Op 13 maart 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het gezondheidsbeleid ‘Positieve Gezondheid’. In dit beleidsplan staat beschreven dat de gemeente Gennep zich verder gaat inzetten in het bevorderen van een gezonde leefstijl. Hierin wordt regionaal het thema roken opgepakt. Het doel is dat in 2040 in regio Noord-Limburg geen enkele jongere (jonger dan 18 jaar) meer rookt. Op steeds meer plekken zijn dan ook al de borden en stoeptegels van de Rookvrije Generatie te zien.

Rookvrije schoolpleinen, speeltuinen en sportparken

De gemeente Gennep gaat concreet aandacht besteden aan de Rookvrij Generatie door het rookvrij maken van alle schoolpleinen, speeltuinen en sportparken. Op woensdag 4 oktober a.s. om 10:30u gaat wethouder, Frank Pubben, langs bij basisschool De Heggerank in Heijen. Gezamenlijk met een aantal leerlingen zal de wethouder een Rookvrije Generatie-stoeptegel plaatsen bij het schoolplein en de speeltuin aan de Heikampseweg. In deze week zal ook een Rookvrije Generatie-stoeptegel en/of bord worden geplaatst in de speeltuintjes aan de Eekhoornstraat en Lijsterbesstraat.