header.png
dinsdag 19 januari 2021

Voorzitters, Dirigenten Instructeurs en Tamboermaîtres (1998)

Voorzitters

Coen Rutten, Dhr. Urselman; Jan Vreede, Dhr. Kaak  
 Wim Koppers, Jan Terpstra, Gerrit Vullings  
 1960 - 1970: Huub Lambregts  
 1970 - 1977: Thei Kerkhoff  
 1977 - 1994: Thei Brons (Nu beschermheer)  
 1994- heden: Paul Brons  
 
Dirigenten  
 Meester Duijf, de Rooy, Wim Giesberts  
 Jan Hermsen, Gert Hermsen, Jan Linssen  
 1957 - 1981: Wim Linssen  
 1981 - 1992: Louis van de Waarsenburg  
 1993 - 1996: Roel Perree  
 1997- heden: Louis van de Waarsenburg  

 Instructeurs  
 1948-1958: Wiel Welbers (voorloper v.d. drumband)  
 1958 - 1984: Theo Lamers  
 1985 - 1994: Ger Peters  
 1995- heden: Casper Traa  

Tamboermaîtres  
 1949-1959: Gies Gisbers (Gies "den Bekker")  
 1960-1964: Theo Lamers  
 1965 - 1966: Henk Koenen  
 1967 - 1971: Theo Lamers  
 1972- heden: Pierre Hendriks

Geschiedenis Fanfare en Fanfare orkest EMM 1998

Fanfare Eendracht Maakt Macht, 90 jaar jong!

Negentig jaar is voor een mens een respectabele leeftijd, maar voor een vereniging ligt dat even anders. Negentig jaar Fanfare Eendracht Maakt Macht, een echte Heijense vereniging die de kwaliteit van de muziek hoog in het vaandel heeft staan, maar die ook de gezelligheid en de sfeer enorm belangrijk vindt. EMM is beslist geen oude dame, maar een springlevende, moderne eigentijdse vereniging, waarin jong en oud eendrachtig muziek maken. Want, en dat zal iedere muzikant beamen, er is NIETS mooiers dan samen muziek maken! En dat doen we volop, al 90 jaar lang......

Natuurlijk heeft onze vereniging een kleurrijk en boeiend verleden en het is altijd interessant eens in dat verleden te duiken. Hoe is de fanfare ontstaan en wat is er sindsdien allemaal gebeurd?

Het begon allemaal in 1908.....
De naam Eendracht Maakt Macht is nog veel ouder, want eerst is dit de naam van een zangkoor. Het zangkoor is weer voortgekomen uit een rijwielvereniging, opgericht omstreeks 1880 en later overgegaan in zangkoor Eendracht Maakt Macht. Het zangkoor komt op een mooie dag in 1908 opgewekt terug van een concours in Cuijk. Men heeft een eerste prijs behaald en in het gezellig samenzijn erna in clublokaal café Broenen te Heijen komt men op het lumineuze idee een fanfare op te richten. Dit is al lang de hartenwens van de eerste dirigent, Meester Duyf, destijds een bekende Limburgse persoonlijkheid. Koen Rutten zal de voorzittershamer hanteren. Vanaf dat moment klinkt er fanfaremuziek in Heijen! Er wordt druk gerepeteerd en met behulp van de 600 inwoners van Heijen slaagt men erin 16 instrumenten te vergaren. In 1910 komt men bovendien in het bezit van een vaandel. Het eerste grote optreden van EMM vindt plaats, 85 jaar geleden in 1913 bij de feestelijke eerste rit van de tram van Nijmegen naar Venlo. De tram stopt in Heijen, er wordt een toespraak gehouden, de fanfare speelt een deuntje en de tram stoomt door naar Venlo. De muzikanten blijven achter maar het feest gaat nog door tot in de kleine uurtjes. Eén van de oprichters van de fanfare is Thei Broenen. In 1978 viert hij zelfs zijn 70-jarig lidmaatschap. Bij de oprichting is hij echter nog geen 16 jaar, zodat hij niet als lid kan worden aangenomen. Daadwerkelijk echter is hij de fanfare wel behulpzaam, want als de fanfare uittrekt, torst Thei de grote trom op de rug. Hendrik Kaak die de trom moet slaan loopt achter Thei.

De tweede wereldoorlog
Tijdens de tweede Wereldoorlog wordt de fanfare voor de vorm opgeheven en om het aanwezige kasgeld in veiligheid te brengen wordt dit bedrag door de penningmeester op eigen naam op de boerenleenbank gezet. De muziekinstrumenten worden ter beschikking van de leden gesteld. Door het oorlogsgeweld gaan vele instrumenten echter verloren en na de oorlog moet een trieste balans worden opgemaakt. Er blijken nog slechts 6 instrumenten bruikbaar te zijn. Toch is men in staat hiermee in 1945 de sacramentsprocessie sfeervol op te luisteren. Men kan zich de emotie indenken van zo'n eerste optreden in vrijheid na 5 afschuwelijke jaren.

De na-oorlogse periode
De toenmalige voorzitter, meester Vullings, moet dringend op zoek naar nieuwe aanwas voor de toch wel sterk onderbezette fanfare (slechts 7-8 leden) en hij hoefde niet ver te zoeken. Thei Brons, Jan Lamers en Wim Linssen komen de gelederen versterken. Ook Math Reintjes, Harrie Goossens, Gerrit Franken, Wim Lucassen en Jan Raymakers zijn er in die tijd bijgekomen. Na een bliksem-opleiding bij Frans van Bommel wordt men al snel goed genoeg bevonden om een partijtje mee te blazen met de fanfare. Thei Brons over die tijd: "We waren erg fanatiek en ik stond soms al om 7 uur 's morgens buiten te repeteren! Jan Lamers is nog steeds actief lid en Thei Brons is inmiddels beschermheer van EMM. Wim Linssen is zelfs 25 jaar dirigent geweest, maar daarover later meer. De beroemdste marsen uit die tijd zijn De Gusto en De Pelikaan en de processiemars Salve Regina. De Pelikaan wordt zelfs een keer vanuit een draaimolen gespeeld, tijdens de Heijense kermis!

In 1948 gaat de fanfare voor het eerst naar een Festival. Het is in die tijd gebruikelijk dat alle deelnemende korpsen (vaak meer dan 12!) om 13.00 uur aanwezig zijn voor de grote optocht door het organiserende dorp. Daarna wordt er geloot wie achtereenvolgens aan de beurt is om te spelen. Met als gevolg dat de laatsten, na uren wachten (niet op bier!) al moeite hebben om het podium te bestijgen, laat staan muziek te maken. Soms waren er wel 15 festivals per zomer! Alles moet op de fiets vervoerd worden, vaandel, trom, bas en noem maar op. De terugweg is ook meestal langer dan de heenweg. En dan te bedenken dat er nog geen koffers voor de instrumenten zijn. Een deukje is dan soms onvermijdelijk! Men heeft in die tijd ook een goede manier om aangeslagen koper-instrumenten te laten blinken: Na enkele uren in de varkensbak, hebben de zuren het koper weer "schoongevreten".

In de jaren kent men nog geen bondsconcoursen, maar wel zogenaamde wilde concoursen. Verder zijn er nog de serenades bij jubilea en natuurlijk aan de terugkerende Indië-gangers. De grootste en langdurigste klus is de jaarlijkse donateursactie. Jarenlang is het gebruikelijk om, met de hele fanfare op een vrachtwagen, voor elk huis een mars te spelen in de hoop dat het een gunstige invloed zal hebben op de donatie. Gezien de uitbreidingen van het dorp blijkt dit al spoedig niet haalbaar meer.

En dan natuurlijk de jaarlijkse Caeciliafeesten. Voordat het feest t, int de penningmeester aan de kassa de achterstallige contributie. Daarna is het vrij baan voor bier en vele meters braadworst. De repetities zijn op de zaterdagavond en dat is wel eens moeilijk te combineren met vrijerspraktijken elders!

Uniformen
In het  heeft men alleen maar petten en dat is al heel wat. Maar na een grandioos geslaagde fancyfair heeft men voldoende financiën bijeen om tot de aanschaf over te gaan van een compleet uniform. Het wordt een blauw-zwart uniform met donkerblauwzwarte pet. De eerste keer dat deze uniformen gedragen worden is bij de installatie van burgemeester van Kempen. Primeur in de gemeente Bergen! In 1974 zijn deze pakken echter aan vervanging toe. Thei Brons is inmiddels voorzitter geworden van de fanfare en hij presteert het om het geld voor de nieuwe uniformen voor de fanfare vrijwel geheel alleen bij elkaar te krijgen. Hij is daarvoor wel dag en nacht op sjouw geweest. Er is zelfs nog geld over voor 2 sousafoons! Bij de keuze van de uniformen heeft de hele vereniging inspraak. Met als gevolg dat de keuze valt op bruine uniformen, gele overhemden en een geruite stropdas. Deze bepalen ca. 5 jaar het uiterlijk van de fanfare, echter het blijkt al snel dat dit toch een miskoop is geweest dus worden eind jaren zeventig de huidige (blauwe) uniformen aangeschaft. Tijdens het eerste optreden met deze blauwe uniformen, een taptoe op het Europaplein te Gennep regent het dat het giet, echter deze uniformen blijken wel van een zeer degelijke kwaliteit te zijn want ze hebben de regenbuien glansrijk doorstaan!

