2023 nadert zijn sluitingsdatum.

Het was een jaar van veel positieve ontwikkelingen en activiteiten in ons dorp. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van de woningbouw op het Kermisterrein; een belangrijke stap voor de groei en ontwikkeling van ons dorp. Maar er moet nog meer gebeuren. 2024 zal naar verwachting een druk maar veelbelovend jaar worden.

De aanstelling van de gebiedscoördinatoren zal de coördinatie en planning van projecten inclusief de communicatie met de gemeente verbeteren. Het Leefbaarheidsplan voor Heijen voor 2023-2029 is gereed. Afgelopen oktober kon dit gepresenteerd worden aan inwoners en ondernemers van Heijen. Een positieve stap om de leefomstandigheden en het welzijn van de bewoners en ondernemers te behouden en/of verbeteren.

Veel verenigingen hebben van tijd tot tijd een extra handje nodig om hun evenement te doen slagen. Met het initiatief voor het opzetten van een vrijwilligerspool hopen wij dat daarmee de samenwerking binnen de gemeenschap zal versterken en dat evenementen en activiteiten meer ondersteuning zullen hebben.

Een terugkeer van de traditionele kermis bracht veel vreugde en vermaak voor de inwoners en met name de jongeren. Wij vertrouwen dat ook de komende jaren dit feestje zal blijven bestaan. Mogelijk dat de deuren bij "De Vrienden van Heijen" nog wat langer open blijven. Een locatie die de sociale binding versterkt en gemeenschapsbetrokkenheid bevordert, zal naar wij hopen minder snel als gedacht uit ons dorpsbeeld verdwijnen.

Ook dit jaar mochten we meer meedoen in de Rabo Clubsupport actie. Een succesvolle deelname waarbij de steun van stemmers heeft geleid tot een mooie financiële bijdrage. Het ontvangen bedrag van de Rabo Clubsupport actie zal gebruikt worden voor projecten uit het Leefbaarheidsplan.

Dit is maar een kleine opsomming van alles wat er allemaal is gebeurd. Denk aan ons jaarlijkse Heisa feest, het Oranje comité dat actief is met Koningsdag en Sinterklaas, de onderwijstentoonstelling van Historisch Heijen en natuurlijk ons mooie huis-aan-huisblad Hèjjs Nejjs, etc. etc. Te veel om allemààl te benoemen.

Al met al mogen we concluderen dat ons dorp zich het afgelopen jaar positief heeft zich inzet voor groei, samenwerking en het verbeteren van de leefbaarheid. Heijen bewijst daarmee maar weer eens een actieve en betrokken gemeenschap te zijn die klaar is voor verdere vooruitgang en samenwerking.

Hèije Mojjer en de werkgroepen wensen

jullie en jullie familie heel

gezellige Kerstdagen

en in alle opzichten een

voorspoedig en gezond 2024