari '82 nog één maal van zich horen. Het was ook meteen een mooie gelegenheid om er een gezellige reünie van te maken, nu met vriendinnen en echtgenotes..!!

Even stil
Na vele jaren van stilte rond de jeugd, waren er enkele pogingen om weer een soort jeugdorkest op te richten. Enkele malen werd er een gelegenheidsorkest geformeerd waarvan dirigent Louis van de Waarsenburg en Harrie Brons beurtelings de leiding op zich namen, maar toch bleek het aantal jeugdleden wat klein om een orkest op te richten wat een wat langer leven beschoren zou zijn.

Jeugdorkest nieuwe stijl
Inmiddels was er al een jeugdcomité, het JEMM, waar ook steeds vaker gesproken werd over een jeugdorkest. In augustus 1995 werd de knoop doorgehakt: er moest een nieuw jeugdorkest komen met een eigen dirigent. Het JEMM wilde de eerste tijd wel muzikanten leveren die het bezettingsaantal op een redelijk peil kon brengen, zodat er werd gestart met 12 muzikanten. Harco van de Ven uit Afferden werd bereid gevonden om het gezelschap te leiden als dirigent. Maar ook nu moest de wat oudere jeugd die vanuit het JEMM meespeelde vanwege studie al gauw afhaken. Mede door het enthousiasme van de dirigent Harco kwam er geen voortijdig einde en gelukkig was de aanwas van nieuwe jeugdleden vrij groot. Jeugdleden kunnen overigens in overleg met de dirigent tot het orkest toetreden als ze halverweg het A- diploma zijn gevorderd.

Momenteel bestaat het Jeugdorkest E.M.M. uit 15 enthousiaste leden. De meeste muzikanten zijn in de tienerleeftijd van 11 tot 17 jaar, maar twee leden zijn inmiddels de 20 gepasseerd: Roger Guelen, "oud"-voorzitter van het JEMM en bassist en Gerald Jaspers, de huidige voorzitter van het JEMM, contactpersoon naar het bestuur en eerste trompettist. De bezetting is uitgebreid met een dwarsfluit en enkele klarinetten, zodat de klankkleur meer aan een harmonie doet denken. Het repertoire bestaat uit leuke ensemblestukken, maar ook uit bewerkingen van pop-songs.

Hoewel het aantal optredens nog vrij beperkt is, heeft het orkest toch al verschillende hoogtepunten meegemaakt: diverse zeer geslaagde optredens in de kerk, tijdens de jaarlijkse voorspeelavonden van de muziekschool, een live-radio-uitzending van de KRO, tijdens de opening en open dagen van "d'n Toomp", opening van de school, een optreden tijdens het Picknick Festival, e.d.

Pierre Hendriks
juli 1998