De Dorpskamer heeft medewerking verleend aan het programma Doortrappen door de ruimte beschikbaar te stellen.
(Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam.Ouderen fietsen graag en willen graag blijven fietsen, maar zij zijn ook kwetsbaar in het verkeer.
Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig  blijven fietsen.
Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen.
Het programma Doortrappen bestaat uit drie bijeenkomsten van 10.00 tot 11.30 uur op 17-24-31 maart.De eerste bijeenkomst zit er op en de deelnemers vonden de informatie zeer zinvol.
Er werd uitleg gegeven door de fietsinstructeur over o.a. allerlei soorten fietsen en hoe de fiets te gebruiken, het sturen, remmen, kijken. fiets accessoires zoals helm, spiegel en kleding.
Ook de verkeersambtenaar van de gemeente Gennep was aanwezig en hij ging in op de knelpunten die fietsende inwoners tegenkomen in hun omgeving.
De volgende keer wordt er ingegaan op deelname in het verkeer en gaan we oefenen op de parkeerplaats, Hoe stap je op en af, welke snelheid is veilig en herken je de verkeersborden nog.
Ook zal de beweegcoach aanwezig zijn en hij geeft tips over hoe je zo lang mogelijk fit blijft om te kunnen fietsen.
Mocht U nog interesse hebben er is nog ruimte voor meer deelnemers.
23 mrt om 10.00 uur bent u welkom in de dorpskamer en breng U fiets mee. want er is ook nog een deskundige fietsenmaker  aanwezig die U van tips kan voorzien.
Met vriendelijke groet,
Dorpskamer Heijen