zaolig nejjar
Gelukzalignèjjaor!!

Zo klonk het in de jaren ‘60 en ‘70. Daarna werd steeds meer “Gelukkig Nieuwjaar“ gehoord als de kinderen op 1 januari de nieuwjaarswensen aan de deuren riepen. Het Nieuwjaar winnen, zoals wij dat in Heijen, Afferden en delen van Bergen, Gennep en Milsbeek kennen, is een oude traditie en is, zo te horen, alleen in genoemde plaatsen gebruikelijk.

In het boek “Heijen, loven en geloven door de eeuwen heen” van Cor Maas en pastoor Theo Jaspers lezen we op blz. 103: “... Dit gebruik wordt nieuwjaarswensen of – winnen genoemd.

Het winnen bestaat hierin dat iedereen probeert de ander te vlug af te zijn met het aanbieden van de nieuwjaarswens (dus wint). De ander, die verloren heeft, moet trakteren. De kinderen roepen aan de deur de nieuwjaarswens en winnen dus.......”.

In de jaren ‘ 50 en ‘ 60 werd er een kleinigheidje uitgedeeld in de vorm van een meelkoekje of een cent, later kwamen mandarijntjes, kleine rolletjes drop of dropkoppen en andere snoeprepen in de (stoffen) tas. Naast alle prachtige activiteiten om Heijen mooier te maken en de mensen meer betrokken bij elkaar en bij het dorp te maken, is het in ons Heijen ook erg belangrijk om tradities, die zorgen voor samenhang, te bewaren. Omdat deze traditie een aantal jaren terug in onbruik dreigde te raken, kregen de Heijenaren sinds 2012 een poster van Hèjje Mojjer bij het Hèjs Nèjs. Het is goed om te zien dat mensen door het ophangen van de poster deze oude, vrolijke en vriendelijke traditie in ere willen houden. Om drukkosten te besparen staat alleen de poster nog in het Hèjs Nèjs en plaatsen we de bijbehorende tekst van deze mooie traditie op de website.

Tenslotte:

Jongens en meisjes van de basisschool, ga op Nieuwjaarsdag langs de deuren! Mensen ontvang ze hartelijk! Laten we elkaar zo van harte gelukwensen op de komende 1 januari.