Dirigenten komen en gaan en komen terug...
Vanaf 1908 zijn de volgende dirigenten actief : Meester Duyf, de Rooy, Giesberts, Hermsen Sr., Hermsen Jr., Jan Linssen, Wim Linssen, Louis v.d. Waarsenburg, Roel Perree en vanaf 1997 opnieuw Louis v.d. Waarsenburg.

Na de oorlog wordt er hard gewerkt aan het muzikale niveau van de fanfare, onder leiding van o.a. dirigent Jan Linssen. Men gaat naar concoursen, en met wisselend succes klimt men op van de derde afdeling in 1949 naar de afdeling uitmuntendheid. Dit gebeurt in 1973 onder leiding van dirigent Wim Linssen, in Volkel.

Rond 1950 is het ledental dusdanig uitgedund dat het voor dirigent Gert Hermsen niet zinvol meer is om voor een handjevol muzikanten naar Heijen te komen. De fanfare zit dus zonder dirigent. Een oplossing wordt gevonden binnen de eigen gelederen in de persoon van Jan Linssen. Hij heeft alle leerlingen opgeleid en hij is bereid de functie van dirigent over te nemen. Na verloop van tijd trekt het ledental weer wat aan en zit de fanfare weer in de lift.

Tragisch ongeval
Echter één week na het bondsconcours van Didam in 1955 waar een eerste prijs wordt behaald komt dirigent Jan Linssen door een tragisch ongeval om het leven. Diepe rouw heerst in de vereniging en in heel Heijen. Een morele slag voor de muzikanten die zij pas na lange tijd te boven kunnen komen. Het bestuur vraagt Wim Linssen de taak van zijn broer over te nemen hetgeen hij ruim 25 jaar op verdienstelijke wijze heeft gedaan.

Het 50-jarig jubileum in 1958
Het 50-jarig jubileum wordt gevierd op zondag 15 en zondag 22 juni 1958. In de feestgids "uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Fanfare Eendracht Maakt Macht HEIJEN" schrijft Burgemeester A.A.M. van Mackelenberg o.a.: "Voor het culturele leven van onze gemeente zijn de muziekgezelschappen van grote betekenis. Bij elk gebeuren dat voor de plaatselijke gemeenschap enige betekenis heeft, kan de medewerking van onze muziekgezelschappen niet gemist worden." En een ander citaat hieruit luidt: "Toen de bezetter onze muziekgezelschappen het zwijgen had opgelegd, heeft men het best leren waarderen wat de betekenis van deze corpsen is". Beide citaten hebben hun betekenis nog steeds niet verloren.

Op 15 juni om 10 uur wordt tijdens de Plechtige Hoogmis voor de levende en overleden leden der Fanfare het Vaandel dat door alle verenigingen van Heijen geschonken is gewijd. Op beide zondagen in juni 1958 worden grootse festivals georganiseerd met deelname van wel 18 muziekgezelschappen. Dat zal best gezellig geweest zijn!

Ook toen al kon men niet zonder de steun van het "bedrijfsleven" getuige de vele advertenties die in deze feestgids voorkomen. Weet u nog dat J.Th. van Bergen, telefoon 08851-483 Heijen toen "Schietsportartikelen en Luchtbuksen" alsmede "Solide Haarden- Kookkachels en Oliestook" verkocht? Het staat allemaal in dit boekje!

1968 het 60-jarig bestaan van EMM
Uit dit jaar stamt het onsterfelijke gedicht van Theo Terpstra:

Örges stet nog en heel âld vandel
En et dromt nog van et jaor acht
't Stet er as en stil saluut an
zestig jaor "eendracht maakt macht"!

Ald en jong gong achter 't vandel:
Pette, hön en dikke trom,
Kèls met wange blauw geblaoze
Op piston en bombardon.

En nooit schamde zich da vandel
Nooit ien al die zestig jaor
As ze spulde, oons fanfare,
Heyse jonges mit mekaor.

Zestig joare! Minsekiender!
Da's en diamante pracht!
Hald die eendracht ien ow vandel!
Eendracht mikt van eiges macht!

Körperich (Dld)
Theo Terpstra.Meester Lambregts is inmiddels voorzitter geworden van de fanfare en hij geeft het startsein voor een grandioos feest. In zijn verhaal in de feestgids spreekt hij over de bereidheid van de Heijense gemeenschap om de fanfare financieel te steunen en hij hoopt dat de fanfare met het feestprogramma de gemeenschap iets te bieden heeft waaraan (citaat) "u nog lang prettige herinneringen zult kunnen bewaren". Er wordt een feesttent geplaatst van 32 x 12 meter (prijs fl. 1250,=) uitgerekend op de plaats waar nu d'n Toomp staat. De gemeente Bergen geeft toestemming tot het plaatsen van deze tent "mits er op 15 juni 1968 a.s. nog geen ter plaatse gelegen bouwterrein is verkocht". Jo Reintjes is toegetreden tot de feestcommissie in verband met dit diamanten feest en hij ontpopt zich als een ware organisator. Minutieus bereidt hij samen met het feestcomité de feestelijkheden voor. Hij maakt een "instructie receptie-avond zaterdag 15 juni 1968" en wat lezen wij zoal daarin:

"Alle medewerkenden gaan gekleed in een zwart pak met een colbertjas, terwijl de dames gekleed zijn in bijpassend zomer-toilet.
Receptionisten: Mej. F. Kerkhoff en Mej. Tr. Linsen:
Deze dames nemen plaats bij het receptieboek en zorgen dat eenieder zijn handtekening plaatst. Van een bezoekende vereniging maken zij een kaartje, dat zij doorgeven aan de commissie van ontvangst.
Gastvrouwen: mevr. Willems-Kranz en mevr. Schoofs-Franzman:
Deze dames vangen de gasten op, zodra ze het bestuur gefeliciteerd hebben, begeleiden hen naar de plaatsen en geven iedere bezoeker 2 consumptiebonnen. Zij houden toezicht op een goed verloop van de bediening.
De bediening: Leny van Dijck, Annie Koenen:
Deze dames presenteren de bezoekers een sigaar of sigaret of bonbon, dit ter keuze van de bezoeker. Zij hebben deze artikelen op een dienblaadje waarop eveneens een brandende kaars om gelegenheid te geven de sigaar, c.q. sigaret aan te steken" (!) En zo gaat dat nog even door. We zijn echt een keurige vereniging!

Er wordt een "grandioos Feestbal" gehouden met The Red White and Blue Aces, een bekende band in die tijd. Ook het "Radi-ensemble" maakt zijn opwachting in Heijen alsmede de Tirolerkapel "De Riesteländer". Het 60-jarig jubileumsfeest staat bij de oudere fanfareleden nog altijd te boek als het mooiste feest dat zij hebben meegemaakt.

1978 het 70-jarig bestaan
De locatie van de feesttent is verplaatst naar het dorpsplein en dit jaar zijn Thei Broenen en Louis Vinck respectievelijk 70 en 50 jaar lid van de fanfare. Thei Broenen is er dus al vanaf de oprichting in 1908 bij. Louis Vinck neemt bij deze gelegenheid de gouden speld voor het vijftigjarig lidmaatschap met gepaste trots in ontvangst. Thei Broenen en Louis Vinck ontvangen verder uit de handen van burgemeester E. Berger nog een keramieken kruik, voorzien van het gemeentewapen.

Het onbetwiste hoogtepunt van dit feest is echter de dorpsreünie die vele oud-Heijenaren bijeenbrengt. Voor deze gelegenheid is de tent te klein. Zozeer heeft men aan de uitnodiging van de fanfare gehoor gegeven dat geen stoel onbezet blijft en velen met een staanplaats genoegen moeten nemen. Dit heeft echter geen nadelige invloed op de stemming, die al spoedig tot een hoogtepunt reikt, niet alleen door de wederzijdse ontmoetingen en het ophalen van herinneringen, maar ook zeker door de voortreffelijke wijze waarop de blaaskapel Die Original Maastaler o.l.v. Gerrit Stoffele het muzikale gedeelte van deze reünie voor haar rekening neemt. Ook de volksdansgroep Iduna treedt nog voor het voetlicht met een serie Poolse dansen. Te vroeg, naar veler mening, komt het einde van deze ontmoetingsavond. De fanfare krijgt dan ook vele verzoeken om bij een volgend jubileum een dergelijke reünie te herhalen. Op zondagavond is het de avond voor de jongeren. "Long Tall Ernie and the Shakers" zijn te gast in Heijen en brengen een anderhalf uur durend programma. Al met al weer een zeer geslaagd feest.

