gemeente Gennep 20 09 23

Beste inwoner(s) van Heijen,

In het voorjaar van 2023 zijn we gestart met het project Herinrichten buitenruimte MFA Heijen. Hieronder vallen de Lijsterbesstraat, Sleedoornstraat, Meidoornstraat en de openbare ruimte rondom het gebouw. We hebben bij de organisaties in het gebouw, Hèjje Mojjer en bij omwonenden informatie, ideeën en wensen opgehaald voor de herinrichting.

Buro Lubbers maakt een ontwerp voor de buitenruimte Buro Lubbers is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. We hebben gekozen voor Buro Lubbers nadat 3 bureaus een presentatie verzorgd hadden. We hebben een aantal onderzoeken en metingen laten uitvoeren die nodig zijn voor het ontwerp. Een meting die op dit moment nog wordt uitgevoerd is een parkeerdrukmeting, omdat omwonenden hebben aangegeven dat parkeren een knelpunt is. Daarnaast heeft Buro Lubbers nog extra gesprekken gevoerd met de school, het kinderdagverblijf, D’n Toomp en Hejje Mojjer.

Presentatie ontwerpen en beslissing Buro Lubbers werkt de inbreng van alle partijen nu verder uit tot twee ontwerpen. Eind 2023 of begin 2024 organiseren we een bijeenkomst waar deze ontwerpen gepresenteerd worden. Tijdens deze bijeenkomst willen we ook ophalen naar welk ontwerp de voorkeur uitgaat.

Begin 2024 leggen we de keuze voor het ontwerp inclusief begroting voor aan de gemeenteraad. Die beslist uiteindelijk over het vervolg van het project. Zodra we weten wanneer we de bijeenkomst organiseren, hoort u dit van ons. Voor informatie over MFA Heijen en de openbare ruimte eromheen kunt u terecht of www.gennep.nl/mfa-heijen.

Martin van Dolderen, Edith Heijligers en Daan Ackema Projectteam herinrichting buitenruimte MFA Heijen