Piet Coenen
Piet heeft bijna 50 jaar aan de Heikampseweg (30) gewoond.