Taptoes
In de jaren 70 en jaren 80 neemt de fanfare ook veelvuldig deel aan de taptoes die ieder jaar in Gennep op het Europaplein of bij de Markt worden georganiseerd. De fanfare en drumband maken er altijd serieus werk van. Prachtige loopfiguren worden ingestudeerd, soms spelen de leden zelfs in draf tempo. Ook maakt men gebruik van speciale effecten zoals het inzetten van legertrucs tijdens de taptoe show rond de bevrijdingsfeesten.

Hofkapel wordt Die Original Maastaler
Het ontstaan van Die Original Maastaler is nog een apart verhaal. Zij zijn ontstaan uit een groep in de fanfare en de toenmalige Hofkapel die het wel zag zitten andersoortige muziek, met name Egeländer en Tsjechische volksmuziek ten gehore te gaan brengen. De groep kent een moeizame start en over de doelstelling, de organisatie en de muziekinvulling wordt veelvuldig gediscussieerd. Het bestuur gaat na enige strubbelingen echter overstag, dit valt te lezen in een brief van 28 april 1972 waarin wordt bepaald dat de leden van Die Original Maastaler wel de instrumenten van de fanfare mogen gebruiken "zonder geldelijke vergoeding. Tot op de dag van heden is er verder altijd een zeer goede en hartelijke verstandhouding geweest met de leden en het bestuur van D.O.M. De leden van Die Original Maastaler zijn altijd voorbeeldige leden van de fanfare gebleken.

Subsidies
De gemeente Bergen verleent in 1972 een subsidie aan de fanfare van fl. 2000,= plus per bespeeld instrument fl. 25,=, 25% van de dirigentkosten, 25% van de kosten voor deelneming aan concoursen, zoals reiskosten, muziekwerken etc. met een maximum van fl. 750,=. In 1972 groeien de bomen echter nog tot in de hemel. Ook voor de drumband heeft men nog heel gunstige regelingen. Ook nu nog in 1998 ontvangt de vereniging een geldelijke bijdrage van de gemeente Gennep, hetgeen nog steeds een zeer welkome aanvulling is op het huishoudboekje van EMM.
  
Het 75-jarig bestaan Pinksterweekend 1983
Op het Dorpsplein aan de Nieuwwijkstraat verrijst weer de bekende feesttent. Ere-voorzitter Huub Lambregts reikt een zilveren medaille van de Limburgse Bond uit aan oud-voorzitter Thei Kerkhoff wegens zijn 25-jarig lidmaatschap. Louis Vinck wordt eveneens gehuldigd als oudste lid van de vereniging. Hij is dan reeds 55 jaar muzikant. Een bliksemactie onder de Heijense bevolking levert maar liefst een bedrag van fl. 1200,= op dat tijdens de receptie aan het bestuur wordt overhandigd. Na de receptie volgt een optreden van de Joe Miller Band en na een indrukwekkende opluistering van de H. Mis op zondag is het Frühschoppen op beide Pinksterdagen een druk bezochte aangelegenheid. Vele korpsen uit de regio en Duitsland geven acte de présence. Tijdens beide dagen wordt er een tentoonstelling gehouden van oude foto's en ansichtkaarten in de lagere school, toen nog de Mariaschool geheten. Eveneens wordt diverse malen de bekende film van Heijen uit 1960 vertoond, destijds gemaakt in opdracht van Fanfare EMM. De publieke belangstelling is groot. Wederom wordt er een dorpsreünie georganiseerd, een evenaring van het succes van dit gebeuren 5 jaar eerder. Het 75-jarig jubileumfeest wordt op maandagavond besloten met een optreden van de Frank Boeyengroep in samenwerking met discotheek Vampire. Hierbij komt de jeugd duidelijk aan haar trekken. Deze groep is dan net in opkomst.

De periode 1988 - 1993
In 1988 viert de fanfare haar 80-jarig bestaan. De feesttent verrijst deze keer aan de Heesweg. Deze wordt als het ware "geplakt" aan Café Zaal Schuttershof, ons clublokaal. De tent wordt zeer sfeervol ingericht met behulp van Guus Burgers en "buurman" Jac. Theelen die de prachtige versieringen aan de wand en het plafond voor hun rekening nemen. Drie jubilarissen zijn er te bewieroken: Piet Vinck, Harrie Lamers en Jan Brons zijn allen 40 jaar lid van de Fanfare.

"Fanfare EMM breekt met tradities"
....zo kopt de Maas- en Niersbode in de editie van 1 juni 1988. "Fanatiek, ambitieus, gedisciplineerd en creatief: Het past allemaal bij het hele gezelschap muzikanten dat samen fanfare en drumband EMM vormt." Reeds vele jaren is de fanfare bezig een repertoire op te bouwen waarin naast de traditionele fanfaremuziek ook veel aandacht wordt gegeven aan het populaire en moderne genre. Niet alleen muziek maken voor de geoefende luisteraar, maar voor een breed publiek. Deze moderne muziek is zeker niet makkelijker te spelen dan de traditionele werken. Volgens Louis v.d. Waarsenburg zijn we in het verleden van ons publiek afgedwaald en het publiek van ons. Door een nieuwe richting in te slaan van de moderne muziek, muziek met een hoge amusementswaarde hopen wij de weg naar het publiek terug te vinden. Het jubileumconcert op 3 juni 1988 staat dan ook te boek als een absoluut hoogtepunt in deze jaren.

"EMM speelt de sterren van de hemel"
....en "Jubileumconcert heel bijzonder en stijlvol" aldus de Maas- en Niersbode van 8 juni 1988. Biedt het programma voor de pauze min of meer traditionele fanfare muziek: Na de pauze betreedt echter een flitsend gezelschap het podium. Nog steeds fanfare EMM, maar nu getooid met rode vlinderstrikjes en witte hemden. De dirigent Louis v.d. Waarsenburg heel stijlvol in witte smoking. Het feest kan nen. Het publiek in de bomvolle tent valt van de ene verbazing in de andere: Een Frans-klinkende ballade, compleet met accordeon, een lichtshow en een "jazzy" compositie. Verrassend voor menigeen blijkt de fanfare over enkele fantastische solisten te beschikken. Het Heijense publiek toont zich op de hoogte van de jazz-traditie door na elke solo een applaus te laten opklinken. Secties blazers gaan als geroutineerde big-band leden staan bij hun melodiepartij en het swingt de pan uit. Send in the clowns, gezongen door Pierre Hendriks, waarbij inderdaad twee clowns de tent binnenschuifelen, dan non-stop door naar de Russische steppen, waarbij het publiek het Taiga-wijsje onmiddellijk oppikt en luidkeels meezingt, een Tiroler intermezzo en tot slot een schitterende Latijns-Amerikaanse selectie, compleet met sombrero's: Het publiek breekt de tent zowat af, een staande ovatie en minutenlang applaus maken deze avond niet alleen voor het publiek, maar ook voor de muzikanten tot een onvergetelijke gebeurtenis.

Galaconcerten
Zo gaan we de jaren 90 in. Met name de eerste jaren komen de galaconcerten die we verzorgen tijdens de Volksdansfeesten in onze herinnering terug. Pierre Hendriks als Elvis Presley en met Gerwil Kusters als The Blues Brothers, met als absoluut hoogtepunt het concert van 1993. Dit jaar komt de dirigent op het geweldige idee een deel van de songs uit de film Grease in te laten studeren door de muzikanten en deze te laten zingen door een aantal leden, te weten Pierre Hendriks, Gerwil Kusters, Martien Kremers, Linda Klein, Silvia Voss en Annelies Hendriks (zie foto's). De zangers en zangeressen worden de tent binnengebracht achterop een zestal ronkende motoren, glimmend opgepoetst. Enorme benzinewalmen verspreiden zich door de tent, maar het effect is grandioos. De perfecte jaren zestig ambiance! De aanwezige Heijenaren en de volksdansgroepen weten het bijzonder te waarderen.

Het 85-jarig bestaan in het teken van een afscheid
In 1993 wordt tijdens het jubileumconcert in Zaal Schuttershof ter ere van het 85-jarig bestaan van de fanfare afscheid genomen van Louis v.d. Waarsenburg. Helaas heeft hij door het verschuiven van de repetitieavond het besluit moeten nemen zijn club te moeten verlaten. Een moeilijke stap vooral omdat uitgerekend in dit jaar de fanfare 85 jaar bestaat en ook de drumband al 35 jaar stevig aan de weg timmert. Louis is een muzikale duizendpoot die behalve dat hij zeer goed met de trompet overweg kan ook een zeer gedreven dirigent is met een uitgesproken talent voor componeren en arrangeren, hetgeen valt op te maken uit de grote hoeveelheid muziekstukken en arrangementen die hij in de loop van de jaren over de fanfare heeft uitgestort. In het  schrijft hij ze met de hand, later komen er professionele computerprogramma's aan te pas.

Dirigentwisselingen
In 1993 neemt Roel Perree, muziekleraar uit Venlo, het dirigeerstokje over. Hij zal 4 jaar lang zijn beste krachten aan de fanfare geven. Zo gaat hij met de fanfare op concours in Venlo, voor hem het "hol van de leeuw" en weet daar een 1e prijs in de wacht te slepen.

Na 4 jaar blijken fanfare en Roel toch niet geheel op dezelfde lijn wat de muzikale verwachtingen en prestaties betreft en daarom wordt besloten in 1997 de samenwerking met hem te beëindigen. In goede sfeer overigens. Een paar maanden lang neemt "tussenpaus" Jan Bosveld uit Cuijk de dirigeerstok ter hand. En dan wrijft de fanfare zich de ogen uit. Een heel ander type dirigent, die de discipline strak aanhoudt. Ai, dat is even wennen! Maar die ook de prestaties drastisch verbetert, hetgeen te beluisteren valt in een uitwisselingconcert met de Afferdense fanfare Helpt Elkander op 20 april 1997.

Inmiddels blijkt dat Louis v.d. Waarsenburg op de maandagavond wel in staat is repetities te geven en met ruime meerderheid van stemmen wordt hij weer aangesteld als dirigent. Meteen moet hij weer aan de bak want er is in 1997 een volksdansfestival waarbij de fanfare op de dinsdag voor de volksdansgroepen en de Heijense bevolking een galaconcert verzorgt. Het is allemaal weer als vanouds. Een spetterend concert waar men in Heijen nog lang over na praat. Inmiddels hebben we in 1996 onze splinternieuwe gemeenschapsaccommodatie d'n Toomp betrokken.

Als eerste Fanfare op internet
In 1994 stopt Thei Brons als voorzitter en wordt gekozen als beschermheer van de fanfare. Zijn zoon Paul Brons heeft sindsdien de voorzittershamer in handen. Met een jong enthousiast bestuur wordt gewerkt aan een frisse eigentijdse uitstraling naar buiten. Willem Peeters van P.G. Communicatie schenkt de fanfare een nieuw logo dat groots op de basdoeken en grote trom prijkt. Metaal Industrie Bergen biedt zich aan als hoofdsponsor en geeft de fanfare wat extra financiële armslag. De jeugdige leerlingen worden sneller bij alle activiteiten betrokken en lopen met de muzikale wandelingen trots mee met een fraaie EMM vlag. Bedoeld als geintje maar ook als publiciteitsstunt presenteert Fanfare EMM zich september 1995 als eerste Nederlandse FanfareHarmonie met een uitgebreide web-site op internet:
http:web.inter.nl.netusersPAULPT.BRONS
Plotseling wordt het internet avontuur serieus als in 1996 een Amerikaanse impressario de fanfare polst voor een optreden in Nagasaki, Japan. De nodige correspondentie via internet volgt. Om de fanfare verder te promoten is onder meer een fotosessie en een videoclip gewenst. Een deel van de foto's en de videoclip is opgenomen op deze CD-ROM. Tot het laatst blijft EMM overigens in de strijd. Uiteindelijk valt de keus op de Marinierskapel. Om van dat beroepsorkest te verliezen blijft natuurlijk jammer maar wel eervol. Het levert in ieder geval veel publiciteit op.

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit
Dan breekt het jubileumjaar 1998 aan. Een oude wens, het maken van een muziek CD gaat in vervulling. Maar dat niet alleen. Het idee wordt geboren op deze CD niet alleen muziek maar ook de geschiedenis van EMM, het dorp Heijen en het Heijense verenigings- en bedrijfsleven vast te leggen. Het wordt dan behalve een muziek CD ook een CD ROM die met behulp van een computer kan worden bekeken. Een lumineus idee van onze huidige voorzitter Paul Brons. Hij krijgt een heel team enthousiast om deze omvangrijke klus in minder dan een jaar tijd tot stand te brengen.

Nu de uitvoering nog. Een paar enthousiastelingen nen de lijnen uit te zetten, onderhandelen met leveranciers en regelen nog vele andere zaken. Er worden contacten gelegd met het bedrijfsleven want het lumineuze idee blijkt nogal prijzig te zijn. En het lukt. Voordat het hele circus t te draaien heeft een aantal hoofdsponsors zodanige financiële toezeggingen gedaan dat we het aandurven het project te starten. De grote ploeg gaat aan het werk. Aan de Heijense verenigingen wordt gevraagd foto- en tekstmateriaal in te leveren. De geschiedenis van Heijen in deze eeuw krijgt gestalte door de vele, vele ansichtkaarten uit de collectie van Jac. van Dijck, de fotoalbums van wijlen Wim Verhoeven, die pijnlijk nauwgezet de geschiedenis van Heijen in foto's heeft vastgelegd. Ook is er een album met foto's van Heijen tijdens de 2e Wereldoorlog van G. Franken en H. van Arensbergen en een fotoverslag van de actie Loat Heijen Heijen blieve. Basisschool de Heggerank zegt alle medewerking toe en plundert daartoe de klassenfotoalbums en uit de collectie Wim Verhoeven komen de schoolfoto's van voor de 2e Wereldoorlog. De film Heijen 1960 wordt van zolder gehaald en bij een gespecialiseerd bedrijf door toepassing van een speciaal procédé veiliggesteld voor de toekomst. Een zestal fragmentenvan deze film over Heijen en over Fanfare EMM is ook op de CD ROM geplaatst. Het heden van Heijen is niet vergeten en ook hiervan is in het voorjaar 1998 op grote schaal foto's gemaakt door vakfotograaf Wijnhoven uit Milsbeek. En natuurlijk zijn er de foto's die de geschiedenis van EMM tonen. Een groot aantal foto's, veelal door de leden zelf uit eigen collectie ter beschikking gesteld om te scannen, geeft een totaal portret van 90 jaar Fanfare EMM.

Het maken van de muziek CD en de CD ROM krijgt een apart plaatsje in de toch al roemrijke geschiedenis van EMM. Wij denken dat de muziek-CD een afspiegeling is van het huidige muzikale niveau van de vereniging en de CD ROM een afspiegeling van Heijen in de afgelopen eeuw en zoals het er in 1998 uitziet. "Een uniek dorp in beeld en muziek", zoals op de omslag te lezen is.

Tenslotte
Zoals uit het hele verhaal al blijkt is het fanfare orkest EMM een ontzettend gezellige, gemotiveerde groep blaasmuzikanten met een roemrijk verleden, goede tradities en vele plannen voor de toekomst. Behalve het plezier in het muziek maken hebben we zeker ook nog een sociale functie in het dorp. Als er feest is in het dorp, dan is de fanfare erbij. We brengen jaarlijks serenades aan de 1e communicantjes, de gildekoning en aan gouden echtparen. We maken muzikale rondwandelingen door het dorp op Carnavalsmaandag, Koninginnedag en bij het  van de kermis. Ook als het bedrijfsleven iets te vieren heeft komen we en geven we blijk van de betrokkenheid van de Heijense gemeenschap, kortom EMM is paraat bij alle dorpsevenementen.

Behalve het fanfare-orkest en de slagwerkgroep bestaat er ook nog een Jeugdorkest onder leiding van Harco v.d. Ven, waarin leerlingen alvast leren samen muziek te maken en een Club van 40; leden van de vereniging die al meer dan 40 jaar lid zijn. Ook de Hofkapel is een groep enthousiaste fanfareleden die jaarlijks hun muzikale bijdrage leveren aan het Carnavalsgebeuren in Heijen. Ook de geschiedenissen van de slagwerkgroep en het Jeugdorkest zijn op deze CD ROM terug te vinden.

Enthousiast geworden?
Mocht je na het lezen van dit verhaal en het bekijken van de aansprekende foto's enthousiast geworden zijn: Wij kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Ook als je al wat ouder bent, geeft niets. Er is een gedegen opleiding bij de Muziekschool Gennep voor alle blaasinstrumenten. Na het behalen van muziekdiploma A kun je al meespelen. Elk jaar organiseren we een voorspeelavond voor de ouders en aanhang, waarbij de leerlingen kunnen laten horen hoe ver ze reeds gevorderd zijn. Belangstellenden kunnen gerust binnenlopen bij een van onze repetities op de maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Ook bezoeken we elk jaar de basisschool met een aantal leden die dan een stukje voorspelen en mogen kinderen de instrumenten uitproberen tijdens de jaarlijkse open dag in d'n Toomp. Zo hopen we op voldoende aanwas om ook in de toekomst optimaal te kunnen presteren en nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan..., want zoals we aan het  van dit verhaal al opmerkten:

Er is niets mooiers dan samen muziek te maken!

Marjo Boekhorst
juli 1998

Dirigent Louis van de Waarsenburg (dirigent 1981-1992; 1996-heden). (1998)

waarsmOnder Louis van de Waarsenburg heeft Fanfare EMM regionale bekendheid gekregen met een geheel eigen entertainment-stijl. Traditionele fanfaremuziek werd afgewisseld met populaire werken, vaak door dirigent Louis van de Waarsenburg zelf gearrangeerd.
De eigentijdse muziek met speciale show-effecten zorgen voor spectaculaire optredens.
Klik op de foto voor een grotere foto)

Casper Traa, dirigent 1995-heden (1998)

traamCasper is in 1995 Ger Peters opgevolgd als instructeur. Onder zijn bekwame handen groeide de slagwerkgroep
nog verder uit. In 1997 kwam de omzetting voor het slagwerkorkest van AA-werk naar AB-werk.
De slagwerkgroep heeft tot ver buiten de regio erkenning gekregen voor hun fantastische muzikale prestaties.
(Klik op de foto voor een grotere foto)

Slagwerkgroep EMM (1998)

Muzikale bezetting slagwerkgroep EMM (1998)  
Instructeur: Casper Traa  
Snaartrom  
Eric van Dijck  Dorina Stoffele  Marc Takken  
Ruud Willems        
Paradetrom (fieldtrom)  
Johnny Derks  Twan Fransen  Chris Kerkhoff  
Antoinette Kerkhoff-v.d. Loo  Kaspar Koch  Jacqueline Manders-Jaspers  
Cor Pluk  Mark Pluk  Dorita Sanders-v.d. Loo  
Dieptrom  
Wiely Janssen  Eric Peters     
Pauken  
Ger Peters        
Overslagtrom  
Martien Derks        
Vibra-slep  
Jarno Brouwers  Ramon Pluk     
Beatring-cabassa  
Bart v.d. Corput        
Claves  
Jory Willems      

Optredens Fanfare EMM (1997 en 1998)

1997  

Januari  
11 januari  Opening Peuterspeelzaal "De Zonnepitjes"  
Februari  
dec./febr.  Opluisteren Carnavalsactiviteiten door de Hofkapel  
10 februari  Carnavalsoptocht  
21-23 februari  Uitwisselingsweekend met jeugdleden Zeilberg, te Zeilberg  
Maart  
8 maart  Slagwerk Concertavond  
23 maart  Optocht Palmzondag  
23 maart  Drumband Festival Oeffelt  
24 maart  Voorspeelavond leerlingen  
April  
5 april  Serenade aan "Die Original Maastaler"
n.a.l.v. hun 25-jarig jubileum  
20 april  Concert met Fanfare Helpt Elkander Afferden  
17 april  Sarcramentsprocessie  
27 april  Serenade aan de Communikantjes  
30 april  Serenade aan Corry Deenen
n.a.l.v. haar afscheid van café Heijen-Zuid  
30 april  Optocht Koninginnedag  
Mei  
4 mei  Dodenherdenking Gennep  
18 mei  Opluisteren H. Mis met Pinksteren  
22 mei  Officiële opening van de gerenoveerde basisschool "De Heggerank"  
31 mei  Inhalen Gildekoning  
Juni  
3 juni  Serenade aan het gouden bruidspaar Wiel and Riek Welbers  
28 juni  Serenade aan Mr. E. Berger
n.a.l.v. zijn afscheid als burgemeester van Gennep  
Juli  
1 juli  Noord-Limburgse Cultuurdagen
Welkomstceremonie met volksliederen en Gala-Concert  
5 juli  Noord-Limburgse Cultuurdagen
Officiële ontvangst op het Stadhuis van Gennep  
6 juli  Noord-Limburgse Cultuurdagen
Optocht  
12/13 juli  Joris Feest, Feestweekend van Slagwerkgroep EMM  
Augustus  
September  
1 september  Serenade aan Mw. E.M.M.A. van Loo
n.a.l.v. haar installatie als burgemeester van Gennep  
6 september  Rondwandeling Heijense kermis  
Oktober  
4 oktober  Drumband Festival Afferden (L)  
11 oktober  Radio uitzendig KRO, viering H. Mis Heijen (Jeugdorkest)  
26 oktober  Open dag "D'n Toomp"  
November  
1 november  Drumband Festival Millingen  
8 november  St. Caecilia Feest, jaarlijkse feestavond EMM  
23 november  Inhalen van Sinterklaas  
December  
14 december  Drumband Festival Lottum  
26 december  Opluisteren H. Mis op 2e kerstdag (Jeugdorkest EMM)  

1998  
Januari  
Februari  
14 februari  Concert met Fanfare Vlierden  
dec./febr.  Opluisteren Carnavalsactiviteiten door de Hofkapel  
23 februari  Carnavalsoptocht  
Maart  
30 maart  Voorspeelavond leerlingen  
29 maart  Dropping  
April  
5 april  Optocht Palmzondag  
5 april  Serenade aan Gem. Zangvereniging "De Maasklanken"
n.a.l.v. hun 40-jarig jubileum  
18 april  Laatste groet aan oud-voorzitter Th. Kerkhoff  
26 april  Sacramentsprocessie  
26 april  Serenade Communikantjes  
28 april  Serenade gouden bruidspaar Hendriks  
30 april  Optocht Koninginnedag  
30 april  Serenade beschermheer Th. Brons i.v.m. Koninklijke onderscheiding  
Mei  
4 mei  Dodenherdenking Gennep  
17 mei  Serenade V.V. Heijen i.v.m. kampioenstitel  
30 mei  Inhalen Gildekoning  
31 mei  Opluisteren H. Mis met Pinksteren  
Juni  
13 juni  Concert Slagwerkgroep te Wemb (D)  
19-20 juni  Jeugdweekend Swolgen  
28 juni  Concert met Fanfare St. Barbara Brunssum, te Brunssum  
Juli  
19 juli  90-Jarig Jubileum Fanfare EMM
Picknick Concert  
4/5 juli  Joris Feest, Feestweekend van Slagwerkgroep EMM  
Augustus  
September  
6 september  Rondwandeling Heijense kemis  
26 september  Serenade Transportbedrijf Vullings i.v.m. jubileum  
Oktober  
Oktober  Open dag "D'n Toomp"  
2/3 Oktober  90-Jarig Jubileum Fanfare EMM
Presentatie Multimedia CD  
23/24 Oktober  90-Jarig Jubileum Fanfare EMM
Jubileum Concert  
25 Oktober  90-Jarig Jubileum Fanfare EMM
Opluisteren H. Mis  
25 Oktober  90-Jarig Jubileum Fanfare EMM
Jubileum Receptie  
November  
15? november  Open dag "D'n Toomp"  
22? november  Inhalen van Sinterklaas  
December  
26 december  Opluisteren H. Mis op 2e kerstdag (Jeugdorkest EMM)

EMM in marsformatie (1998)

Muzikale bezetting EMM in marsformatie (1998)  
Tamboer-maître: Pierre Hendriks  
Drumband 

Snaartrom  
Eric van Dijck  Ger Peters  Dorina Stoffele  
Marc Takken  Ruud Willems     
Paradetrom  
Johnny Derks  Twan Fransen  Chris Kerkhoff  
Antoinette Kerkhoff-v.d. Loo  Kaspar Koch  Jacqueline Manders-Jaspers  
Cor Pluk  Mark Pluk  Dorita Sanders-v.d. Loo  
Dieptrom  
Wiel Janssen  Eric Peters     
Bekkens  
Mathijs Coenen        
Overslagtrom  
Martien Derks        
Vlaggendragers  
Vaandeldrager  
Jan Jacobs        
Vlaggendragers (leerlingen)  
Fiona Aengenend  Jarno Brouwers  Bart v.d. Corput  
Marieke Elbers  Eefke v.d. Heuy  Maike Kerkhoff  
Roy Kerkhoff  Tim Kerkhoff  Ramon Pluk  
Jory Willems   
   
Kopersectie  
Bugel  
Daisy Brouwers  Frank Cillessen  Petra Derks  
Tom Gisbers  Gerald Jaspers  Henk Kerkhoff  
Maartje Kerkhoff  Jan Lamers  Peter Linssen  
Gerbrand Martens  Suzanne Martens  Jos Peeters  
Bart Poels  Harm Schoofs  Marcel Sluiters  
Gerda Vrolijks        
Trompet  
Paul Brons  Elly Deenen-Weijers  Jos Hendriks  
Dorita Sanders-v.d. Loo  Gert Stoffele  Silvia Voss  
Sopraan Saxofoon  
Harry Brons  Harrie Lamers     
Alt Saxofoon  
Marjo Boekhorst  Simone Brons  Annelies Hendriks  
Marita Kremers-Theunissen        
Tenor Saxofoon  
Martien Kremers        
Hoorn  
Wim Deenen  Sjannie Janssen  Kristel Klein  
Trombone  
Bart Janssen  Wim Kusters  Hans Voss  
Tuba  
Theo Driessen  Jan van Erp  Gerrie Koenen  
Harrie Ronnes  Piet Vinck     
Concert trom  
Theo Lamers        
Grote trom  
Piet Arts        
Sousafoons  
Roger Guelen  Frans Stoffele  Wim Verhofstadt

Jeugdorkest EMM (1998)

Muzikale Jeugdorkest EMM (1998)  
Dirigent: Harco van de Ven  
Bugels  
Tom Gisbers  Daisy Brouwers  Marieke Elbers  
Susanne Martens  Maartje Kerkhoff     
Trompet  
Jos Hendriks  Gerald Jaspers  Roy Kerkhoff  
Eefke v.d. Heuy        
Alt-saxofoon  
Simone Brons  Fiona Aengenend     
Klarinet  
Katharina Peeters  Sil Liebrand     
Dwarsfluit  
Emmi Broenen        
Trombone  
Bart Janssen  Leon v.d. Ven (gast)     
Bas  
Roger Guelen        
Drums  
Pierre Hendriks      

Geschiedenis slagwerkgroep EMM tot 1998

In 40 jaar van tamboerkorps via drumband naar slagwerkgroep EMM
Zo zou je in één regel de muzikale ontwikkeling van de slagwerkgroep van fanfare EMM kunnen samenvatten. Maar er is natuurlijk wel heel wat water door de Maas gestroomd voor we zover waren. Hieronder willen wij een beeld schetsen hoe deze ontwikkeling tot stand is gekomen.

Het prille begin
Al voor de tweede wereldoorlog bestaat de fanfare Eendracht Maakt Macht niet alleen uit blazers. Er lopen nog enkele leden voorop. Wiel Welbers met de kleine trom en later ook G. Gisbers (Gies den Bekker) als tamboer-maître, ook al was die benaming toen misschien nog niet uitgevonden. Die ene kleine trom heeft de fanfare hard nodig, want om tijdens een optocht continu muziek te maken is niet mogelijk.

Rond 1950 ontstaat er in de voorste gelederen van de fanfare een nieuw fenomeen. Vijftien jaar lang heeft Wiel zich alleen van zijn taak gekweten om tussen de marsen van de fanfare door een mars te trommelen, zodat de blazers even op adem kunnen komen, maar nu krijgt hij versterking! Thei Seuren, Huub Martens en Frans Stoffele roeren gezamenlijk de trom. Het eerste tamboerkorps!? In 1955 komen er nog enkele leerlingen bij: Jan Tunnissen en Theo Lamers. Eerst gaan zij op les bij de plaatselijke politieagent Vaessen. Later togen zij met nog enkele andere enthousiastelingen naar Gennep, voor een gedegen opleiding bij Wim Jaspers. Deze laatstgenoemde was, mogen we wel stellen, een echte trommelfanaat. Hij zag de kwaliteiten van de jeugdige Theo Lamers en zei letterlijk tegen hem: "Theo, geef jij maar les in Heijen, dat kun jij best."  

Thei Lamers, instructeur 1958-1984
En inderdaad, in 1958 loopt er een tamboerkorps van ongeveer 8 tamboers bij EMM voorop en vanaf dat jaar is er dus sprake van een echt tamboerkorps. O.a. Martien Derks, die dit jaar 40 jaar lid is van de Limburgse Bond Tamboerkorpsen, is hierbij al van de partij. Aan het hoofd loopt tamboer-maître Theo Lamers zelf. Daarvoor hadden Wiel Welbers en Thei Seuren deze functie bekleed.

Emancipatie
Om het korps nog meer te kunnen uitbreiden en uiteraard ook in het kader van de emancipatie wordt in 1964 het besluit genomen dat er naast mannelijke- ook vrouwelijke leden kunnen toetreden tot het tamboerkorps. De repetities worden nu natuurlijk nog gezelliger! In 1965 vindt er een korte wisseling van de wacht plaats. Piet Vinck, die tijdens de diensttijd van Theo Lamers al diens taak had overgenomen, wordt instructeur van de oudere leden. Henk Koenen wordt tamboer-maître, later ook Jo van Dijck.

Concoursen
Zoals een zichzelf respecterend muziekgezelschap betaamt, begint ook het tamboerkorps zich te interesseren voor concoursen. Onder leiding van Theo Lamers als instructeur en tamboer-maître neemt zij in die jaren deel aan een reeks van 7 concoursen. Een lijst hiervan treft u elders op deze CD/ROM aan. Eén van de hoogtepunten is toch wel de promotie naar de 2e divisie (Venlo, 1969).  

Wisselingen
In 1972 draagt Theo Lamers één van zijn dubbelfuncties, nl. het tamboer-maître schap over aan Pierre Hendriks en in 1983 besluit Theo Lamers, na 25 jaar vrijwel zonder onderbreking leiding te hebben gegeven aan het tamboerkorps, een punt te zetten achter het instructeursschap. Hij is nu nog steeds actief bezig bij de slagwerkgroep van het fanfare-orkest. De opleiding wordt enkele jaren door Els Koenen-Reintjes en Hans Brons gezamenlijk verzorgd. En dan begint het tijdperk Ger Peters....

Ger Peters, instructeur 1985-1994
In maart 1985 worden door het bestuur kandidaten ontvangen voor de functie van instructeur. En met kop en schouders steekt daar Ger Peters bovenuit. Deze nog zeer jonge instructeur (19 jaar) had met andere korpsen al grote successen geboekt. Van meet af aan wordt hij de stuwende kracht bij de leden. Het tamboerkorps groeit uit naar een zelfbewuste drumband met een dynamische uitstraling. Tien jaar lang zal hij kans zien de leden te inspireren en op te zwepen naar geweldige prestaties. Hij dirigeert niet alleen met zijn armen, zijn hele lijf doet mee. Dat wekt altijd verbazing bij de toeschouwers. Het woord tamboerkorps dekt allang niet meer de lading en de benaming drumband is nu veel beter op zijn plaats.  

Europese Kampioenschappen
Mede dankzij Ger's kwaliteiten en persoonlijkheid slaagt de drumband erin om zowel in 1988 als in 1990 Europees kampioen te worden in Lier (België). Een hoogtepunt in de geschiedenis van de drumband, waar nog lang over nagepraat wordt. Vooral het Europees Kampioenschap van 1988 was een ongelofelijke gebeurtenis. Na afloop van de wedstrijd staan alle drumbands naast elkaar opgesteld op het voetbalveld. In de klasse waarin EMM uitkomt zijn 8 deelnemende korpsen uit vele Europese landen. Men begint met het noemen van de laatste plaats. Gelukkig, wij zijn géén laatste! Dan wordt de zevende plaats genoemd, de zesde de vijfde en men begint elkaar al verbaasd aan te kijken! Hè? Zou dit waarheid worden, vallen we echt in de prijzen? De vierde plaats, geen EMM, derde plaats nog niet en bij het noemen van de tweede plaats weten we het zeker: we zijn Europees Kampioen! De taferelen die zich hierna afspelen zijn met geen pen te beschrijven. Iedereen valt over elkaar heen, Ger wordt op de schouders gehesen, tranen met tuiten worden er gehuild. Dol- en dolgelukkig zijn we. Ook de ontvangst in Heijen is grandioos. De fanfare staat klaar om een serenade te brengen en Thei Brons, de voorzitter, is zo trots als een pauw op 'zijn' drumband. Dit jaar wordt ook het Nederlands Voetbalelftal Europees Kampioen, nou, wij weten hoe dat voelt! In 1990 doen wij het nog eens dunnetjes over en halen we ook weer de Europese beker naar Heijen. Maar het is toch niet zo mooi als de eerste keer. De tamboer-maîtres tijdens deze successenreeks zijn dan Wiely Janssen (1988) en Paulo Flintrop (1990-1992).  

Nog meer concoursen
In 1988 gaat de drumband weer op concours en men promoveert vlot naar de eerste divisie sectie A-a. Dit houdt tevens in dat de drumband in november dat jaar mee mag doen aan de Limburgse Kampioenschappen. Helaas haalt St.Caecilia uit Schimmert de Kampioenswimpel voor onze neus weg. In 1992 neemt de drumband deel aan het Jordaanfestival in Amsterdam. Eén korps weet dat weekend Heijen met een half punt verschil voor te blijven. In 1993 wordt opnieuw gestreden in de Jordaan om met hoogste aantal punten. Dit maal met als tamboer-maître Pierre Hendriks. Dat weekend doen er 22 korpsen mee aan het festival en jawel! De wisselbeker (met behoorlijk grote oren) gaat voor een jaar mee naar Heijen. In 1994 wordt dit kunstje nog eens herhaald.

Afscheid Ger Peters
Eind 1994 geeft Ger Peters, na tien jaar intensief instructeurschap, te kennen te willen stoppen. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden in een baan bij Janssen Pers en die neemt zoveel tijd in beslag dat hij niet meer optimaal kan presteren als instructeur. Bovendien heeft hij met EMM en de andere korpsen waar hij voor staat al zo ongeveer alles gewonnen wat er te winnen valt, zodat hij met volle overtuiging deze keuze heeft gemaakt. Op 4 februari 1995 wordt een heus afscheidsconcert gegeven met en voor Ger Peters (zie foto's) Inmiddels is Ger lid geworden van de drumband en bespeelt hij met verve de pauken.  

Casper Traa, instructeur 1995-heden
Het bestuur moet dus weer op zoek naar een geschikte opvolger voor Ger en dat valt niet mee. Uiteindelijk valt de keuze, in overleg met de drumbandleden, op Casper Traa, 20 jaar oud. Hij geeft zijn eerste repetitie op 23 februari 1995. Ook hij blijkt de enorme gedrevenheid te hebben die Ger altijd tentoonspreidde want hij gaat voortvarend aan de slag.
In 1996 staan er twee festivals op het programma. Op 9 juni het Internationaal Muziek - en Majoretten Festival in Roermond. Dit wordt gewaardeerd met een eerste prijs plus het hoogste aantal punten voor het defilé. Op 22 juni doet de drumband mee aan het drumband- en showband festival in Tiel. Nu prijken ook de Betuwe Trofee en een tinnen flipje in de toch al uitpuilende prijzenkast van de drumband.
Ook gaat men dit jaar op concours namelijk in Venray op 29 september 1996 en u raadt het al: hier weer een royale eerste prijs in de 1e divisie sectie A-a. Helaas net geen promotie naar de hoogste regionen in de drumband-wereld, nl. de eredivisie.

Iets nieuws
Zoals ook in 1958, begint zich in 1997 iets nieuws te ontwikkelen. Er zijn nu zoveel mooie en klankvolle effectinstrumenten "ontdekt" en men wil daar graag verder mee experimenteren. Zoals daar zijn: vibra-sleps, cabassa, (ride)-cymbals, Chine-cymbal, crash-cymbal, gong, beatring, bongo's, quads, temple-blocks, timpani, cowbell, claves, tam-tam, en nog veel meer fraais. Kortom de drumband wordt een "slagwerkgroep" een moderne benaming die nu veel beter past bij het instrumentarium en het repertoire. Mede door de financiële ondersteuning van het dorp Heijen en het bedrijfsleven kunnen nieuwe pauken en diverse van deze effectinstrumenten worden aangeschaft. De marsen die op straat moeten worden gespeeld worden natuurlijk wel in ere gehouden. Om deze instrumenten te mogen bespelen tijdens concoursen zal men in een andere sectie moeten uitkomen, namelijk A-b.  

Slagwerkconcert in d'n Toomp
Op 8 maart 1997 beleven we met z'n allen nog een prachtige avond met een slagwerk concert in d'n Toomp. Hiervoor wordt een aantal top-slagwerkgroepen uitgenodigd en zij kwamen graag naar Heijen. De groepen zijn afkomstig uit Gendt, Genderen en Millingen a/d Rijn. Het is een zeer sfeervolle avond geworden waarop door alle deelnemers vol overgave is gespeeld. Het massaal toegestroomde publiek luistert geboeid naar het gebodene. Men staat versteld van de mogelijkheden en variaties in klank! De EMM slagwerkgroep hoopt hiervan een goede traditie te maken.

Overige activiteiten
Om de toch al prima sfeer te bevorderen wordt er ook wel eens deelgenomen aan minder klankvolle activiteiten, hoewel... Beroemd (of berucht, zo u wilt) zijn de jaarlijks wederkerende "Jorisfeesten". Kwam men in het begin slechts één avond gezellig bij mekaar, nu is dit feest al uitgegroeid tot een heel weekend. De naam heeft dit feest te danken aan de ezel van Antoinette Kerkhoff, die al sinds jaar en dag Joris heet. Antoinette en Henk, achteraf wonend op de Smele (en dat is maar goed ook) zijn zo gastvrij dat ze elk jaar hun tuin ter beschikking stellen en dan wordt er naar hartelust gebarbecued, gedronken en "gezwetst". Bij slecht weer wordt de schuur van de vader van Antoinette (Nol v.d. Loo) ingericht als feestzaal. Joris staat in de aangrenzende wei en kijkt het gedoe meewarig aan. Als beloning wordt dan om middernacht "lang zal hij leven" voor hem "gezongen" en krijgt hij een pakje shag cadeau, waarvan hij de inhoud lekker opsnoept. Ook doen de drumbandleden mee met de zeskamp, waar nooit wat gewonnen wordt (behalve aan de tap!) en met de jaarlijkse familie/bedrijven/verenigingsdag georganiseerd door het Gilde St. Dionysius. In 1997 wordt Casper Traa kampioen bij het schieten. Een eer die ook al eens te beurt is gevallen aan Mathijs Coenen en aan het team bestaande uit Jan de Valk, Cor Pluk, Mathijs Coenen en Chris Kerkhoff.  

Tenslotte
Zoals uit het hele verhaal al blijkt is de slagwerkgroep een ontzettend gezellige, gemotiveerde groep slagwerkers met een roemrijk verleden, goede tradities en vele plannen voor de toekomst. Mocht je na het lezen van dit verhaal en het bekijken van de aansprekende foto's enthousiast geworden zijn: wij kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Ook als je al wat ouder bent, geeft niets, we zorgen voor een gedegen opleiding, die extern wordt getoetst. Belangstellenden kunnen gerust binnenlopen bij een van onze repetities op de donderdagavond. Ook bezoeken we elk jaar de basisschool en mogen kinderen de instrumenten uitproberen tijdens de jaarlijkse open dag in d'n Toomp. Zo hopen we op voldoende aanwas om ook in de toekomst optimaal te kunnen presteren en nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan.

Marjo Boekhorst
juni 1998

Geschiedenis Jeugdorkest EMM tot 1998

De eerste noten
De eerste keer dat er in principe sprake was van een jeugdorkest, toen nog jeugdkapel, was in de jaren '60. Gert Stoffele nam het initiatief de jeugd bijeen te brengen in een kapel om zo met de Aprilavonden een muzikale bijdrage te leveren. Uit de fotoarchieven blijkt dat in 1965 de jeugdkapel echter ook actief was met Carnaval. In die jaren werden overigens ook in vrijwel alle dorpen blaaskapellen opgericht die in den lande concoursen en festivals bezochten, maar die vooral bij feestelijke gelegenheden met hun muziek garant stonden voor een gezellige avond of middag.

Vaste Jeugdkapel

Rond 1967 kwamen jeugdleden van de fanfare bij Wim Linssen met de vraag of er voor de jongere leden van de fanfare niet een aparte jeugdkapel kon worden opgericht, zodat de jeugd ook eens wat anders konden spelen dan marsen en ouvertures. Wim stemde toe en de geboorte van de vaste Jeugdkapel was een feit. Als dirigent van E.M.M. was Wim van mening dat de jeugd meer betrokken diende te worden en het gezamenlijk musiceren in een orkest kon daartoe een krachtige impuls geven. Zoals het nu, in 1998, heel gewoon is dat vrijwel elke muziekvereniging nog een jeugdorkest heeft waar jeugdleden al een soort vooropleiding krijgen voor de grote vereniging, zo had E.M.M. eigenlijk als eerste en enige fanfare toen al een eigen Jeugkapel, een jeugdorkest. Wim was hier de leider en motor van.

Eerste optreden
Het eerste optreden van deze Jeugdkapel was, zoals boven al werd vermeld, tijdens de "Aprilavonden" in zaal Hermsen: een prima gelegenheid voor de jeugdige muzikanten om zich muzikaal te profileren. Ook de Jeugdkapel die door Wim werd geformeerd bleek heel succesvol, want ze werd gevraagd ook de volgende jaren voor de muzikale omlijsting te zorgen, zelfs tot het begeleiden van zangeressen toe!
Voor de punten of voor het plezier...
Ook werd er deelgenomen aan meer serieuze muziekwedstrijden zoals in Horst-America, Siebengewald en Nijmegen. Maar successen waren niet het belangrijkste: gezellige repetities en het samen met plezier muziek maken, dat waren de belangrijkste elementen. Ook de nummers die gespeeld werden waren meer eigentijds, iets meer afgestemd op de smaak van de muzikanten. Toch waren de klanken die aan de instrumenten werden ontlokt heel wat conventioneler dan de wilde haardossen deden vermoeden. Het aantal optredens nam toe en er was zelfs sprake van enige bekendheid van de Jeugdkapel in de regio. De optredens bleven niet beperkt tot carnaval en de Aprilavonden, maar ook op campings, de Augustinusstichting, voor de Zonnebloem, een psychiatrische inrichting in Apeldoorn, bij een gouden bruiloft in Vught en tijdens de recepties van de Prinsen strooide de Jeugdkapel enthousiast vrolijke klanken om zich heen. Tevreden publiek en af en toe een lekker pilske resulteerden in heel tevreden muzikanten.

Eeuwige jeugd??
Helaas kwam ook aan deze Jeugdkapel een einde toen puistjes verdwenen en baarden verschenen: studie en andere verplichtingen werden belangrijker. Ter gelegenheid van het 22- jarig bestaan van de Carnavalsvereniging liet de " oude" Jeugdkapel op 31 januari '82 nog één maal van zich horen. Het was ook meteen een mooie gelegenheid om er een gezellige reünie van te maken, nu met vriendinnen en echtgenotes..!!

Even stil
Na vele jaren van stilte rond de jeugd, waren er enkele pogingen om weer een soort jeugdorkest op te richten. Enkele malen werd er een gelegenheidsorkest geformeerd waarvan dirigent Louis van de Waarsenburg en Harrie Brons beurtelings de leiding op zich namen, maar toch bleek het aantal jeugdleden wat klein om een orkest op te richten wat een wat langer leven beschoren zou zijn.

Jeugdorkest nieuwe stijl
Inmiddels was er al een jeugdcomité, het JEMM, waar ook steeds vaker gesproken werd over een jeugdorkest. In augustus 1995 werd de knoop doorgehakt: er moest een nieuw jeugdorkest komen met een eigen dirigent. Het JEMM wilde de eerste tijd wel muzikanten leveren die het bezettingsaantal op een redelijk peil kon brengen, zodat er werd gestart met 12 muzikanten. Harco van de Ven uit Afferden werd bereid gevonden om het gezelschap te leiden als dirigent. Maar ook nu moest de wat oudere jeugd die vanuit het JEMM meespeelde vanwege studie al gauw afhaken. Mede door het enthousiasme van de dirigent Harco kwam er geen voortijdig einde en gelukkig was de aanwas van nieuwe jeugdleden vrij groot. Jeugdleden kunnen overigens in overleg met de dirigent tot het orkest toetreden als ze halverweg het A- diploma zijn gevorderd.

Momenteel bestaat het Jeugdorkest E.M.M. uit 15 enthousiaste leden. De meeste muzikanten zijn in de tienerleeftijd van 11 tot 17 jaar, maar twee leden zijn inmiddels de 20 gepasseerd: Roger Guelen, "oud"-voorzitter van het JEMM en bassist en Gerald Jaspers, de huidige voorzitter van het JEMM, contactpersoon naar het bestuur en eerste trompettist. De bezetting is uitgebreid met een dwarsfluit en enkele klarinetten, zodat de klankkleur meer aan een harmonie doet denken. Het repertoire bestaat uit leuke ensemblestukken, maar ook uit bewerkingen van pop-songs.

Hoewel het aantal optredens nog vrij beperkt is, heeft het orkest toch al verschillende hoogtepunten meegemaakt: diverse zeer geslaagde optredens in de kerk, tijdens de jaarlijkse voorspeelavonden van de muziekschool, een live-radio-uitzending van de KRO, tijdens de opening en open dagen van "d'n Toomp", opening van de school, een optreden tijdens het Picknick Festival, e.d.

Pierre Hendriks
juli 1998

Pierre Hendriks, tamboer-maître Fanfare EMM 1998

hendrgPierre Hendriks, tamboer-maître Fanfare EMM 1972-heden.
Al meer dan 25 jaar bepaalt Pierre Hendriks het gezicht en de uitstraling van Fanfare EMM tijdens de vele rondwandelingen en serenades.

Klik op het plaatjes voor een groter plaatje

Muzikale bezetting Fanfare Orkest EMM (1998)

Muzikale bezetting Fanfare Orkest EMM (1998)  
Dirigent: Louis van de Waarsenburg  
Bugel  
Daisy Brouwers  Frank Cillessen  Petra Derks  
Tom Gisbers  Gerald Jaspers  Henk Kerkhoff  
Maartje Kerkhoff  Jan Lamers  Peter Linssen  
Gerbrand Martens  Suzanne Martens  Jos Peeters  
Bart Poels  Harm Schoofs  Marcel Sluiters  
Gerda Vrolijks-ten Haaf        
Trompet  
Paul Brons  Elly Deenen-Weijers  Jos Hendriks  
Dorita Sanders-v.d. Loo  Gert Stoffele  Silvia Voss  
Sopraan Saxofoon / dwarsfluit  
Harry Brons       
Alt Saxofoon  
Marjo Boekhorst  Annelies Hendriks  Marita Kremers-Theunissen  
Tenor Saxofoon  
Martien Kremers        
Bariton Saxofoon  
Harrie Lamers        
Hoorn  
Wim Deenen  Sjannie Janssen  Kristel Klein  
Trombone  
Bart Janssen  Wim Kusters  Wim Verhofstadt  
Hans Voss        
Tuba  
Theo Driessen  Jan van Erp  Gerrie Koenen  
Harrie Ronnes  Piet Vinck     
Bas  
Roger Guelen  Frans Stoffele     
Keyboard  
Peter Linssen        
Guitaar  
Bart Janssen        
Zang  
Pierre Hendriks  Sylvia Voss    
Ritme  
Mathijs Coenen  Pierre Hendriks  Theo Lamers  
Gastspelers  
Harm Voss (hoorn)  Berry Joosten (drums)   

Concoursen Fanfare -orkest EMM (1998)

Jaar Plaats          Afdeling Dirigent       Resultaat  
1935 Vortum-Mullum Vierde Jan Hermsen 2e prijs (276 pnt)  
1949 Wellerlooi Derde G. Hermsen 2e prijs (287 pnt)  
1955 Didam Derde J. Linssen 1e prijs (267 pnt)  
1957 Overloon Derde G. Hermsen 1e prijs + prom. (302 pnt)  
1959 Meijel Tweede W. Linssen 2e prijs (240 pnt)  
1959 Ziewent Tweede W. Linssen 2e prijs (281 pnt)  
1960 Heeswijk Tweede W. Linssen 1e prijs (276 pnt)  
1961 Sambeek Tweede W. Linssen 2e prijs (258 pnt)  
1961 Goirle Tweede W. Linssen 1e prijs + prom. (320 pnt)  
1963 Bocholtz Eerste W. Linssen 1e prijs (264 pnt)  
1964 Velden Eerste W. Linssen 2e prijs (242 pnt)  
1966 Heesch Eerste W. Linssen 2e prijs (276 pnt)  
1969 Volkel Eerste W. Linssen 1e prijs + prom (293 pnt)  
1973 Heeswijk Uitmuntend W. Linssen 2e prijs (276.5 pnt)  
1977 Kerkdriel Uitmuntend W. Linssen 1e prijs (302.5 pnt)  
1982 St. Michielsgestel Uitmuntend L. v.d. Waarsenburg 1e prijs (290 pnt)  
1987 Doetinchem Uitmuntend L. v.d. Waarsenburg 1e prijs (299 pnt)  
1991 Veldhoven Uitmuntend L. v.d. Waarsenburg 1e prijs (293.5 pnt)  
1996 Venlo Uitmuntend R. Perree 1e prijs (288.5 pnt)  

Concoursen Slagwerkgroep EMM  
Jaar Plaats Divisie Dirigent Resultaat  
1967 Someren Derde Th. Lamers 2e prijs  
1969 Meijel Derde Th. Lamers 2e prijs  
1969 Venlo Derde Th. Lamers 1e prijs + prom.  
1973 Montfort Tweede Th. Lamers 2e prijs  
1978 Sevenum Tweede Th. Lamers 1e prijs  
1981 Stiphout Tweede Th. Lamers 2e prijs  
1987 Montfort Tweede G. Peters 1e prijs (290 pnt)  
1988 Lier Europabeker Tweede G. Peters kampioen (84.7%)  
1988 Panningen Tweede G. Peters 1e prijs + prom. (303.5 pnt)  
1988 Brunssum Tweede G. Peters 303.5 pnt 2e plaats LBT  
1990 Lier Europabeker Eerste G. Peters kampioen (85.7%)  
1991 Meijel Eerste G. Peters 1e prijs (301 pnt)  
1992 Amsterdam Jordaan Festival   G. Peters 1e prijs + lof (145.1 pnt)  
1993 Amsterdam Jordaan Festival   G. Peters 1e prijs + kampioen (150.8 pnt)  
1994 Amsterdam Jordaan Festival   G. Peters 1e prijs + kampioen (152.0 pnt)  
1996 Roermond Maasland Trofee   C. Traa 1e prijs + kampioen defilé  
1996 Amsterdam Betuwe Trofee   C. Traa 1e prijs + kampioen (90 pnt)  
1996 Venraij Eerste C. Traa 1e prijs (82 pnt)

Bestuur EMM (1998)

Bestuur EMM 1998  
Paul Brons, voorzitter 
Pieter Linders
secretaris 
Gerrie Schouten, penningmeester  
Guus Heutink, 2e voorzitter 
Marjo Boekhorst, 2e secretaris 
Eric v. Dijck, bestuurslid  
Chris Kerkhoff, bestuurslid 
Dorita Sanders-v.d. Loo, bestuurslid     

Jeugdbestuur (JEMM) 1998  
Gerald Jaspers, voorzitter 
Bart Janssen, secretaris 
Frank Cillessen, penningmeester  
Bart v.d. Corput, bestuurslid 
Tom Gisbers, bestuurslid 
Bart Poels, bestuurslid  

Ere-leden 1998  
Jan Brons,
Thei Brons; beschermheer,
Harrie Lamers  
Jan Lamers 
Sjef Kessels 
Piet Vinck